Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

cd...  ( ) 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

          Największy udział w ogólnej liczbie przedsięwzięć gospodarczych na terenie Gminy mają handel hurtowy i detaliczny, punkty napraw pojazdów mechanicznych oraz napraw artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego. Na drugiej pozycji plasuje się budownictwo, a dalej usługi komunalne, socjalne oraz działalność indywidualna. Przemysł zajmuje czwartą lokatę. Na pozostałe branże (gospodarka żywnościowa, transport, łączność, składowanie, hotelarstwo, gastronomia, obsługa finansowa i prawna firm) składa się 25% ogółu podmiotów gospodarczych. Kolejną ważną branżą dla powiatu jest rolnictwo i leśnictwo, które jest reprezentowane przez ponad 8 % ogółu firm.

 

Firmy w Powiecie Brzeskim wg wybranych sekcji PKD w 2001 r

Źródło: GUS

 

Biorąc pod uwagę formę własności: 72 pracodawców należy do sektora publicznego oraz 2180 z sektora prywatnego. Z ogólnej liczby 5.800 podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON 76% to podmioty aktywne, prowadzące działalność gospodarczą. W grupie przedsiębiorstw aktywnych 87% stanowią podmioty działające jednoosobowo, nie zatrudniające pracowników.

 

Mając na uwadze tak korzystne położenie, Brzesko jest ważnym ośrodkiem przemysłu w regionie. W obecnej chwili na terenie Gminy prowadzi działalność gospodarczą 2.267 podmiotów gospodarczych. W mieście znalazły swoje siedziby przedsiębiorstwa których produkty znane są na całym świecie. Do największych należy zaliczyć CAN-PACK SA – producenta puszek napojowych. Wielowiekowa tradycja produkcji piwa oraz jakość związane są z nazwą Okocim – obecnie spółką z udziałem kapitału zagranicznego Browarem Carlsberg Okocim S.A. Uznaną renomę na rynkach krajowych i zagranicznych ma sprzęt produkowany przez Małopolską Wytwórnię Maszyn. Do liderów gospodarczych należy zaliczyć również ZETO SA (branża informatyczna), NORTHSTAR SA (ozdoby choinkowe) oraz firmy: MARK (stolarka okienna) i CHEMIPLAST (systemy ociepleń). Działalność dwóch operatorów tj. Telekomunikacji Polskiej SA i Telefonów Brzeskich S.A. (obecnie należących do sieci TeleNet) pozwoliło na stworzenie nowoczesnej sieci usług telekomunikacyjnych. W Brzesku ma również swoją siedzibę firma transportowa Zasada Trans-Spedition.

 

Oprócz dużych i znaczących przedsiębiorstw rozwijają się również prywatne zakłady.  W dużej mierze są to firmy rodzinne z wieloletnimi tradycjami. Rozwój przedsiębiorczości w gminie związany jest z powstaniem szerokiej gamy usług, handlu i gastronomii. 

 

W Brzesku działają instytucje okołobiznesowe: Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich oraz Krakowska Kongregacja Kupiecka O/Brzesko zrzeszają blisko 600 rzemieślników, biznesmenów i kupców. Stowarzyszenia te uczestniczą nie tylko w życiu gospodarczym miasta, lecz również wspomagają działalność kulturalną i charytatywną.

 

Swoje usługi dla przedsiębiorców i mieszkańców oferują coraz liczniejsze oddziały znaczących banków, takich jak: PKO SA, PKO BP, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, Bank Spółdzielczy, Krakowski Bank Spółdzielczy - Filia Brzesko oraz SKOK. Elementem otoczenia przedsiębiorczości jest również system edukacyjny. Zasób instytucji szkoleniowych i oświatowych w dużej mierze rozstrzyga o stopniu rozwoju przedsiębiorczości i atrakcyjności regionu dla inwestorów.

 

Zarejestrowane przedsięwzięcia gospodarcze w Gminie –

-         indywidualna działalność i spółka prawa cywilnego- 10,1%

z tego - działalność handlowa                                - 50,4%

         - działalność rzemieślnicza                           -   0,5%

         - działalność usługowa                                - 49,1%

 

Liczba osób zatrudnionych bądź związanych bezpośrednio z w/w

         formami – 3000 tj. około 14,4% czynnych zawodowo.

 

Zarejestrowane przedsięwzięcia spółek prawa handlowego           - 56

         z tego: - działalność handlowa                  - 46,4%

                   - działalność produkcyjna               - 26,8%

                   - działalność usługowa                   - 26,8%

 

Najważniejsze podmioty gospodarcze w Gminie Brzesko

Nazwa zakładu pracy

Wielkość zatrudnienia

Charakterystyka

 

1

CAN-PACK Grupa Kapitałowa

1200

Prowadzi produkcję puszek na bardzo nowoczesnych liniach technologicznych. Firma posiada certyfikat ISO 9002. Prowadzi też recykling.

 

2

Carlsberg Okocim S.A.

250

Wiodące przedsiębiorstwo w polskim przemyśle piwowarskim

 

3

Zasada Trans Spedition           Sp. z o.o.

92

Spedycja krajowa i międzynarodowa, serwis wózków STILL, własna stacja diagnostyczna, stacje paliw, myjnie i parkingi.

 

4

Northstar

50

Producent ozdób choinkowych na rynek amerykańskich

 

5

MARK

100

Producent stolarki aluminiowej i drewnianej

 

6

Chemiplast

200

szwajcarska firma - światowy producent i lider, farb, tynków plastycznych i systemów dociepleń

 

7

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe E.Leś

121

Zakres działania to: budownictwo, sprzedaż materiałów budowlanych, transport.

 

8

Powszechna Spółdzielnia Spożywców ”SPOŁEM”

182

Prowadzi: sieć sklepów, spożywczych i przemysłowych , hurtownię spożywczą, piekarnie, wytwórnie ciast i lodów, zakład przetwórstwa mięsnego. Organizuje przyjęcia okolicznościowe.

 

9

Usługi Remontowo-Budowlane „JAWOR”

94

Prowadzi: skład budowlany, sklep chemiczny, sklep metalowy, roboty budowlane, usługi remontowe.

 

10

Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług Technicznych „GRANIT” Sp. z o.o.

200

Prowadzi: kamieniarstwo budowlane, (posadzki, okładziny ścienne), budownictwo (prace budowlane każdego rodzaju, brukarskie, wykończeniowe), sprzedaż kamieni naturalnych z całego świata.

 

11

Małopolska Wytwórnia Maszyn Sp. z o.o.

134

Prowadzi produkcję: samochodów śmieciarek (do wywozu nieczystości stałych), zamiatarek, minikoparek, lokomotyw wąskotorowych, kontenerów na śmieci  oraz świadczy usługi i remonty.

 

12

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

130

Prowadzi: produkcję masy bitumicznej, budowę dróg i mostów, remonty dróg i mostów,  utrzymanie pasów przydrogowych.

 

13

Elektrotechnika i Automatyka Przemysłowa „PROSTER”

77

Prowadzi:  zakład produkcyjny, hurtownię elektryczną, sklep elektryczny.

 

 

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego 

 

ROLNICTWO

 

Według Powszechnego Spisu Rolnego, przeprowadzonego w naszym kraju w 2002 r. w powiecie brzeskim funkcjonuje 15.961 gospodarstw rolnych, z czego 10.403 (65,2%) liczących powyżej 1ha. Ogólna powierzchnia wszystkich gospodarstw rolnych w powiecie wynosi 41.118 ha. Ciekawe dane, które dostarczył spis rolny, dotyczą odsetka gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. W powiecie brzeskim wskaźnik ten wynosi 76,7%.

Gospodarstwa nie przekraczające powierzchni 1ha, zgodnie z nomenklaturą, określane mianem działek rolnych, stanowią prawie 35% ogółu gospodarstw w powiecie brzeskim.

Źródło: Dane GUS

 

W strukturze zasiewów powiatu brzeskiego dominują rośliny zbożowe i okopowe, zboża stanowią niewiele ponad 70% ogólnej powierzchni zasiewowej, liczącej 15.572 ha. Poziom zmechanizowania gospodarstw rolnych w powiecie brzeskim jest przeciętny.

We władaniu sektora prywatnego znajduje się 82,5% powierzchni gruntów powiatu. Pozostałą część stanowi własność wspólnot gminnych, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nielicznych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz innych instytucji (lasy państwowe, szkoły, parki, itp).

 

Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Brzesko

 

Suma Ls (Lasy) – 1841 ha, w tym:

                                  Lz -  166 ha

                                Wp – 88,11 ha

Suma Ł (Łąki)– 1515,07 ha

                                  Ł II – 5,57 ha

                                  Ł III – 238,91 ha

                                  Ł IV – 647,31 ha

                                  Ł V – 485,58 ha

                                  Ł VI – 137,70 ha

Suma Ps (Pastwiska)– 692,61 ha

                                   Ps II – 10,44 ha

                                   Ps III – 56,35 ha

                                   Ps IV – 333,35 ha

                                   Ps V – 241,83 ha

                                   Ps VI – 23,70 ha

                                   Ps Viz – 26,94 ha

Suma R (Rola) – 4461,78 ha

                                   R II – 2,36 ha

                                   R IIIa – 406,29 ha

                                   R IIIb – 810,88 ha

                                   R IVa – 1458,96 ha

                                   R IVb – 666,60 ha

                                   R V – 899,85 ha

                                   R VI – 199,64 ha

                                   R VIz – 17,20 ha

 

 

Suma użytków rolnych dla Gminy Brzesko – 6700 ha

(w tym : grunty orne 4462 ha, łąki 1515 ha, pastwiska 693 ha, sady 30 ha), pozostałe (wody, tereny pod zabudowania, itd.) –1709 ha

 

Liczba gospodarstw rolnych – 2179

Średnia wielkość gospodarstwa – 2,65 ha

Średnia liczba pól – 4

Gospodarstwa wielokierunkowe, z tendencją do zalesiania terenów o najsłabszej klasie gruntów oraz zwiększenie stopnia odłogowania gruntów 

 

Użytki rolne w mieście i gminie BRZESKO (w %)

 

 

Wyszczególnienie

użytki rolne

%% udział w użytkach rolnych = 100

ha

%

gr.orne

łąki

pastwiska

sady

m. BRZESKO

598

8,7

64,7

24,1

5,2

6,0

wieś

6308

91,3

63,7

27,8

7,1

1,4

RAZEM

6906

100,0

63,9

27,4

6,9

1,8

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Referatu Rolnictwa UM

 

Użytki rolne wymagające melioracji – 750 ha tj. 10,7% - w tym grunty orne 370 ha tj. 5,4 o całkowitej powierzchni uż. rolnych.

Kompleksy rolniczej przydatności gleb w gminie, w odsetkach pow. uż. rolnych:

·         pszenny bardzo dobry              -   0,6%

·         pszenny dobry                        - 27,5%

·         pszenny wadliwy                     -  1,7%

·         żytni bardzo dobry                  -  3,3%

·         żytni dobry                            -  6,5%

·         żytni słaby                             -  7,5%

·         żytni najsłabszy                      -  1,7%

·         zbożowo-pastewny-mocny        -  3,9%

·         zbożowo-pastewny-słaby          -  7,5

·         pszenny dobry podgórski          -  0,9%

·         zbożowy górski                       -  1,2%

·         zbożowo-pastewny-górski         -  1,0%

·         owsiano-pastewny górski                   -  1,0%

·         zmiana użytkowania                -  0,9%

·         uż. zielone bardzo dobre           - 10,3% (1 z)

·         uż. zielone średnie                   - 13,7% (2 z)

·         uż. zielone słabe                     - 10,8% (3 z)

RAZEM                                     - 100,0% tj. 6906 ha uż.rol.

 

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w punktach wg IUNG

-    wskaźnik jakości i przydatności rolniczej gleb  -  52,7

-    wskaźnik bonitacji agroklimatu                      - 11

-  wskaźnik bonitacji rzeźby terenu                  -   2,5

-  wskaźnik bonitacji warunków wodnych           -   3,5

- syntetyczny wskaźnik walor.rol.przestrz.         - 69,7  

 

Struktura władania gruntami

 

Wyszczególnienie

Grunty ogółem

Uż. rolne

Lasy

Pozostałe*

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Indywidualne gosp.rol.

6780

66,1

6174

89,4

534

29,9

72

4,5

Ind. działki do 1 ha

846

8,2

284

4,1

131

7,4

431

27,5

Ogródki działkowe

20

0,2

20

0,3

-

-

-

-

Wspólnoty gminne

2

**

2

**

-

-

-

-

RAZEM sektor pryw.

7648

74,5

6480

93,8

665

37,3

503

32,0

Mienie komunal.i PFZ

677

6,6

168

2,4

13

0,7

496

31,6

Adm.lasów państw.

1932

18,9

258

3,8

1104

62,0

570

36,4

RAZEM sektor publ.

2609

25,5

426

6,2

1117

62,7

1066

68,0

OGÓŁEM

10257

100,0

6906

100,0

1782

100,0

1569

100,0

 

Źródło: Dane z GUS

 

Prognozowana struktura gospodarstw w 2006 r.

 

 

Grupa obszarowa ha

Gospodarstwa:

Liczba

%

1,00 – 1,99

2,00 – 4,99

5,00 – 6,99

7,00 – 9,99

10,00 – 14,99

15 i więcej

1012

629

43

3

-

-

60,0

37,3

2,5

0,2

-

-

RAZEM

1687

100,0

 

Źródło: Dane z GUS 

 

BEZPIECZEŃSTWO

         

Na terenie Gminy Brzesko realizowane są działania wpływające na poprawę infrastruktury gminy w kontekście porządku publicznego.

 

Obwodnica miasta.

Oddanie do użytku w grudniu 2001 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 22 mln PLN, w tym udział własny gminy – 2 mln PLN. Pozostała kwota 20 mln PLN była dotacją z Banku Światowego. Pozwoliło to na całkowite odciążenie głównych ulic miasta poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego i ciężkich pojazdów poza obszar centrum miasta (droga krajowa nr 4). Użytkowana obecnie obwodnica miasta wpływa na bezpieczeństwo ruchu i poprawę warunków życia (zmniejszenie poziomu hałasu) mieszkańców zamieszkujących centrum miasta.

 

Drogi.

Gmina w najbliższym czasie przejmie od GDDKiA ulice w centrum miasta, które mają status dróg krajowych, celem zmiany organizacji ruchu. Zmiany w organizacji ruchu mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz dostosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb mieszkańców. W miejscach szczególnie niebezpiecznych dla układu komunikacyjnego wprowadzono nowoczesne rozwiązania takie jak rondo, dodatkowy pas ruchu lub sygnalizacja świetlna.

 

Sygnalizacja świetlna i oświetlenie ulic.

Na skrzyżowaniu obwodnicy miasta i ul. Solskiego została zamontowana (koszt około 195 tys PLN) sygnalizacja świetlna. Przeprowadzono szczegółową analizę dotyczącą korekty rozwiązań komunikacyjnych na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Czarnowiejskiej. Po przeanalizowaniu alternatywnych rozwiązań wybrano również koncepcję zamontowania sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową części chodników (koszt inwestycji około 240 tys PLN). Gmina Brzesko przeznaczyła w roku 2003 kwotę 55 tys PLN na budowę oświetlenia na drogach gminnych oraz pozyskała z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego 64 tys PLN na budowę oświetlenia dróg powiatowych. Rocznie z budżetu gminy przeznaczane jest około 900 tys PLN na koszty oświetlenia i konserwacji punktów świetlnych (z tego 350 tys PLN refundowane przez Wojewodę Małopolskiego).

 

Chodniki i ciągi dla pieszych.

Poprawa bezpieczeństwa dotyczy również przebudowy oraz budowy nowych ciągów pieszych oraz chodników na terenie miasta i gminy. W 2003 roku wybudowano w Buczu chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768. W budżecie na rok 2004 zarezerwowano kwotę 350 tys. PLN na budowę chodników w gminie.

 

Współpraca z innymi instytucjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na drogach Starostwo Powiatowe aplikowało do środków pomocowych – SAPARD. Pozwoliło to na oddanie w roku ubiegłym oraz w 2003 dwóch odcinków drogi Sterkowiec – Szczepanów oraz Szczepanów – Morzyska. Koszt tych inwestycji to 2 mln PLN.

 

Działania dodatkowe.

Kolejnym działaniem poprawiającym bezpieczeństwo ruchu drogowego było wyznaczenie w centrum miasta 524 miejsc parkingowych obsługiwanych przez parkingowych. Kolejne działania to częste kontrole oznakowania drogowego i wprowadzanie oznakowań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu np. malowanie przejść dla pieszych oraz budowa barier ochronnych na drogach gminnych (Okocim, Jasień, Brzesko).

Niezmiernie istotnym jest oddanie i utrzymywanie przez samorząd budynku tzw. hostelu dla osób dotkniętych przemocą fizyczną (100 tys PLN).

Na terenie miasta wprowadzono w 2002 roku system monitoringu miejsc wytypowanych jako niebezpieczne. Zainstalowano 5 kamer obrotowych, których lokalizacja została ustalona na podstawie analizy mapy zagrożeń oraz rozmów z Policją. Całość inwestycji zamknęła się kwotą blisko 300 tys PLN.      System rozprowadzono w istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej. Instalację pomiędzy poszczególnymi kamerami wykonano światłowodem z rozwiązaniem, które umożliwi swobodną jego rozbudowę w przyszłości. W Komendzie Powiatowej Policji zlokalizowano centrum. Zamontowano tam
6 monitorów oraz stację rejestracji cyfrowej podglądu do 14 dni. Szybkość zapisu jest większa niż 25 klatek na sekundę oraz zapewnia zapis danych na innych typowych nośnikach. Kamery mają również tzw. strefy prywatności, są wykonane z tworzywa antysabotażowego. Systemem monitoringu objęto centrum miasta.

Wspieranie przez gminę Komendy Powiatowej Policji jest zadaniem priorytetowym samorządu mającym na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego. Gmina przeznaczyła kwotę 2 mln PLN na zakup budynku, w którym mieści się obecna Komenda.

 Pomiędzy Gminą, a KPP zostało zawarte porozumienie w myśl którego przeznaczono nowoczesny sprzęt audiowizualny do realizacji programów edukacyjnych przez Sekcję Prewencji KPP. Zamontowano system monitoringu miasta (kwota blisko 300 tys PLN). System ten jest remontowany, konserwowany oraz modernizowany ze środków budżetowych gminy. Mając na uwadze podnoszenie efektywności działań Policji Burmistrz Brzeska przekazał 100 tys PLN na budowę nowoczesnej strzelnicy policyjnej. Corocznie Gmina przekazuje KPP środki finansowe na zakup paliwa.

Działania edukacyjne na rzecz porządku publicznego podejmowane wobec dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych są zgodne z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktycznym. Wszystkie prowadzone na terenie szkół gminnych działania mają jeden główny cel: „prawidłowy proces socjalizacji dzieci i młodzieży, przestrzeganie norm i zasad ustanowionych i uznawanych przez społeczeństwo”. Ponadto placówki edukacyjne dbają o wyposażenie młodych ludzi w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą im żyć wg zasady „mnie jest dobrze i ze mną jest dobrze” oraz zapobieganie niepożądanym zachowaniom we wszystkich aspektach życia społecznego. Działania podejmowane przez szkoły mają różne formy i metody, realizowane są przez wykorzystywanie strategii:

- informacyjnej – wykłady, pogadanki, dyskusje, ulotki

- edukacyjnej – warsztaty, treningi, programy profilaktyczne

- alternatyw – udział młodzieży w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych

- zmian środowiskowych – współpraca z rodzicami, innymi dorosłymi

-         zmian przepisów – wprowadzanie zmian w regulaminach, ich zmiana w zależności od potrzeb.

 

Oddziaływania zapobiegawcze, profilaktyczne prowadzone przez szkoły, a dotyczące porządku publicznego to między innymi:

·         MAŁOPOLSKA AKCJA „UNIKAJ ZAGROŻEŃ”

·         AKCJA „BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W DRODZE DO I ZE SZKOŁY”

·         ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD RUCHU DROGOWEGO, KARTA ROWEROWA

·         POGADANKI PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE, ROZMOWY, PRELEKCJE, SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ

·         PROBLEM SEKT

·         UDZIAŁ MŁODZIEŻY W SPEKTAKLACH PROFILAKTYCZNYCH, KONKURSY PLASTYCZNE, LITERACKIE,

·         UDZIAŁ W KONKURSACH OGÓLNOPOLSKICH – np. „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

·         PRZYGOTOWANIE INSCENIZACJI, SCENEK, KRÓTKICH FORM TEATRALNYCH     

·         UDZIAŁ MŁODZIEŻY W HAPPENINGACH

·         UDZIAŁ MŁODZIEŻY W AKCJACH CHARYTATYWNYCH

·         UDZIAŁ W IMPREZACH PATRIOTYCZNYCH

·         UDZIAŁ W AKCJACH NP. „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

·         ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

·         PRZEPROWADZANIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NA TEMAT NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ TJ. KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.

 

OŚWIATA

 

          Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym do jego obowiązków należy zapewnienie edukacji na szczeblu przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. W Gminie Brzesko funkcjonuje  11 przedszkoli, prowadzonych przez  65 nauczycieli. W 2003 r. do wszystkich przedszkoli w Gminie uczęszczało łącznie 761 dzieci.

Na szczeblu edukacji podstawowej w Gminie prowadzi działalność 12 szkół podstawowych, w których naukę pobierało w roku szkolnym 2002/2003 łącznie 3.112 uczniów. Szkoły podstawowe zatrudniają łącznie 255 nauczycieli. Średnio w jednej szkole podstawowej naukę pobiera 165 uczniów (najwięcej w szkołach brzeskich – średnio 259 uczniów).

W trzech gimnazjach działających w Gminie w 2003 r. kształciło się 1807 młodych ludzi, a zatrudnionych było łącznie 173 nauczycieli. Średnio w jednej szkole gimnazjalnej z terenu powiatu naukę pobierało 290 uczniów (najwięcej w trzech szkołach z terenu Brzeska – średnio po 609 uczniów).

W Gminie funkcjonują 2 Zespoły Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. W gestii władz powiatowych znajduje się prowadzenie także następujących placówek na terenie Gminy Brzesko : Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzesku.

          Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku prowadzi klasy Liceum Ogólnokształcącego z przedmiotami wiodącymi jak: języki obce, przedmioty przyrodnicze, ścisłe; Technikum Zawodowe w zawodzie technik handlowiec i ekonomista; Liceum Profilowane (zarządzanie informacją), szkoły policealne (informatyka, handlowiec, rachunkowość), a także szkoły dla dorosłych.

          Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku specjalizuje się w Technikach o kierunku mechanicznym, budowlanym, gastronomicznym, elektrycznym i elektronicznym. Niezwykle atrakcyjny jest nowy kierunek mechatroniczny. Poza tym prowadzi on również Liceum Profilowane (mechatronika), Liceum Ogólnokształcące (o kierunku humanistyczno – medialnym i informatyczno – językowym), Zasadniczą Szkołę Zawodową (dla uczniów i młodocianych pracowników w różnych, zwłaszcza unikalnych zawodach), a także Szkołę Policealną (informatyka, gastronomia).

Funkcjonująca Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna świadczy usługi terapeutyczne przez wysoko kwalifikowanych psychologów, pedagogów i logopedów dla 123 placówek oświatowych prowadząc indywidualne konsultacje i doradztwo, diagnozę oraz kwalifikowanie dzieci do kształcenia specjalnego, indywidualnego lub do zajęć rewalidacyjnych.

Najmłodszą placówką oświatową jest działające od października ubiegłego roku Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku dysponujące 140 miejscami noclegowymi, organizujące różne formy poradnictwa krajoznawczego i turystyki.

W ostatnich latach udało się pozyskać ponad 3 mln dodatkowych środków pozabudżetowych na realizację zadań oświatowych.

Organ prowadzący podejmuje szereg przedsięwzięć pozwalających stworzyć właściwe warunki pracy nauczycieli i nauki uczniów, usprawnić zarządzanie jednostkami, systematycznie podnosić efekty pracy dydaktyczno – wychowawczych przy współpracy  ze środowiskiem lokalnym.

Załączona poniżej tabela przedstawia liczbę uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu w roku szkolnym 2002/2003 i 2003/2004:

 

Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w Gminie a latach 2002 do 2004

 

Źródło: Dane z GUS 2002 , 2004

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com