Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Dobry żandarm.  (Prawo Ludu)  1900-01-21

Borzęcin d. 10 stycznia 1900 r. Szanowna Redakcyo!

W grudniu r. z. c. k. żandarm  S z u l c  w asystencyi zastępcy wójta i asesora sprawdził do kancelaryi gminnej  S e b a s t y a n a J a n c z u r ę,  syna tutejszego gospodarza, i zasłaniając się prawem kazał go  z w i ą z a ć  i  s k u ć  za to, że tenże wałem od rzeki jechał! Rzekomo niewolno wałem jeździć, jednak jeżdżą nim żandarmi, i wożą po wale tym drzewo komisarze, wojsko, żydzi, księża i różni panowie, tylko nam chłopom niewolno jeździć.
chociaż my ten wał robili, ten wał opłacamy, ten wał każdy z nas przed sobą musi co roku poprawiać. I tylko taki chłop jedzie tym wałem bezkarnie, co go e. k. żandarm Walenty S c h u l z  w swej łasce trzyma. Właśnie wtenczas byłem i ja w kancelaryi gminnej (bo jestem radnym), a widząc co się dzieje, powiedziałem do zastępcy wójta, że jeśli go aresztowany obraził, to można go do sądu pisemnie podać. Na to krzyknął na mnie podniesionym głosem żandarm, że w imieniu prawa rozkazuje mi abym był cicho, i że mnie też zaaresztuje. Poczem niezważająca na płacz matki aresztowanego, przywiązał go skutego na polu do drzewa, w r e s z c i e  g o  z a m k n ą ł  d o  a r e s z t u g m i n n e g o  n a  n o c , a  n a  d r u g i  d z i e ń  o d  p r o w a d z i ł s k u t e g o  d o  s t a r o s t w a,  g d z i e  d o s t a ł  3  d n i  a r e s z t u !

Mnie zaś też ten żandarm zaskarżył do sądu w Radłowie, ale mię zupełnie  u w o l n i o n o,  a  a k t a  m i a n o  o d e s ł a ć  d o  k o m e n d y  ż a n d a r m e r y i!  Proszę więc Szanowną Redakcyę, aby ten opis naszych krzywd i niesprawiedliwości umieścić w gazetce naszej „Prawie Ludu“. Tak wygląda  „sprawiedliwość” w Borzęcinie!

Jakób Adler.


źródło: Prawo Ludu Organ polskiej partyi socyalno-demokratycznej.Kraków, 21 stycznia 1900 r. nr.2 str.28 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

1 października 2014 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com