Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Owoce manewrów.  (Prawo Ludu)  1900-09-02

Borzęcin dnia 28 sierpnia 1900 r. Szanowna Redakcyo!

Dnia 25 b. m. przyjechały do nas 2 szkadrony z 3 pułku dragonów, zaś bagaże przywiozło 10 podwód z Kłaja. Tu u nas zażądali 7 podwód do Dąbrowy, jednak im wójt zwrócił uwagę, iż będzie za mało tych 7 podwód, bo rzeczy dużo, ale ci panowie zostali przy swojem! Dnia 26 b. m. przy ładowaniu tych rzeczy zażądali jeszcze 2 podwody. Wójt sądził iż te 2 podwody zapłacą w Dąbrowy, bo już wojsko odjechało tylko kilku żołnierzy zostało, a tu się stało inaczej, bo 4 podwody popędzili o 11 kilometrów dalej, niż były zapłacone, ludzi i konie maltretowali, na drodze J ó z e f a  S t o c k a, gospodarza  p o b i l i i  t w a r z  m u  b a t e m  p r z e c i ę l i, konie bili, bo były przeładowane. J ó z e f a  C i o c h o n i a  s z t u r n ą ł  w  p i e r s i  w a c h m i s t r z, konie mu samowładnie odebrali i bili i do innego wozu zakładali, nie dali mu koni pofutrować, dwie podwody wójtowi nie zapłacili i t. p.

Przeto prosimy Szanowną Redakcyę o łaskawą radę; gdzież się mamy udać i użalić jak tylko do kochanego Posła Daszyńskiego. Może o nasze o krzywdy upomni się tam w Wiedniu.


Z pozdrowieniem
Józef Ciochoń i Józef Stoch
gospodarze w Borzęcinie

źródło: Prawo Ludu Kraków, 2 września 1900 r. nr.17 str.265 i 266  (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

1 października 2014 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com