Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Poufne zebranie w sali "Sokoła"; Występ ks. Lampiarza.   (Przyjaciel Ludu )  1909-10-31

Brzesko.

Dnia 24 b. m. odbyło się w Sali >Sokoła< w Brzesku poufne zebranie mężów zaufania
P. S. L. z okazji nastąpić mających wyborów do rady powiatowej w Brzesku – pod przewodnictwem posła dra Szymona Bernadzikowskiego, który zdał także sprawozdanie ze swojej działalności jako członek Rady powiatowej. Następnie przemawiali: poseł Michał Olszewski, dr Janczy, pan Adler, dr Grzybczyk, Stanisław Cholewicki, Józef Budzyn, Hanek i inni. Po ożywionej dyskusji wybrano Komitet ściślejszy, aby tenże ułożył listę kandydatów. W końcu zabrał głos dr Janczy i postawił wniosek, aby zgromadzenie uchwaliło podziękowanie i wotum zaufania za gorliwą pracę drowi S. Bernadzikowskiemu, prezesowi Stapińskiemu jako też całemu Klubowi posłów P. S. L. tak do Sejmu jako też i do parlamentu, co też zgromadzenie jednogłośnie uchwaliło.

Jan Stec sekretarz zgromadzenia.

źródło: Przyjaciel Ludu 31 pażdziernika 1909 r. nr.44 str.6  (pisownia oryginalna)

Występ ks. Lampiarza.

Na niedzielę dnia 24-go b. m. zwołał ks. Stojałowski do  S z c z e p a n o w a (powiat Brzesko) wiec, na którym miał wyborcom złożyć sprawozdanie ze swego działania poselskiego. Lecz zamiast jakiegoś rzeczowego sprawozdania - ujeżdżał na osławionej świni porównując niby w dowcipie kolczykowanie tychże do kolczyków pań. Plótł głupstwa o traktatach rumuńskich i oświadczył, że nie jest za usunięciem karczem, gdyż takowe są bardzo potrzebne, a na dowód tego przytoczył fakt ze swojej pielgrzymki do ziemi św. (zapewne z lampą!) - kiedy to nie mógł nigdzie spotkać gospody, (nawet z lampą!) gdzieby mógł odwilżyć gardło i pokrzepić strudzone członki.

Interpelowany o reformę wyborczą do Sejmu, nie dał jasnej odpowiedzi, lecz wykręcił się sposobem wszechpolskim. Nie mogąc pochwalić się żadnemi zdobyczami dla ludu, począł ciskać oszczerstwa i obelgi na nauczycielstwo ludowe – które domaga się polepszenia swego bytu - >czego oni jeszcze od nas chcą ci nauczyciele?< - rzucał się noworodek wszechpolski - czyż im jeszcze za mało? .Skarżą się, że giną prawie z głodu a ja przecież widzę, że mają kości - na kościach skórę, a na tej skórze jeszcze coś (!!).

Z ich strony jest to bluźnierstwem narodowem<. Słuchając takich wywodów ks. posła, zdawało się, że przemawia, car - batiuszka do swych ciemnych - głupich ,chłopów - poddanych.

Gdy w obronie nauczycielstwa wystąpił pewien akademik - gdy następnie nauczycielstwo poczęło zbijać kłamliwe wywody ks. prałata, ton przyparty do muru, nie wiedząc jak wybrnąć z tego - w sposób grubjański odezwał się do jednego z nauczycieli: >Jak się Panu nie podoba, to się Pan wynoś stąd<, poczem dał chłopom hasło do bójki. Ze słowami: >cepami, widłami tych darmozjadów< rzuciło się podjudzonych kilku na obecnych nauczycieli. Bójka rozpoczęła się od tego, że przewrócono ławkę na której stało kilka nauczycielek - zepchnięto je w kąt ogrodu wywalono parkan i tylko dzięki interwencji kilku światlejszych włościan, którzy już poznali się na obłudzie ks. Stojałowskiego, a którzy swemi osobami zasłonili atakowane nauczycielstwo – zawdzięczać należy, że nauczycielstwo wyszło cało z tej szopki wszechpolskiej.

Wśród chwilowego zamieszania zgromadzeni podzielili się na dwie partje, lecz skutek był taki, iż lampiarzowi Jerozolimskiemu nie pozwolono dłużej przemawiać i urządzać awantur. Wyjechał też czemprędzej jako zdrajca ludu, wróg nauczycielstwa i oświaty żegnany pogardliwemi okrzykami.

Tak wyjechał ks. Stojałowski ze swojej jedynej i ostatniej placówki  - z osławionego
Szczepanowa.

Nawrócony.

źródło: Przyjaciel Ludu 31 października 1909 r. nr.44 str.7  (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

1 października 2014 r.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com