Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Konferencja podsumowująca zakończenie wspólnego międzynarodowego projektu Rodzin Kolpinga.   (Józef Pabian)  2014-11-01

W dniach 10-12 października w Krakowie odbyło się zakończenie-podsumowanie międzynarodowego, trwającego prawie 2 lata projektu / od 1.o1.2013-30.10.2014 r./, w którym udział wzięło 5 Związków Krajowych Rodzin Kolpinga/ z Niemiec, Portugali, Litwy, Szwajcarii i Polski/orazprzedstawicieli 15 Rodzin Kolpinga w Polsce. Asumptem do napisania i realizacji tego projektu była decyzja Rady Europy oraz Parlamentu Europejskiego ogłaszająca lata 2013-2014 latami aktywności osób starszych-seniorów z młodzieżą oraz Solidarności Międzynarodowej. To dobry moment aby zwrócić uwagę na wkład, jaki do społeczeństw wnoszą osoby starsze – seniorzy, stworzyć możliwości wspierania solidarności, współpracy i zrozumienia między pokoleniami oraz promować udział młodzieży i osób starszych we wspólnych inicjatywach. To także bardzo dobry moment aby w międzynarodowym gronie podnieść swoje kwalifikacje trenerskie w zakresie edukacji międzypokoleniowej. Projekt pt. „Aktywnie dla wspólnego dobra-razem do przodu” realizowany był w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami UE. Głównym celem było umocnienie ogromnego potencjału Rodzin Kolpinga wymienionych krajów, wzrost umiejętności oraz wiedzy liderów tych stowarzyszeń pomocnych w skutecznych działaniach NGO/organizacja pozarządową/ a przez to zaktywizowanie społeczności lokalnych do działań obywatelskich. Rozpoczęcie projektu, pierwsze szkolenia oraz wizyty studyjne odbyły się w Polsce w Ośrodku Kolpingowskim w Luborzycy oraz w Klasztorze Benedyktynów w Krakowie odpowiednio w dn. 2-4 luty 2013 oraz 5-8.04 2013r. Ponadto wszyscy uczestnicy szkoleńzapoznali się z działalnością Rodzin Kolpinga oraz Klubów Seniora na spotkaniu wyjazdowym w Chełmku i Oświęcimiu. Szczególne wrażenie na zagranicznych uczestnikach zrobił obóz zagłady w Auschwitz.

Kolejne studyjne wizyty odbyły się we Włoszech/Bolzano-Tyrol/kantonie niemieckojęzycznym w dn.5-10.09.2013r.W Programie szkoleń nie brakowało informacji o strukturach władzy lokalnej, polityce lokalnej i regionalnej ,współpracy Kolpinga z władzami gmin oraz o szkolnictwie zawodowym prowadzonym przez rodziny Kolpinga oraz sytuacji polityczno – kościelnej jako ze Tyrol jest na innych prawach niż reszta Włoch. Przedstawiono system demokracji bezpośredniej, system oświaty oraz socjalny, relacje państwo-Kościół. W czasie wolnym po uczestnictwie we mszy św. zwiedzaliśmy Dom Kolpinga w Brixen oraz zabytki i klasztor w Neustift.

Natomiast w Szwajcarii-Kolping Schweiz/Lucerna/10-14.09.2013, uczestnictwo rozpoczęliśmy obiadem, podejmowani przez Rodzinę Kolpinga w Lucernie w klasztorze Beldegegg. Następnie przez trzy kolejne dni uczestniczyliśmy w spotkaniach panelowych podczas których tematem dominującym było m.in przedstawienie przezprelegentów najbardziej demokratycznego systemu jaki dotychczas wymyślono na świecie jaki jest w Szwajcarii gdzie bezrobocie wynosi tylko 3,2 % , a banki nie płaca do budżetu żadnych podatków ze swojej działalności. Podczas wizyty w kantonie w Bolzano posłowie prezentowali tematy polityczno-religijne, zasady finansowania stowarzyszeń pozarządowych oraz struktur Kolpinga przez poszczególne kantony i państwo oraz szeroko omówili politykę prorodzinną, podejmowane inicjatywy w zakresie pozyskiwania nowych miejsc pracy. Jednym z ciekawszych dla mnie i będących na czasie tematów nie tylko w Szwajcarii był temat stale zmniejszającej się ilości katolików/kurczenie się wiary/a coraz bardziej postępująca islamizacja /w Szwajcarii żyje 2,7% muzułmanów/ gdzie w czasie 4 godzinnego spotkania posłanka Andre”a Meyer pt. „Kościół Małych Dzieci” przedstawiła nam metody i sposoby pozyskiwania dla kościoła i katolicyzmu dzieci w wieku od 3-6 lat oraz ich rodziców . To pozyskiwanie następuje poprzez spotkania rodziców i dzieci wyłącznie w kościele po to aby dzieci poprzez rożne - odpowiednie zajęcia prowadzone przez specjalnych katolickich animatorów miały kontakt z kościołem i do niego się przyzwyczajały. Według informacji wymienionej częste są przypadki, że uczestnicy tych spotkań, z islamu przechodzą na katolicyzm.

Z kolei niemiecki partner projektowy w Kolonii i Essen w dn.17-22.10.2013r. oraz w dn.4-8 czerwca 2014 poza szkoleniami i wykładami tematycznymi projektu zorganizował spotkanie i dyskusje nt. procesu demokratyzacji w Europie gdzie z tej okazji odbyły się uroczyste obchody 25-lecia przemian w Europie Środkowej i w Polsce. Była tez okazja do podsumowania naszych partnerskich działań pomiędzy Rodzinami Kolpinga oraz prezentacja osiągnięć polsko-niemieckich partnerstw pomiędzy Zarządem Diecezjalnym w Essen a Polskim Zarządem Centralnym Dzieła Kolpiga, którego mam zaszczyt bycia członkiem. Była wizyta w partnerskiej RK w Bohun-Linden oraz zwiedzanie nowego klasztoru Benedyktynów gdzie po mszy św. zorganizowano b. miłe, sympatyczne spotkanie z polonią Polska która po wojnie wyjechała za praca do Zagłębia Ruhry by później na stale się tam osiedlić. Nie obyło się bez łez .

Na 21 piętro do swojego ratusza zaprosił nas Burmistrz m. Essen – członek RK, gdzie radni essenskich dzielnic, dzielili się z nami swoimi bogatymi doświadczeniami jak można i trzeba współpracować ze stowarzyszeniami pozarządowymi. Rozmawialiśmy o szkolnictwie zawodowym, o bezrobociu, o emigracji zarobkowej, o możliwości skorzystania z domów Kolpinga dla pracujących tam kolpingowców – Polaków. Przez cały czas pobytu doświadczaliśmy b. dużej życzliwości i sympatii ze strony opiekujących się nami Niemieckich Rodzin Kolpinga . Członkowie Zarządów Krajowych Rodzin Kolpinga z Litwy i Portugali brali udział tylko na zasadach uczestników ze względu na brak partycypacji w dofinansowaniu projektu. Z Brzeskiej Rodziny Kolpinga w projekcie oprócz mnie uczestniczyła Joanna Banaśkiewicz, z którą to również poprzez odpowiedni cykl szkoleń mieliśmy możliwość podnosić swoje kwalifikacje w zakresie coachingu i fundraisingu w związku z czym byliśmy zobowiązani do przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń w wybranych RK w Polsce.

Poprzez udział swoich przedstawicieli RK mogły w sposób metodyczny i kompleksowy zobaczyć - przeanalizować na jakim etapie się znajdują, aby móc na przyszłość przygotować swoje strategiczne plany działania. Wizyty studyjne w wymienionych krajach pozwoliły nam zapoznać się z działaniami Kolpingowskich Stowarzyszeń, które maja już bardzo długą i bogatą tradycje w swojej działalności i b. chętnie dzieła się swoimi doświadczeniami. Warsztaty z komunikacji, partycypacji w zarządzaniu, oraz sposobów pozyskiwania i aktywizacji członków organizacji miały za zadanie przygotować liderów Rodzin Kolpinga do przeprowadzenia świat NGO wśród lokalnych społeczności. Jak już wcześniej zaznaczyłem, równolegle przez cały czas trwania projektu trwały szkolenia wolontariuszy-coachów i fundraizerów przez niemiecka specjalistkę metody doradczej Ilone Jacobsmeyer implementowanej w ramach projektu na grunt polskiego Dzieła Kolpinga. Piętnastu wyszkolonych coachów przeprowadziło w sumie 180 godzin wolontarystycznego doradztwa dla wybranych Rodzin Kolpinga. Oprócz części teoretycznych w programach wszystkich szkoleń jak już wcześniej nadmieniłem znalazł się czas na elementy praktyczne w postaci najróżniejszych spotkań, których nie sposób wszystkich wymienić. To co zobaczyliśmy i usłyszeli podczas wizyt studyjnych w wymienionych krajach jeszcze bardziej umocniło mój, już pozytywny punkt widzenia i jeszcze bardziej przekonało jak ogromna role spełnia i jaki ma charyzmat Dzieło Kolpinga niemieckiego Kapłana A.Kolpinga działające w 64 krajach świata zrzeszające ponad 470 tysięcy członków budując m.in kościoły, szkoły, domy Kolpinga, kopiąc studnie w biednych, zacofanych krajach Afryki oraz Azji/Wietnam/. Uzmysłowiło jak wiele zrobiono dla biednych ludów, a ile jest jeszcze do zrobienia, pokazało nowe sposoby działania a przede wszystkim myślenia. Pozwoliło poznać wspaniale systemy, wspaniałych nowych ludzi, nawiązać nowe kontakty, a przede wszystkim przyczyniło siędo integracji z ludźmi, którzy są tak jak ja członkami międzynarodowego Dzieła Kolpinga. W 3 dniowej konferencji kończącej i podsumowującej prawie 2-letni projekt udział wzięli oprócz wszystkich uczestników projektu/75 osób członkowie Zarządu Krajowego Dzieła Kolpinga w Polsce, także specjalnie zaproszeni goście- paneliści m.in. Sekretarz Światowego dzieła Kolpinga dr Markus Demelle, z Niemiec sekretarz europejskiego Dzieła Kolpinga dr K. Wolski, prof.Hildegarda Maier ze Szwajcarii, socjolog nauk społecznych UW dr hab.M.Rymsza, Gregor Federchen z Niemiec specjalista ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej oraz Indii i Wietnamu oraz Robert Tezzele z Tyrolu Płd. We Włoszech. Przedstawiony został również zespół osób odpowiedzialnych za merytoryczne i liczbowe przygotowanie projektu oraz film dokumentujący cały projekt.

Józef Pabian
przewodniczący Rodziny Kolpinga w Brzesku

uczestnik projektu
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com