Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Konkurs na posadę urzędnika przy Wydziale Rady powiatowej w Brzesku  (Czas)  1899-07-23

Celem obsadzenia posady urzędnika technicznego przy Wydziale Rady powiatowej w Brzesku, rozpisuje się konkurs z terminem wnoszenia udokumentowanych podań na ręce podpisanego Wydziału do dnia 1 sierpnia b.r.
Z posadą tą połączona jest stała pensja w kwocie 1200 złr. Rocznie, dodatek na dojazdy 700 złr., 5 datków 5 letnich po 120 złr. Oraz prawo do emerytury po myśli obowiązującego statutu emerytalnego.

Wymogi:

1. Obywatelstwo austryackie.
2. Nieprzekroczony 40 rok życia.
3. Nienaganne życie.
4. Fachowe uzdolnienie w kierunku budowy i konserwacji dróg i mostów na podstawie odbytych studiów technicznych.
5. Należycie udokumentowane dotychczasowe zajęcie i zawodowa praktyka w służbie rządowej lub autonomicznej.

Posada ta będzie przez pierwsze trzy lata służby prowizoryczną, poczem następnie może stabilizacja.
               
Brzesko dnia 12 lipca 1899r

Z wydziału Rady Powiatowej

Sekretarz     Prezes
Baltazański     Götz

źródło „CZAS” nr 166 z dnia 23 lipca 1899 r. (Pisownia oryginalna)

Nadesłał: Tadeusz Drabant

24 listopada 2014 r.
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com