Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Alfred Rosenberg, leśnik, powstaniec, urodzony w Bielczy.   (bap)  2014-12-16

Adolf Rosenberg, dyrektor lasów i dóbr państwowych i wiceprezes galicyjskiego Towarzystwa leśnego, człowiek wielkich zasług i niezmordowanej pracy.

Urodzony dnia 2. czerwca 1842 w Bielczy, w powiecie brzeskim, pochodził ze starej rodziny szwedzkiej, osiadłej w Polsce za czasów Jana Kazimierza.


Szkoły ukończył w Tarnowie, poczym odbył praktykę lasową w dobrach żywieckich i w dobrach hr. Maurycego Potockiego w Zatorze. W r. 1860 udał się dla odbycia studiów do Mariabrunn, a po dwu latach, złożywszy świetnie egzamin, powrócił do Galicji.


Nastał pamiętny rok 1863, rok walki, w której Rosenberg czynny wziął udział, wstępując w szeregi rodaków walczących o wolność. Po nieszczęśliwej bitwie pod Miechowem i po rozbiciu oddziału, powrócił do kraju, ranny w kolano, przebywszy granicę koło Cieszanowa. Po powrocie wstąpił napowrót do służby prywatnej w lasach hr. Maurycego Potockiego w Zatorze. Ten, oceniając wysokie zdolności Rosenberga, wysłał go do Francji na dalsze studia zawodowe, a po powrocie ustanowił go nadleśniczym w dobrach Jabłonna i Nieporęt w Królestwie Polskim. 


Po śmierci hr. Maurycego Potockiego powrócił w r. 1877 do Galicji i objął posadę zarządcy lasów w Załokciu u wiedeńskiego Towarzystwa lasowego. W r. 1877 zamianowany został c. k. asystentem leśnictwa przy Dyrekcji lasów, wówczas w Bolechowie, a w r. 1878 zarządcą w Kossowie. W r. 1882 zamianowano go inżynierem leśnictwa przy Dyrekcji lasów państwowych, przeniesionej już do Lwowa i przydzielono do biura urządzenia lasów.


Po pięciu latach przeniesiony do zarządu lasów państwowych w Hintersee, w obrębie salzburskiej Dyrekcji, zamianowany w r. 1890 lustratorem i urzędnikiem inspekcyjnym przy Dyrekcji gr. or . funduszu religijnego w Czerniowcach.


W tym czasie nabył rząd olbrzymi klucz nadwórniański. Nowy nabytek wymagał umiejętnej organizacji i wprowadzenia ładu, wymagał kierownika zdolnego i sprężystego. Na to trudne i ważne stanowisko powołano w roku 1891 Rosenberga i powierzono mu samoistną administrację dóbr nadwórniańskich. Jako kierownik tych dóbr podlegał On bezpośrednio Ministerstwu rolnictwa. Na posterunku tym położył Rosenberg wielkie zasługi przy organizacji służby i administracji rozległych puszcz nadwórniańskich. Umożliwił racjonalne zagospodarowanie niedostępnych dawniej obszarów przez budowę kolejki wąskotorowej z Nadworny do Rafąjłowy, przy czym zapominać nie należy, że była to pierwsza kolejka, zbudowana we własnym zarządzie.


W r. 1893 zamianowano Rosenberga radcą leśnictwa i wcielono dobra nadwórniańskie do c. k. Dyrekcji lasów we Lwowie. W tym samym czasie nastąpił rozdział Dyrekcji na dwa samoistne oddziały. Naczelnikiem oddz. II. został Rosenberg, zamianowany w r. 1897 rzeczywistym starszym radcą leśnictwa. W r. 1905 na własne żądanie przeniesiony został w stały stan spoczynku.


W r. 1895 wybrano go wiceprezesem galicyjskiego Towarzystwa leśnego i na stanowisku tym pozostał aż do r. 1906. Urząd wiceprezesa sprawował Rosenberg z niezmordowaną wytrwałością, zajmując się wszystkim, najdrobniejszymi nawet sprawami. Do muzeum Towarzystwa ofiarował kolekcję narzędzi leśnych.


Gdy w r. 1900 na porządku dziennym była sprawa taryf kolejowych, powierzył Wydział zbadanie kwestii i wypracowanie odpowiedniego memoriału Rosenbergowi. Zadaniu temu poświęcił dużo sił i pracy, a rezultatem był memoriał do Ministerstwa rolnictwa, zamieszczony w „Sylwanie” z r. 1901.

Rosenberg czynnym był również literacko i ogłosił w „Sylwanie” szereg prac, z których najważniejsze są: „O przyroście spowodowanym przez obrzedniejsze ustawienie drzew” „Sylwan” 1887. „O podziale lasu co do przestrzeni”, „Sylwan” 1888. „O tworzeniu ostępów”, „Sylwan” 1889.
 
Wielkie zasługi, jakie położył dla leśnictwa naszego i sumienna praca całego życia, nie uchroniły go przecież przed chwilami gorzkich, a niezasłużonych doświadczeń u schyłku.

Zmarł 17 XI 1909 w Konstancy nad Jeziorem Bodeńskim na ziemi szwajcarskiej.

źródło: "SYLWAN" rok 1909 nr.12, czasopismo miesięczne dla leśników i  właścicieli ziemskich. ORGAN GALICYJSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

12 grudnia 2014 r.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com