Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Franciszek Blok  (bap)  2015-02-22

Blok Franciszek [1900-1968], oficer sł. st. piechoty WP kpt. [ 1933], żołnierz konspiracji POZ/ZWZ/AK/NIE/DSZ, działacz WiN, ps. „Jacek”, „Grażyna”, „Potocki”, „Soplica” vel Józef Witek. Kmdt Obwodu AK/NIE/DSZ Brzesko, kierownik Rady WiN Brzesko – Inspektorat Rejonowy Tarnów AK- Rejon Wschodni WiN. Okręg Kraków AK/WiN.
 
Ur. 16 II 1900/wg Rocznika oficerskiego 1939 ur. 16 II 1898r./ w Białobrzegach pow. Łańcut jako syn Michała i Anny z d. Rzepka. Ukończył gimnazjum w Łańcucie. W okresie zagrożenia ojczyzny ochotniczo wstępuje jesienią 1918 do WP.

Uczestniczy w wojnie z Ukraińcami oraz w 1920 w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie ukończył kurs Szkoły Podchorążych. Awansowany do stopnia ppor. W 1922 zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piechoty ze starszeństwem 1 XI 1920 Pełnił służbę w 9 pp Leg. w Zamościu, skąd go przeniesiono do 3 pp w Jarosławiu na stanowisko dowódcy plutonu, potem kompanii. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 1 I 1933. Przeniesiony do 17 pp w Rzeszowie, gdzie pełni różne funkcje, m. in. d-ca 9 kompanii III baonu.

Bierze udział w kampanii wrześniowej 1939 jako adiutant 165 pp rez. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 powraca do Rzeszowa. Podejmuje działalność konspiracyjna w szeregach organizacji Polska Organizacja Zbrojna /POZ/, po scaleniu POZ z AK zostaje żołnierzem AK. Od IV 1942 do III 1943 zastępca k-dta Inspektoratu Rejonowego AK Rzeszów. Uczestniczy w szkoleniach i wykładach dla kursantów Szkół Podchorążych Rez. Piechoty AK w Obwodzie AK Rzeszów. M.in. brał udział jako przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w egzaminach przeprowadzonych w dniu 25/26 VI 1943 w Błażowej.

W czerwcu 1943 przeniesiony z powodu zagrożenia do Inspektoratu Rejonowego AK Tarnów, gdzie od VI 1943 objął stanowisko k-dta Obwodu AK Brzesko. Funkcję pełni do rozwiązania AK w styczniu 1945. Oficjalnie zatrudniony w miejscowej Spółdzielni „Rolnik”. Czynny w konspiracji poakowskiej na terenie Brzeska. Ujawnił się w stopniu mjr 3 X 1945 przed Komisją Likwidacyjną ds. b. AK.

Po utworzeniu we wrześniu 1945 Zrzeszenia WiN nadal czynny w konspiracji antykomunistycznej. Od IX 1945 do V 1946 kierownik Rady WiN Brzesko w Rejonie Wschodnim WiN /Tarnów/. Mieszkał w tym czasie w Tarnowie przy ul. Klikowskiej nr 80. Zagrożony aresztowaniem wyjechał na Śląsk potem na Lubelszczyznę w końcu zamieszkał w Warszawie.

Działa dalej w WiN. W ramach tej działalności prowadzi prace organizacyjne, propagandowe i wywiadowcze. Przekazał swym przełożonym informacje dotyczące lotnisk w Zamościu i Warszawie. W tym czasie mieszkał w Warszawie przy ul. Międzynarodowej. Aresztowany w dniu 23 XII 1952 przez funkcj. MBP w Warszawie.

Postanowienie o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania wydała z datą 2 I 1953 Najwyższa Prokuratura Wojskowa w Warszawie, sygnatura akt Pn II 9/53. Wyrokiem WSR Warszawa z dnia 24 IV 1953, syg. akt Sr. 279/53 został skazany z art. 7 MKK za szpiegostwo na karę śmierci. NSW w Warszawie postanowieniem z 30 XI 1953 zmienia mu karę śmierci na 12 lat więzienia. Początek wykonania kary 23 XII 1952 – upływ kary 23 XII 1964 Po procesie więziony w ZK Warszawa I /Mokotów/, skąd zostaje przewieziony do Centralnego Więzienia Karnego we Wronkach i tu osadzony dnia 7 I 11954r. W dniu 8 V 1954 zostaje przetransportowany do ZK Warszawa I, do dyspozycji MBP. Następnie przewieziony do więzienia w Rawiczu, skąd go przewieziono ponownie do CWK we Wronkach i tu osadzono dnia 23 XI 1954 o godz. 12,oo. W dniu 14 XII 1954 zostaje przetransportowany do więzienia Wrocław I we Wrocławiu.

Zwolniony z więzienia 24 I 1958 / resztę kary mu darowano/. Zamieszkał w Warszawie- Praga Południe ul. Dwernickiego 25/12. Podjął pracę zawodową. Przez wiele lat zatrudniony w Stołecznym Przedsiębiorstwie Handlu Warzywami i Owocami.

Zmarł w Warszawie 2 lutego 1968
Odznaczony: SKZ

źródło: Roczniki oficerskie 1923,1924,1928,1932; R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006; Księga więźniów CWK Wronki nr II/5/54 i nr 652/54 / drugi pobyt/ ; J. Majka. 17 Pułk Piechoty. Pruszków 1992; A. Zagórski. Blok Franciszek MSBUDN 1939-1956r Kraków 1997r.; T. 1,s. 24-25. (za www.stankiewicze.pl)

Nadesłał: Mariusz Gałek

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com