Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

PODZIĘKOWANIE  (Stanisław Burlikowski)  2015-03-11

PODZIĘKOWANIE

Bardzo ucieszyłem się z wiadomości o mającym się ukazać drukiem VI tomie Kroniki Miasta Brzeska obejmującym lata 1945-1960 autorstwa mojego Ojca Jana Burlikowskiego. Myślę, że ucieszyło to również Ojca, który jakoś tam z góry przyglądał się wysiłkom ludzi.

Serdeczne podziękowania składam pani dyrektor RCK-B Marii Marek, której bezpośrednio przekazałem materiały i która w krótkim czasie nadała tok całemu przedsięwzięciu. Dziękuję panu Jerzemu Wyczesanemu za przejrzenie maszynopisu, Jerzemu Ożegalskiemu, prezesowi firmy ZETO SA, sponsorowi i wydawcy tego tomu jak również wydawcy dotychczasowych tomów Kronik,  Zbigniewowi Stósowi i Jackowi Filipowi za propagowanie Kronik na portalu brzesko.ws, Brzeskiej Oficynie Wydawniczej za skład i druk.

Dziękuję sponsorom, dzięki którym ten tom jak i pozostałe tomy mogły ukazać się drukiem: Urzędowi Miasta Brzeska, Starostwu Powiatowemu w Brzesku, CAN-PACK SA w Krakowie, Firmie Granit Sp. z o. o. w Brzesku, Firmie Jawor w Brzesku, Carlsberg Polska, MPEC Sp. z o. o., Zasada Trans Spedition Sp. z o. o., Romanowi Klusce – brzeszczaninowi, twórcy OPTIMUSA a także gminom: Borzęcin, Czchów, Szczurowa, Wojnicz za włączenie się do sponsorowania Kroniki Powiatu. Dziękuję ilustratorom, korektorom językowym i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wydania tego tomu jak również dotychczasowych tomów Kroniki Miasta Brzeska i Kroniki Powiatu Brzeskiego.

W ten sposób przed 18 rocznicą śmierci Ojca przypadającą 1 czerwca 2015 roku, najważniejsze dzieło jego życia ukaże się w komplecie i mam nadzieję będzie służyć długie lata mieszkańcom Ziemi Brzeskiej.

Jako ciekawostkę mogę podać, że pisanie Kroniki Ojciec rozpoczął właśnie od opisu wydarzeń z lat następujących bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Ten okres znał bardzo dobrze z własnego doświadczenia i z dokumentów będących w posiadaniu magistratu brzeskiego i prezydium powiatowej rady narodowej, którego był pracownikiem jako kierownik wydziału organizacyjno-prawnego. Tom obejmujący lata 1945-1960 nie został całkowicie ukończony, dlatego nie oddał go do oprawy. W międzyczasie doszedł do wniosku, żeby opracować Kronikę Miasta Brzeska od aktu nadania prawa magdeburskiego miasteczku Brzeg (Brzesko) w 1385 roku. Zaprzestał opracowywanie tomu obejmującego lata powojenne i już nie zdążył do niego powrócić, dlatego tom ten dla niektórych lat zawiera niewiele informacji.

Mimo niedoskonałości całego dzieła obejmującego łącznie z kronikami powiatu 12 tomów, Ojciec nie był przecież historykiem, cieszył się ze spuścizny, którą pozostawił i miał świadomość wartości całości pracy. Jeszcze za jego życia do mieszkania przy ul. Nowej zgłaszało się wiele osób, zainteresowanych Kroniką i obficie z niej korzystających np. do prac magisterskich. Pamiętam gruby brulion z zapisanymi przez Ojca nazwiskami i danymi odwiedzających go osób  korzystających z Kroniki.

Stanisław Burlikowski
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com