Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Ks. Dr. Czuj u swoich wyborców. Bielcza, pow. Brzesko  ("Lud katolicki")  1926-09-26

Dnia 5 września, w niedzielę, spotkał parafię naszą wielki zaszczyt, bo przyjechał de nas poseł naszego powiatu, ks. dr. Czuj w towarzystwie profesora uniw. lubelskiego dr. Czumy. Przed sumą powiedział nam ks. doktor piękne kazanie w kościele, a po sumie odbyło się zebranie polityczne, zagajone przez Czcig. księdza prob Chmiela, a prowadzane przez p.Trytka, jako przewodniczącego i p. Wojdaka, jako sekretarza.

Ponieważ już blisko dwa lata upłynęło, jak ks. poseł był u nas, przeto sprawozdania jego poselskiego wysłuchaliśmy z wielkiem zajęciem, tem więcej, że było ono spokojne, rzeczowe i jak zwykle, pełne temperamentu. Poznaliśmy, jak na dłoni, przebieg wypadków politycznych, oraz złe i dobre strony dotychczasowych rządów.

Prof. dr. Czuma mówił o moralności w polityce i w innych dziedzinach życia państwowego. Mówił głęboko, a przystępnie i zrozumiale. Syn ludu, sąsiad, z bocheńskiego powiatu, gorący działacz w SKL., wnosi dużo siły i głębokiego przekonania w szeregi bojowników zdrowej idei pracy dla Ojczyzny.

W dyskusji zabierali głos: ks. proboszcz, który uzasadniał, że Bielcza wierną jest sztandarowi katolickiemu. i p. Wajdak, który postawił rezolucję, wyrażającą ponownie pełne wotum zaufania ks. Posłowi (który odbył tu już kilka wieców począwszy od wyborów do pierwszego Sejmu) i wierność stronnictwu katolicko-ludowemu. Jedynie niejaki p. Niedojadło, młodzieniec ożywiony dobremi chęciami, lecz niedoświadczony, bronił niefortunnie piastowców przed likwidacją w Bielczy. Za nim oświadczył się tylko jego kolega, niejaki p. Wójcik.

Wyłoniła się na wiecu sprawa tutejszej nauczycielki p. Bielówny, z której postępowania w szkole ludność Bielczy jest niezadowolona i domaga się stanowczo jej usunięcia. Materjał dowodowy władze szkolne mają w rękach. Czekamy na szybkie załatwienie sprawy. W pięknych słowach dziękował p. Trytek ks. Posłowi i prof. Czumie za przybycie i prosił o dalszą pamięć. Po podziękowaniu przez ks. Posła zamknięto zebranie wśród podniosłego nastroju.


źródło: "Lud katolicki" Kraków, 26 września 1926 r. nr. 39 str.4 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek 

13 marca 2015 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com