Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Jest proszę Państwa czas powitań i pożegnań...   (bap)  2015-04-16

W dniu 14 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Osiedla "Brzezowieckie". Katarzyna Pacewicz-Pyrek, która przez ostatnie 12 lat pełniła funkcje Przewodniczącej Osiedla, złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatnie 4 lata. Na zakończenie swojego sprawozdania powiedziała tak:  Jest proszę Państwa czas powitań i pożegnań... Nie będę kandydowała w dzisiejszych wyborach na Przewodniczącą Osiedla Brzezowieckie. I na pożegnanie pozwolę sobie skierować do Państwa parę słów.  Całośc wystąpienia ustępującej Przewodniczącej Osiedla przeczytać można poniżej.

W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów, nowym Przewodniczącym Osiedla został Grzegorz Kolbusz.
Członkami Zarządu wybrani zostali:

Brożek Czesław
Gadziała Stanisław
Machowska Ewa
Ojczyk Krzysztof
Pabian Danuta
Stachowicz Magdalena
Szpil Paulina


Sprawozdanie z dzaiłalności Zarządu Osiedla Brzezowieckie za lata 2011-2014
i pożegnalne słowa Katarzyny Pacewicz-Pyrek

                                      
Była to moja trzecia kadencja jako przewodniczącej tego Osiedla. Wraz  ze mną w Zarządzie Osiedla Brzezowieckie działają : Danuta Pabian, Danuta Rzepa, Józef Kubas-nasz kronikarz i sekretarz, Stanisław Gadziała,, Krzysztof Ojczyk i Antoni Baniak

W roku 2011 mieliśmy do dyspozycji kwotę 6960zł z ze środków przyznawanych przez Radę Miejską, na działalność statutową .
Zostały one podzielone następujący sposób:

- 4000 zł przeznaczono na organizację imprez integracyjnych na terenie osiedla
- 2.960 na nagrody za udział w konkursach organizowanych na terenie osiedla

Pan Józef  Kubas w dalszym ciągu prowadzi Kronikę Osiedlową i nadmienię Państwu, że nie jest to jedyna kronika jaką pan Józef pisze.

W roku 2011 Zarząd zorganizował kilka wycieczek dla dorosłych i dzieci.
W tym trzy, wspólnie z Zarządem Osiedla Stare Miasto. Były to wyjazdy do krakowskich teatrów.
13 września zeszłego roku byliśmy w Teatrze Bagatela na bardzo zabawnej komedii ,,Kochankowie nie z tej ziemi”
18 grudnia 2011r. byliśmy w Teatrze im. Juliusza Słowackiego na znakomitej sztuce ,,O rozkoszy”, która była jedną z najlepszych proponowanych przez ten teatr, na rok 2011.
22 grudnia 2011r odbyliśmy świąteczny wyjazd na sztukę ,,Wesele Hrabiego Orgaza” do Teatru Starego im. Heleny Modrzejewskiej.
Dzięki uprzejmości Radnego Krzysztofa Bogusza, niektórzy z naszych mieszkańców mieli również okazję uczestniczyć w kilku przedstawieniach w tarnowskim teatrze, korzystając z darmowych wejściówek na spektakle ,,Tajemniczy ogród”, oraz byli na kilku spektaklach  festiwalu komedii ,,Talia” jaki odbywał się w tym teatrze.

Tradycyjnie w okolicach 6-rudnia  zorganizowaliśmy  dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr.3 wyjście do kina .Tym razem obejrzały film pod tytułem ,,Tupot małych stóp 2” w technice 3D . W projekcji uczestniczyło 89 dzieci wraz z opiekunami .

Ufundowaliśmy również nagrody, w Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym w Przedszkolu nr.10.

Zakupiliśmy także słodycze dla uczniów ze Szkoły numer 3, na szkolną zabawę karnawałową jako nagrodę dla dzieci za udział w licznych konkursach i projektach organizowanych na terenie tej placówki.
 
Zarząd osiedla interweniował  we wszystkich sprawach zgłaszanych przez mieszkańców kierując je do odpowiednich komórek UM i innych jednostek typu policja straż itp.

Jednocześnie Zarząd nieustająco dbał o kierowanie środków budżetowych na teren naszego osiedla

W roku 2012 mieliśmy do dyspozycji kwotę 6778 zł  ze środków przyznawanych przez Radę Miejską, na działalność statutową .
Zostały one podzielone następujący sposób:

- 4000 zł przeznaczono  na organizację imprez integracyjnych na terenie osiedla typu wycieczki i wyjazdy do teatru czy kina
- 2.778 na nagrody za udział w konkursach organizowanych na terenie osiedla

Pan Józef Kubas w dalszym ciągu prowadzi Kronikę. Z inicjatywy członka Zarządu pana Antoniego Baniaka działa z wielkimi sukcesami kręglarska  drużyna ,,Brzezowieckie" i reprezentuje nasze osiedle nie tylko w Zakładowej Lidze Kręglarskiej, ale również na wszelkich turniejach organizowanych na naszej kręgielni  oraz na turniejach wyjazdowych. Z każdego  turnieju nasza drużyna przywozi  medale i puchary.

W roku 2012 Zarząd zorganizował kilka wycieczek dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
Wszystkie  wspólnie z Zarządem Osiedla Stare Miasto .Były to wyjazdy do krakowskich teatrów i Filharmonii Krakowskiej oraz teatru w Tarnowie.

15 czerwca zeszłego roku byliśmy w Teatrze im .Ludwika Solskiego w Tarnowie na przedstawieniu operowym ,,Agatka mówi papa" ,na którą dzięki uprzejmości radnego Krzysztofa Bogusza uzyskaliśmy promocyjne bilety.
20 listopada odbył się wyjazd do teatru Bagatela na komedię ,,Wieczór Kawalerski".
1 grudnia 2012r .byliśmy w Filharmonii Krakowskiej na Koncercie Symfonicznym .
14 grudnia 2012r zorganizowaliśmy  wyjazd na sztukę ,,Pół żartem, pół sercem" do Teatru Ludowego w Nowej Hucie .

W ramach współpracy z jednostkami oświatowymi z terenu osiedla współorganizowaliśmy Mikołajki  w PSP nr.3połączone  z promocją zdrowych sposobów odżywiania. W ramach zakupu  nagród  PSP nr.3 otrzymała również laptopa sfinansowanego ze środków osiedlowych za uzyskanie II-go miejsca w Małopolskim Konkursie ,,Szkoła z Pasją ".

Ufundowaliśmy również nagrody dla całej społeczności przedszkolnej za udział  w Konkursie Kolęd i Pastorałek oraz w konkursie ,,Pluszowego Misia", organizowanych w Przedszkolu nr.10.

Zarząd osiedla interweniuje we wszystkich sprawach zgłaszanych przez mieszkańców kierując je do odpowiednich komórek UM i innych jednostek typu policja straż itp.

Jednocześnie Zarząd Osiedla  nieustająco dba o kierowanie środków budżetowych na teren naszego osiedla.

Mam też niestety,  smutną  informację, w tym roku 2012 , w wieku 83 lat , odszedł od nas, 23 kwietnia Pan Kazimierz Orlewicz,  pełniący w zeszłych kadencjach funkcje członka Zarządu Osiedla Brzezowieckie. Pan Kazimierz pracował wiele lat społecznie na rzecz naszej społeczności. 

W roku 2013 mieliśmy do dyspozycji kwotę 6739  zł  ze środków przyznawanych przez Radę Miejską, na działalność statutową.
Zostały one podzielone następujący sposób:

- 4500 zł przeznaczono  na organizację imprez integracyjnych na terenie osiedla typu wycieczki i wyjazdy do teatru czy kina
- 1839 zł na nagrody za udział w konkursach organizowanych na terenie osiedla
 - 400 dofinansowanie osiedlowej Drużyny  Kręglarskiej

Pan Józef Kubas w dalszym ciągu prowadzi Kronikę
Z inicjatywy członka Zarządu pana Antoniego Baniaka nadal działa z wielkimi sukcesami kręglarska  drużyna ,,Brzezowieckie" i reprezentuje nasze osiedle nie tylko w Zakładowej Lidze Kręglarskiej ,jak również na wszelkich turniejach organizowanych na naszej kręgielni oraz  turniejach wyjazdowych. Z każdego  turnieju nasza drużyna przywozi nadal  medale i puchary.

W roku 2013 Zarząd zorganizował kilka wycieczek dla mieszkańców osiedla.
Wszystkie  wspólnie z Zarządem Osiedla Stare Miasto .Były to wyjazdy do krakowskich teatrów.
W tym :
 - w czerwcu do Teatru Bagatela na spektakl: ,,Boening-Boening odlotowe narzeczone",
-  we wrześniu do Teatru Stu na spektakl : ,,Wielki Dru Barymore",
 -w październiku  do Małopolskiego Ogrodu Sztuki na spektakl: ,,Za chwilę -  Cztery sposoby na życie i jeden na Smierć ",
- w grudniu do Teatru Groteska na przedstawienie :,, Kandyd czyli Optymizm".

W zeszłym roku Zarząd wraz z pociechami i mieszkańcami osiedla brał czynnie udział w Turnieju Sołectw i Osiedli, który odbył sie w Jadownikach .

W ramach współpracy z jednostkami oświatowymi z terenu osiedla współorganizowaliśmy szkolne konkursy i w ramach nagrody, dla całej społeczności szkolnej  wspomogliśmy remont szkolnego sprzętu komputerowego i serwerowni.

Ufundowaliśmy również nagrody dla całej społeczności przedszkolnej w postaci zabawek edukacyjnych za udział  w Konkursie Kolęd i Pastorałek oraz w konkursie ,,Prezent urodzinowy dla Twojego ulubionego  Misia", organizowanych w Przedszkolu nr.10.

Zarząd osiedla interweniuje we wszystkich sprawach zgłaszanych przez mieszkańców kierując je do odpowiednich komórek UM i innych jednostek typu policja straż itp.

Jednocześnie Zarząd Osiedla  nieustająco dba o kierowanie środków budżetowych na teren naszego osiedla.

W roku 2014 mieliśmy do dyspozycji kwotę 6676  zł  ze środków przyznawanych przez Radę Miejską, na działalność statutową .
Zostały one podzielone następujący sposób:

- 4500 zł przeznaczono  na organizację imprez integracyjnych na terenie osiedla typu wycieczki i wyjazdy do teatru czy kina
- 1776 zł na nagrody za udział w konkursach organizowanych na terenie osiedla
 -400 dofinansowanie osiedlowej Drużyny Kręglarskiej

Pan Józef Kubas w dalszym ciągu prowadzi Kronikę.
Z inicjatywy członka Zarządu pana Antoniego Baniaka nadal działa z wielkimi sukcesami kręglarska  drużyna ,,Brzezowieckie" i reprezentuje nasze osiedle nie tylko w Zakładowej Lidze Kręglarskiej, jak również na wszelkich turniejach organizowanych na naszej kręgielni oraz  turniejach wyjazdowych. Z każdego  turnieju nasza drużyna przywozi nadal  medale i puchary.

W roku 2014 Zarząd zorganizował kilka wycieczek dla mieszkańców osiedla.
Wszystkie  wspólnie z Zarządem Osiedla Stare Miasto .Były to wyjazdy do krakowskich teatrów oraz Krakowskiej Opery
W tym :
- w czerwcu do Teatru Stu  na spektakl: ,,To tylko miłość",
- we wrześniu do Teatru Juliusza Słowackiego   na spektakl : ,,Arszenik i koronki",
-w październiku do Teatru Groteska na spektakl: ,,Przemiany",
 -również w październiku do Opery Krakowskiej : ,,Na Madam Baterflay",
 -w grudniu do Tetru Starego na przedstawienie :,, Król Lear",

W zeszłym roku Zarząd wraz z pociechami i mieszkańcami osiedla, brał czynnie udział w Turnieju Sołectw i Osiedli, który odbył sie w Okocimiu.

Byliśmy również współorganizatorami i sponsorami mikołajkowego Turnieju Kręglarskiego, w którym licznie wzięły udział dzieci z terenu naszego osiedla.

W ramach współpracy z jednostkami oświatowymi z terenu osiedla współorganizowaliśmy szkolne konkursy i w ramach nagrody, dla całej społeczności szkolnej  wspomogliśmy zakup wody pitnej przyczyniając się do promocji zdrowego stylu życia.
Ufundowaliśmy również nagrody dla całej społeczności przedszkolnej w postaci zabawek edukacyjnych za udział  w Konkursie Kolęd i Pastorałek.

Zarząd osiedla interweniuje we wszystkich sprawach zgłaszanych przez mieszkańców kierując je do odpowiednich komórek UM i innych jednostek typu policja straż itp. Jednocześnie Zarząd Osiedla  nieustająco dba o kierowanie środków budżetowych na teren naszego osiedla.

Mam też niestety, smutną  informację, w tym roku, w lipcu, odszedł od Pan Jan Kusiak  pełniący w zeszłych kadencjach funkcje Przewodniczącego Zarządu Osiedla Brzezowieckie. Pan Jan pracował wiele lat społecznie na rzecz naszej społeczności, również jako Radny.

Jest proszę Państwa czas powitań i pożegnań... Nie będę kandydowała w dzisiejszych wyborach na Przewodniczącą Osiedla Brzezowieckie. I na pożegnanie pozwolę sobie skierować do Państwa parę słów.


Drodzy Państwo!!

Przez dwanaście lat pracy w samorządzie kierowałam się dziesięcioma przykazaniami i sercem. Jak większość z Was wie, mam gorącą krew i niewyparzony język i hołubię zasadzie, że co z oczu to i z serca, ale macie też świadomość, że serce mam miękkie i muchy bym nie skrzywdziła.

To właśnie ono podpowiada mi, co mam  teraz zrobić. Na jakiś czas odchodzę z czynnego udziału w życiu samorządowym. Przyszłam tutaj pracować i swoje zadanie wykonałam. Jak wiecie w żadnej z kampanii, które prowadziłam, nie obiecywałam niczego i nie opowiadałam bzdur na temat czego to ja nie zrobię itp. Deklarowałam jedynie pracę na rzecz mieszkańców i tego się trzymałam.  Mimo, że podjęłam decyzję by nie kandydować w wyborach na Przewodniczącego Zarządu Osiedla, pracę na rzecz lokalnej społeczności  deklaruję nadal.
Jak wiecie, raczej się nie chwaliłam swoimi osiągnięciami, bo liczyłam, że otoczenie dostrzega zmieniające się na korzyść Osiedle i Gminę .Oczywiście to wszystko udało się osiągnąć dzięki dobrej współpracy, całej Rady, Burmistrza i Urzędu, Zarządów Osiedli, Rad Sołeckich i  wielu innych osób, którym z całego serca dziękuję .

Za pracę na rzecz lokalnej społeczności otrzymałam wiele oficjalnych podziękowań, dyplomów itp. wyróżnień. Otrzymałam również Srebrny Krzyż Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, i choć to zaszczytne odznaczenie, największą nagrodą zawsze były dla mnie słowa:  "dziękuję Pani Kasiu",  które słyszałam z ust mieszkańców osiedla i gminy. Wielką nagrodą było również zaufanie, w jakim niektórzy z Państwa dzieli się ze mną swoimi prywatnymi problemami i powierzali mi swoje bardzo osobiste sprawy.
Jako Radna i Przewodnicząca Osiedla musiałam podejmować trudne decyzje i ta którą podjęłam też jest bardzo trudna, ale na pewno są tacy, którzy się z niej cieszą .Ja też, się cieszę, a najbardziej cieszą się moi domownicy, bo wreszcie będą mieli obiad na czas.
Przez ubiegłe dwanaście lat wiele dobrego udało się zrobić. Gmina i Miasto stają sie coraz piękniejsze i przyjazne dla mieszkańców. Dziwie się wiecznie narzekającym malkontentom, a właściwie im współczuję, że mają taki słaby wzrok i nie widzą zmian na lepsze.
Jako Radni ubiegłych kadencji, Przewodniczący Zarządów Osiedli i Sołtysi, reprezentowaliśmy, różne gremia, partie i poglądy, ale udawał się nam kompromis i nie stosowaliśmy metody zabierania jednym by dać drugim.
Ja sama przyszłam tu reprezentując przede wszystkim Mieszkańców, ale również jako członek jednego z ugrupowań politycznych w naszym kraju. Dalej, po dwunastu latach  reprezentuje to samo ugrupowanie, bo nigdy nie wstydziłam się swoich poglądów i nie zamierzam zmieniać opcji politycznej aby było łatwiej osiągnąć cel wyborczy czy jakikolwiek inny .
Część diet, które otrzymywałam jako Radna i Przewodnicząca Osiedla, od same początku  przeznaczałam na cele charytatywne.
Dziękuję za wszystko co  dobre, bo tylko to pamiętam, choć na problemy z pamięcią nie narzekam :)
Dziękuję Wszystkim , którzy mnie przez te dwanaście lat wspierali i pomagali pełnić powierzony mi Mandat. Pozwolicie, że nie wymienię ich z imienia i nazwiska bo we wzruszeniu na pewno bym kogoś niechcący pominęła. Pozwolę sobie wyróżnić w tych podziękowaniach Burmistrzów, bo miałam okazję współpracować z dwoma i Wszystkich Pracowników Urzędu Miejskiego, dziękuję bo zawsze służyli radą i pomocą. Swoje słowa kieruję również w stronę obecnych i byłych Radnych. Dziękuję wszystkim obecnym tu i nieobecnym członkom Zarządu Naszego Osiedla. Dziękuję, bo bez Was pełnienie powierzonych mi funkcji byłoby niemożliwe. Dziękuję przede wszystkim Moim Wyborcom, dzięki którym pełniłam te zaszczytne Mandaty Radnej i Przewodniczącej Osiedla. Dziękuję, bo te dwanaście lat to był wspaniały czas. Czuję się matką chrzestną powstającej tu hali sportowej i bardzo mnie cieszy, że wspólnymi siłami Gminy i Powiatu ulica Starowiejska wreszcie będzie miała chodnik w całości wyremontowany. Cieszę się z wszystkiego co przez te 12 lat udało się zrobić, choć wiem, że potrzeby są nadal ogromne.

Dziękuję, również Tym, którzy świadomie i nieświadomie pomogli mi podjąć tę decyzję. Wycofuję się z pewnych ról społecznych ale samorządowcem pozostanę zawsze, tak samo jak zawsze będę politykiem, choć w swej działalności samorządowej działałam dla dobra społecznego unikając polityki i politycznych decyzji.

Życzę Wam Wszystkim wiele dobrego, a Radnym dobrych dla Gminy decyzji i chęci do kompromisu, bo to najlepsze dla Mieszkańców. Moim następcom, życzę dużo energii i siły do działania i wiele satysfakcji z pełnionych funkcji.


Katarzyna Pacewicz-Pyrek
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com