Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Konkurs Wiedzy o Ziemi Brzeskiej w PSP nr 2 w Brzesku.  (Jacek Filip)  2015-04-18

Wśród wielu zadań, jakie stawia przed sobą Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku, jest i takie: „Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych – poprzez organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych.”

Zaproszeni do tej placówki przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Cecylia Jabłońska, Jerzy Wyczesany i Jacek Filip) mieli okazję naocznie się o tym przekonać, zasiadając wraz z innymi osobami 17 kwietnia br. w jury 15 Szkolnego Konkursu Wiedzy o Ziemi Brzeskiej.Cycero uważał, że historia to świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości. Podzielając zdanie  znakomitego starożytnego historyka, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzesku stara się, poprzez otwarte dla wszystkich wykłady i wycieczki poznawcze, poszerzać wiedzę o ludziach i wydarzeniach z przeszłości, mających istotny wpływ na dzieje naszej „małej ojczyzny”.I dlatego z przyjemnością należy odnotować fakt uczestnictwa w tych zajęciach sporej grupy przedstawicieli młodego pokolenia – uczniów wymienionej na początku Szkoły, którzy, jak najbardziej słusznie, najpierw chcą poznać „swoje”, żeby dopiero potem chwalić „cudze”. Niebagatelna w tym zasługa dyrektorki - Pani Urszuli Białki oraz nauczycielek historii – Pani Magdaleny Sowy i Pani Marii Kieć, które stale wzbudzają w swoich podopiecznych chęć zajmowania się przeszłością Ziemi Brzeskiej.A że robią to bardzo dobrze, pokazał konkurs, w którym uczennice i uczniowie klas piątych wykazali się nie tylko dużą wiedzą teoretyczną, ale także pomysłowością w przedstawianych przez siebie scenkach. Zwyciężyła klasa 5 „a” przed 5 „c” i 5 „b”, ale różnice pomiędzy nimi były minimalne, co świadczy o bardzo wyrównanym poziomie wiedzy uczestników konkursowych zmagań. Oczywiście nie obyło się bez nagród: dyplomów i książek.

Ofiarując Szkole upominek w postaci kompletu Kroniki Powiatu brzeskiego Jana Burlikowskiego, Pani Cecylia Jabłońska – prezes UTW w Brzesku – podziękowała za zaproszenie i wyraziła zadowolenie z kształtowania właściwego podchodzenia uczniów do lokalnej przeszłości, co wyraża się nie tylko poznawaniem dziejów Ziemi Brzeskiej, ale także ich uczestnictwem w corocznych kwestach na rzecz ratowania zabytkowych pomników na „starym cmentarzu” w Brzesku.Również właściciel portalu www.brzesko.ws, na stronach którego można przeczytać wiele artykułów historycznych poświęconych wydarzeniom oraz osobom związanym w przeszłości z Brzeskiem i jego okolicami, docenił  zaangażowanie Pań: Magdaleny Sowy i Marii Kieć, honorując upominkami, które w jego imieniu wręczył niżej podpisany.Jacek Filip
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com