Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

13-14 czerwca (sobota-niedziela) "Piknik Harcerskich Rodzin"   ( ) 

Projekt ph. "35. rocznica powstania Ośrodka Harcerskiego w

Piaskach Drużkowie’’

pod Honorowym Patronatem Brzeskiego Starosty Pana Andrzeja Potępy.


Organizator.

Organizatorem działań w ramach obchodów 35 –tej rocznicy powstania

Ośrodka Piaski Drużków jest Komenda Hufca ZHP w Brzesku i Komenda

Ośrodka przy współudziale członków kierownictwa byłej Chorągwi

Tarnowskiej z lat 1975- 1990 oraz władz Powiatu Brzeskiego, Brzeska,

Czchowa i Szczurowej.


Honorowi Goście:

- władze administracyjne Powiatu, Miast i Gmin / j.w./

- członkowie Honorowego Komitetu Budowy Ośrodka Piaski Drużków

- członkowie kierownictwa byłej Chorągwi Tarnowskiej i Chorągwi

  Krakowskiej oraz komendanci jednostek obozowych w Ośrodku

  z lat 1980 - 2014.


Czas realizacji projektu : III.2015– VI.2015 ; podsumowanie: 13.VI -

14.VI.2015 Piaski Drużków.


Cele projektu:

- upowszechnienie historii i tradycji harcerstwa i Ośrodka

  Harcerskiego Piaski Drużków

- promocja Ośrodka w Regionie

- uzyskanie wsparcia władz samorządowych Województwa

  Małopolskiego ,Powiatów, Miast i Gmin woj. małopolskiego w

  modernizacji Ośrodka

- pozyskanie sponsorów wspierających rozwój Ośrodka


Sztab organizacji obchodów 35.rocznicy powstania Ośrodka:

hm. Irena Antosz - członek Komendy Hufca, skarbnik Ośrodka

hm. Kazimierz Kordecki – z/ca k-ta Hufca, Komendant Ośrodka

phm. Piotr Krawczyk – członek KH

hm. Maria Motyka – członek KH

phm. Renata Rożkowicz – z/ca k-ta Hufca

hm. Maria Tyka – komendant Hufca

hm. Adam Zydroń – członek KH

oraz

hm. Jerzy Pajdo - Komendant byłej Chorągwi Tarnowskiej

hm. Lidia Jaźwińska - Komendantka byłej Chorągwi Tarnowskiej

hm. Leszek Jaźwiński - członek władz byłej Chorągwi

Tarnowskiej

phm. Józef Kaczmarczyk – były instruktor Hufca Brzesko

hm. Wacław Biel – były instruktor Hufca Brzesko

phm. Jacek Kołodziej -były instruktor Hufca Brzesko


Przewodniczący Sztabu: hm. Kazimierz Korecki – Komendant Ośrodka

Piaski Drużków.


Zadania Projektu:
  • Opracowanie i wydanie folderu ,, Ośrodek Harcerski Piaski Drużków’’
  • Wykonanie prezentacji multimedialnej o Ośrodku.
  • Konkurs literacki ph. "Moje wspomnienia – Ośrodek Piaski Drużków’’

czas trwania : 1.III. – 30.V.2015 ; 3- 5 stron, format A4

uczestnicy: wszyscy chętni;

  • "Baza Piaski Drużków’’ - Galeria zdjęć z biwaków i obozów z lat 1976
        -2014:

na stronie Hufca w zakładce Ośrodek Piaski Drużków - będą

prezentowane zdjęcia przesłane przez byłych uczestników oraz z

archiwum Ośrodka; na Zlocie będzie można otrzymać wybrane

zdjęcie jeśli KH otrzyma informacje nt. temat do dnia 31.05.2015;

czas  realizacji zadania; IV –V. zdjęcia można dostarczyć do KH -

przesłać na adres


32-800 Brzesko , ul. Mickiewicza 33 lub elektronicznie

brzesko@zhp.pl do dnia 31.05.2015.

  • Loteria Fantowa zebranych prac wykonanych przez zuchów i harcerzy 
        Hufca Brzesko w ramach różnych konkursów oraz pamiątek i
      

       przedmiotów podarowanych przez byłych i obecnych członków Hufca
 
       Brzesko oraz sponsorów ; przekazywanie przedmiotów do KH Brzesko
 
       do 30.V.br. 

termin loterii : 13.VI.2015 Piaski Drużków

  • Impreza sumująca projekt : Zlot ph. ,,Piknik Harcerskich Rodzin”   – 13.VI.br. – 14.VI.br.
miejsce : Ośrodek Piaski Drużków

zakwaterowanie : namioty Ośrodka lub własne uczestników

uczestnicy:

- członkowie kadry jednostek obozowych w Ośrodku w

latach 1980 – 2015

- uczestnicy biwaków i obozów organizowanych w Ośrodku w

latach 1980 – 2015 /mogą uczestniczyć też rodziny w/w. /

- zuchy i harcerze Hufca Brzesko oraz ich rodzice

odpłatność : wyżywienie , nocleg w namiotach Ośrodka na

Polanie Słonecznej: 60 zł

wyżywienie i namiot własny uczestnika na Polanie

Brzózki: 50 zł


zgłoszenie uczestnictwa : do 31.05.br . na adres : brzesko@zhp.pl

lub telefonicznie 697-365-003 z podaniem liczby uczestników

Każdy uczestnik Zlotu otrzyma pamiątkowy znaczek.

Zobacz szczegółowy harmonogram Zlotu (poniżej)


Zapraszamy do udziału w realizacji zadań projektu.

Hufcowy Sztab Obchodów

35-lecia powstania Ośrodka Harcerskiego

w Piaskach Drużkowie.Program Zlotu  ph. "Piknik Harcerskich Rodzin"       
 Ośrodek Harcerski  Piaski Drużków.


13.06.2015 . sobota

godz. 9.00 – 9.30 Przyjazd uczestników do Ośrodka

godz. 9.30 – 12.30 Hufcowe Święto Zucha  w tym –

Przegląd Teatrzyków Zuchowych

- Turniej Zuchów Sprawnych

godz.9.30 - 12.30 Harcerska Akademia

godz.10.00 - 15.00 Loteria fantowa, projekcja

multimedialnej prezentacji Ośrodka, spacer

godz.13.00 – 15.00 Apel Zlotowy

godz.14.00 – 15.00 Obiad
 
godz.15.30 – 18.00 Turniej Harcerskich Rodzin

godz.18.00 – 19.00 Kolacja

godz.19.30 – 23.00 Ognisko ph. "Wspomnienia,

wspomnienia…”

14.06.2015. niedziela

godz.8.00 – 8.30 Pobudka, toaleta poranna

godz.8.30 – 9.00 Śniadanie

godz.9.00 – 10.30 Zbiórki harcerskie

ph. "Bo wszyscy harcerze to jedna Rodzina’’

godz.10.30 – 12.00Msza Św. w Kaplicy w Piaskach

Drużkowie

godz.12.30 – 13.30 Obiad

godz.13.30 – 14.00 Wyjazd uczestników z Ośrodka.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com