Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zdjęcia z okolic dworca kolejowego Brzesko-Słotwina z czasów okupacji niemieckiej  (Marek Sukiennik, Zbigniew Stós)  2015-05-01

Budynek dworca PKP
Brzesko-Słotwina

Po prawej stronie widać fragment pomnika poświęconego Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu. Pomnik odsłonięto w 1937 roku. - Mszę św. w kapliczce na Słotwinie odprawił i pomnik poświęcił ks. dr Jan Czuj. (za parafia-slotwina.pl)
Na zdjęciu widać, że na południowym licu cokołu zamieszczona jest płaskorzeźba popiersia Józefa Piłsudskiego, pod nią tablica z napisem informacyjnym. U góry na cokole widać rzeźbę orła.

Jan Burlikowski w Kronice Miasta Brzeska tak pisze o tym pomniku: Dziś już mało kto wie, że na terenie Brzeska znajdował się pomnik Marszałka Polski - Józefa Piłsudskiego. Był raczej skromny, przedstawiał popiersie Marszałka na kamiennym cokole. Wystawiony został w latach 1936-38 staraniem kolejarzy ze stacji Słotwina-Brzesko. Usytuowany został na skwerku między nowym budynkiem stacyjnym a starym budynkiem magazynowym. Wszelkie rozpytywania kronikarza co do okoliczności postawienia pomnika, daty jego odsłonięcia i innych szczegółów nie dały żadnych wyników, nikt już tego nie pamięta. W owym czasie stacja kolejowa nie była położona na terenie miasta, lecz na terenie wsi Słotwina, która wraz z Brzezowcem stanowiła odrębną gminę. (...) Pomnik został zniszczony w czasie okupacji. (t.V str 47)

Niestety nic więcej nie wiadomo na temat okoliczności postawienia tego pomnika. Wciąż czekają na odpowiedź pytania: Kto był inicjatorem budowy pomnika? Z jakich środków budowa była finansowana, społecznych czy państwowych? Co się stało z tablicami i rzeźbą orła? Osoby mające jakiekolwiek informacje związane z tym pomnikiem proszone są o kontakt na email <portal.brzesko.ws@gmail.com>


Aktualizacja: Odnaleziona przez Tadeusza Drabanta informacja prasowa z 1935 roku pomogła na udzielenie odpowiedzi na niektóre z zadanych powyżej pytań. Pomnik został odsłonięty w dniu 7 lipca 1935 r. Pomysłodawcą jego budowy był Naczelnik Dzierwa. Pomnik został wybudowany dzięki staraniom Oddziału Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Słotwinie. więcej »

Zbigniew Stós
9 stycznia 2020 r.

Przed budynkiem stacyjnymOd prawej: pierwszy to być może polski kolejarz (mieszkaniec Słotwiny ?), drugi wygląda na zawiadowcę stacji, trzeci to żołnierz ochrony dworca, czwarty to oficer tejże ochrony, piąty niestety nie w pełni widoczny, to kolejny polski kolejarz.

Zdjęcie grupowe żołnierzy ochrony dworca?Patrol w okolicach stacji Słotwina

Może ktoś z naszych czytelników rozpozna miejsce gdzie stały widoczne na zdjęciu zabudowania. Czyżby była to okolica nieistniejącego już przejazdu kolejowego przy obecnej ul Leśnej?Przejazd transportu wojskowegoPrzed budynkiem dworca

Na zdjęciu poza Niemcami, widoczny jest także  jeden z brzeskich dorożkarzy oraz kilku cywilów - mieszkańców okolic?
Marek Sukiennik, Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com