Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

W sprawie artykułu o nieprawidłowościach na parkingu przy ul. Targowej w Brzesku.  (Jarosław Dudek)  2015-06-15

                    Brzesko, dn. 15.06.2015 r.

L.dz. FAP-0615.2.2015                       


                    Szanowny Pan
                    Zbigniew Stós
                    Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic
   
    Odpowiadając na maila z dn. 10 czerwca br. uprzejmie informuję, że treść artykułu o nieprawidłowościach na parkingu przy ul. Targowej w Brzesku została poddana wszechstronnej analizie przez policjantów naszej jednostki. W świetle zebranych danych należy stwierdzić, że sprzedaż owoców na terenie parkingu pomiędzy ulicą Legionów Piłsudskiego a Centrum Bibliotecznym prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa lokalnego – została uregulowana w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 148/2012 z dn. 20.06.2012 r. w sprawie określenie miejsc i sposobu prowadzenia handlu poza targowiskiem miejskim – przy ul. Plac Targowy w Brzesku.

    Podnoszona w artykule kwestia prowadzenia handlu z miejsc parkingowych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, wykracza poza wskazane wyżej uregulowanie, stąd wszczęliśmy czynności wyjaśniające o wykroczenia z art. 92§1 kw. Również kwestia utrudnień w ruchu drogowym, powodowanych przez handel z miejsc parkingowych, stała się przedmiotem czynności policjantów – funkcjonariusze informują o konieczności wycofania stoisk w głąb miejsc parkingowych w  taki sposób, by klienci nie byli zmuszeni stać na jezdni.

    Bezprawne zajmowanie miejsc dla niepełnosprawnych (tzw. kopert) to wykroczenie o szczególnym ciężarze gatunkowym. Sugestie, jakoby policjanci przymykali oczy na łamanie przepisów w tym zakresie, są nieuprawnione; na terenie Brzeska od początku roku funkcjonariusze nałożyli 5 mandatów karnych za te wykroczenia. Z uwagi na wielość czynności oczywistym jest, że patrole nie są w stanie objąć nadzorem każdego miejsca w Brzesku, w każdym czasie. Dlatego tak cenimy sobie sygnały od mieszkańców – mając wiedzę o popełnionym wykroczeniu oficer dyżurny może docelowo skierować przebywających w innym miejscu policjantów, którzy skutecznie wyegzekwują przestrzeganie przepisów. Do informowania o nieprawidłowościach zachęcaliśmy już wielokrotnie, w tym także za pośrednictwem prowadzonego przez Pana portalu.

    Pragnę dodać, że w celu zdyscyplinowania zachowań osób sprzedających i kupujących rejon tzw. starego Placu Targowego w Brzesku został objęty ściślejszym nadzorem patroli Wydziału Ruchu Drogowego, Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego oraz dzielnicowych.

(...)

nadkom. Jarosław Dudek
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
KPP w Brzesku

Od admina: W imieniu własnym jak i interweniującej czytelniczki portalu w omawianej sprawie, czytaj » bardzo dziękuje nadkom. Jarosławowi Dudkowi za poważne potraktowanie tematu i podjęte działania.

Przyłączam się do apelu nadkomisarza i apeluję do czytelników portalu o informowanie policji o wszelkich naruszeniach prawa, także tego związanego z nieprzestrzeganiem przepisów kodeksu drogowego. W ten sposób pomagamy nie tylko, tak jak w tym przypadku osobom niepełnosprawnym, ale samemu sobie, wpływając na poprawę bezpieczeństwa otoczenia, w którym żyjemy.

Pytanie do osób odpowiedzialnych za egzekwowanie opłat parkingowych: Czemu nie reagujecie na łamanie przepisów przez parkujących?

Zbigniew Stós
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com