Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Międzynarodowe seminarium w Niemczech  (Józef Pabian )  2015-06-25

Międzynarodowe seminarium pt. „Konsolidacja i nowe wyzwania. Wschodnia Europa - 25 lat po przełomie“, odbyło się w dniach 12/13 czerwca 2015 w Mönchengladbach.

Po wstępnym powitaniu wszystkich uczestników przez burmistrza miasta Mönchengladbach Hansa Meinersa, (seminarium odbywało się w sali obrad urzędu oraz dyrektora Naukowo-Społecznej Centrali  Katolickiej prof. dra Petera Schannenberga rozpoczęła się seria wykładów panelowych. Na sali obrad zasiadło ponad 90 –ciu uczestników, nie tylko z Niemiec ale i Europy. w tym 8-osobowa delegacja kolpingowców z Polski, 5-ciu przedstawicieli młodego Kolpinga na czele z członkiem Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga – J. Pabianem. Pierwszą osobą, która zabrała głos nt. 25 lat przemian  w Polsce i Europie Wschodniej był ks. bp z Łomży dr Janusz Stepnowski – wygłosił on referat nt. ważności idei solidarności oraz potrzebie serc wśród społeczeństw, o ponoszeniu odpowiedzialności wśród wszystkich Europejczyków, a nie pojedynczych grup o niepodzielności społeczeństw zjednoczonych przez „Solidarność” na początku lat 90-tych. „Solidarność” powstała by społeczeństwa funkcjonowały realnie i razem, aby powstały podstawy etyczne i społeczne wartości, które są podstawą do zjednoczenia państw i narodów.

Pojęcie „Solidarność” ma wewnętrzne napięcie, ma ono wywołać  pozytywne uczucia i pracę międzynarodową a narody doprowadzić do zjednoczenia.  „Solidarność” była skierowana na działania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kraju, a jej wymiary sięgały państw całej Europy. Europa stała się solidarna była coraz bardziej mocniejsza, realizowała swoje zamierzenia gwarantując zjednoczenie, ponosząc współodpowiedzialność za swoje czyny- była sprawiedliwa. 

Obecnie ruch solidarnościowy jest zagrożony, a jego utrata grozi niebezpieczeństwem dla Europy, szczególnie młodych, rozwijających się demokracji w okresie przemian. Brak jest pomocy w konflikcie na Bałkanach – totalny brak zainteresowania. Z niepokojem obserwujemy również działania na Ukrainie, które wywołują niepewność wśród wszystkich państw europejskich. Wywołane działania separatystów wspieranych przez Rosję, która ignoruje wszelkie prawa i zasady międzynarodowe.  Wydarzenia na Ukrainie zostały potraktowane jako akt agresji, zaś zachodnie i wschodnie  państwa europejskie widzą swoją przyszłość w zjednoczonej europie jednak czują się. bezradne (strach przed atakiem nuklearnym ze strony Rosji), obawiają się wojny.

Idea „Solidarności” zapoczątkowana w Polsce traci na znaczeniu, występuje europejski kryzys. Ks. bp. odniósł się również do przesłania papieża Jana Pawła II skierowanego do Polaków i Europy 1989 r. by ukazać miejsce i udział Polski w dziejach jednoczącej się Europy. Wskazał, że wschód i zachód Europy mają takie samo prawo do rozwoju, nie powinno być różnic. Europa powinna mieć dwa płuca - drugie płuco Polski i krajów post-komunistycznych.

Następnie głos zabrał referent Służby Katolickiej Europy Wschodniej „Renovabis” doktor Jörg Basten. W przemówieniu „Europa Wschodnia 25 lat po przemianach”, przedstawił tymczasowy bilans, omówił ważną rolę organizacji „Renovabis” dla dobra

Europy. Wspominał długi i mozolny proces zmian społecznych, przemysłowych, finansowych w krajach: Polski, Rumunii, Słowacji, Czech, Bułgarii i Węgier, Jugosławii oraz o możliwościach głębokiej transformacji i stabilizacji w tych państwach. Zmiany wciąż następują, jednak nie są do końca tolerowane przez inne kraje. Mogłoby dojść do konsolidacji  poprzez dopasowanie demokratyczne, co zakończyło by się wielkim sukcesem.

Kwestie zmian zachodzących w Bułgarii przedstawił kierownik Biura Fundacji Konrada Adenauera w Sofii, doktor Marco Arndt. Doktor Arndt omówił  największe problemy wolno rozwijającej się Bułgarii. Wykład dotyczył utworzenia demokracji, stabilizacji rynku wewnętrznego, waluty, życia społecznego i rodzinnego, a także oczekiwań na przyszłość. Wzywał o pomoc dla krajów bałkańskich, szczególnie tych powstałych po rozpadzie Jugosławii, które cierpią z powodu niestabilności i dążą  do akceptacji przez kraje Unii Europejskiej.

Temat „Transformacja i polityka porządku na przykładzie Rumunii” podjął kolejny mówca, ekonomista, doradca przedsiębiorczości i wykładowca w branży dyplomacja ekonomii, doktor Stefan Sorin Muresan. Skupił się na omawianiu długotrwałych zmian zachodzących na rynku gospodarczym, przemysłowym oraz pracy, a także o rywalizacji z zachodem, o pozytywnej współpracy z rynkami zachodnimi na przełomie ostatnich lat. Doktor Muresam wspominał przełom w latach 90tych, w walce z korupcją oligarchistyczną, pokonaniu multispołecznych koncernów funkcjonujących na Bałkanach, mobilizację rozwoju gospodarki oraz tymczasową stabilizację kraju, również sytuację rozwijającego się ortodoksyjnego kościoła oraz pozyskiwanie pomocy, wsparcia finansowego z zagranicy.

Po zakończonych wykładach i dyskusjach pierwszym dniu w pobliskiej  bazylice miała miejsce uroczysta msza nieszporna celebrowana przez biskupa Rotterdamu, dotychczasowego prezydenta organizacji COMECE przy Radzie Europy, doktora Adriana van Luyn.

Następnego dnia uczestniczyliśmy w mszy porannej w krypcie bazyliki skąd wszyscy udali się ponowni do ratusza, by uczestniczyć w kolejnych wykładach panelowych.

W pierwszej kolejności głos zabrał ambasador Ukrainy w Niemczech, doktor Andrij Melnyk. Omawiał ciężką sytuację polityczną i katastrofalny upadek gospodarki Ukrainy, rewolucję na Majdanie oraz wojnę w Donbassie, ciągłe prowokacje ze strony Rosji, konieczność natychmiastowych reform – apelował o wsparcie państwa Europy i USA i większe solidaryzowanie  się z uciskaną Ukrainą.

Podobnie zaapelował w swoim wykładzie : „Między nadzieją a strachem- sytuacja Ukrainy z punktu widzenia kościoła” – dyrektor Akademii Społecznej Caritas w Kijowie, doktor Mykhaylo Melnyk, o zjednoczenie społeczne a przede wszystkim duchowe zaangażowanie z cierpiącą Ukrainą.

W imieniu delegacji kolpingowskiej w dyskusji głos zabrał opiekun polskiej grupy J. Pabian. Dziękując organizatorom za zaproszenie, katolickiemu stowarzyszeniu Renovabis za wspieranie Polaków w okresie początkowych przemian lat 90-tych, a w imieniu Brzeszczan za wsparcie materialne w postaci różnorakich darów w okresie powodzi z 1997 r.
Z  fundacją Renovabis mieliśmy już okazję spotkać się w roku ubiegłym w Bohum z okazji podobnego seminarium z okazji obchodzonego 25-lecia przemian w Polsce.

Cieszę się jako Polak, że ruch Solidarności zapoczątkowany w Polsce przez Lecha Wałęsę 1989, który również przyczynił się do zburzenia muru berlińskiego, jest kontynuowany również tutaj dzisiaj w Niemczech. Jest to ważne dlatego, że mit o dobrobycie i dobrych kontaktach międzynarodowych runął z dniem kiedy przywódca Rosji Putin zaanektował ukraiński Krym. Co gorsza na tym się nie skończyło, bo widzimy, że jego apetyt jest większy i chce podbić i rzucić na kolana państwa, które niedawno wyzwoliły się spod reżimu komunistycznego trwającego 50 lat, który doprowadził do ogromnych zaniedbań i opóźnień w rozwoju naszych krajów. Cieszy fakt, że pomimo różnych powiązań gospodarczych, państwa Unii Europejskiej  i USA powiedziały „nie” i nałożyły na Rosję sankcje gospodarcze , które częściowo odbijają się również na naszych gospodarkach, ale szczególnie szkodzą Rosji. I tak dalej trzymać. Nie można pozwolić aby Putin nawet pomimo zapewnień o pokoju na Ukrainie  u papieża Franciszka w Rzymie  w czasie audiencji, dalej szyderczo realizował swój program popierając separatystów w walce o Donbas. Wiemy, że plany Putina były dużo wcześniejsze, chciał on gospodarczo uzależnić nasze kraje poprzez budowę gazociągów i ropociągów. My Polacy cieszymy się z tych 25 lat- przemian. Nasza gospodarka rozwija się w bardzo szybkim tempie i nadrabiamy zacofanie komunistyczne 50 lat. Jednak jak wszystkie kraje tak i nasz przeżywa różne problemy i trudności, szczególnie daje się nam we znaki duże bezrobocie i związana z tym niesamowita emigracja zarobkowa młodych, dobrze i wysoko wykształconych Polaków. Kraj poniósł koszty ich wykształcenia a owoce tego zbierają państwa Starej Unii.Po wejściu do Unii Europejskiej i NATO nasi politycy zajmują ważne stanowiska w tych gremiach, a w szczególności dzięki poparciu naszego sąsiada, którym są Niemcy. Na pewno te zmiany będą  jeszcze większe i skuteczniejsze a stosunki i dobro sąsiedzkie będą jeszcze bardziej zacieśniane.Nasza grupa, szczególnie młodzi cieszą się, że działają w katolickim stowarzyszeniu jakim jest ogólnoświatowe Dzieło Kolpinga. Mogą  oddolnie z kolpingowską młodzieżą innych krajów europejskich kształtować  stosunki międzypaństwowe poprzez realizowanie wspólnych międzynarodowych projektów jak chociażby ostatni polsko - niemiecko - szwajcarsko - litewsko - portugalski. 

Wiemy, że Wasze niemieckie – światowe dzieło  Kolpinga działa w 61 krajach świata i jego idee zaraziły, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nasze kraje wyzwolone spod komunizmu. Ruch kolpingowski rozlał się szczególnie ostatnio w Europie Wschodniej. Wspólnie zaczynamy pisać i realizować projekty unijne. My kolpingowcy z Polski naszemu patronowi bł. ks. Adolfowi Kolpingowi, walczącemu i bezrobociem już 150 lat temu, korzystając obecnie z jego wzorców mówimy „cześć”. Gratuluję wszystkim panelowcom, szczególnie z Bułgarii i Ruminii i Ukrainy, którzy bardzo wnikliwie i przejrzyście przedstawili nam 25 letnia drogę do dzisiejszych przemian i osiągnięć a sąsiadom z  Ukrainy życzę wytrwałości i niezłomności w walce o wolność i demokrację. Wielka szkoda, że byli prezydenci Ukrainy Juszczenko i Tymoszenko nie skorzystali  by przy okazji zmian zachodzących w Polsce i w Europie by zmobilizować się i zabrać się z całym europejskim ruchem solidarności do walki o dobrobyt i przemiany jakie w tym czasie zaszły.

Myślę, że uczestnicy tej konferencji w ramach solidarności z Ukrainą winni podjąć odezwę/apel, że my uczestnicy konferencji wyrażamy głęboki i stanowczy sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez Rosję i Putina.

Seminarium zakończył uroczyście słowami podziękowania sekretarz główny organizacji COMECE doktor Patrick Daly.

Uczestnik seminarium – Józef Pabian


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com