Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

"Stanu niemożności ciąg dalszy".   (ndwr, Zb. Stós)  2015-06-20

Po raz kolejny wracamy do tematu o wdzięcznej nazwie "Stan niemożności", bo jak się okazuje, trwa on w najlepsze nadal.

Tytuł nawiązuje do tekstu, jaki ukazał się na tym portalu w marcu 2013 roku, a dotyczył stojącej w Brzesku przy ulicy Czarnowiejskiej rudery. czytaj » Na temat jej stanu wypowiadały się różne osoby, także przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Starostwa, nie omieszkała zainteresować się tym tematem również krakowska Kronika TV. Wypowiedzi przedstawicieli tzw. lokalnej władzy sprowadziły się do stwierdzenia, że problem tak od strony bezpieczeństwa, jak i estetyki, dostrzegają, ale ponieważ jest to własność prywatna, więc właściwie nic z tym „fantem” nie da się zrobić. To właśnie ów stan pierwotnej niemożności.

Minęło ponad dwa lata i nic w temacie się nie zmieniło. Pod koniec maja tego roku zamieściłem kolejną informację na ten temat, pokazując dodatkowo zdjęcia ruder stojących w Jasieniu, zobacz »  Swoją cegiełkę to tematu dołożył radny Grzegorz Kolbusz, który z artykule "W sprawie wyburzenia budynku znajdującego się na os. Partyzantów/Legionów Piłsudskiego", zamieścił swoją interpelacje w tej sprawie do burmistrza Grzegorza Wawryki, czytaj »

Urząd Miejski zareagował na te publikacje w swoisty sposób, a mianowicie przez zamieszczenie w TEMI artykułu swojej pracownicy Zofii Sitarz, by następnie załączyć link do tego tekstu na swojej stronie FB. Artykuł Zofii Sitarz „Niechciane rudery szpecą miasto”  został opublikowany 3 czerwca br. Te tytułowe rudery to wymieniona wyżej rudera przy ul. Czarnowiejskiej oraz ta znajdująca się na osiedlu Partyzantów za blokiem 40b, o której pisał radny Kolbusz.

Artykuł Z TEMI zwrócił uwagę czytelnika portalu, autora publikacji sprzed 2 lat cytowanej powyżej. Oto jego komentarz:

"Oprócz opisu stanu obu obiektów redaktorka zamieściła wypowiedź naczelnika wydziału infrastruktury brzeskiego magistratu, Bogdana Dobranowskiego: „Ustaliliśmy właścicieli działek i wysłaliśmy do nich pisma z nakazem posprzątania działek zgodnie z obowiązującą na terenie gminy ustawą o utrzymaniu porządku. I na tym praktycznie wyczerpują się nasze możliwości, każdy właściciel użytkuje działkę, jak chce, i w żadnym wypadku nie można mu nic narzucić.”

Zofia Sitarz dodaje, że „urzędników wcale nie dziwi fakt, że rudery nadal stoją, bo decydując się na ich wyburzenie, właściciele musieliby wyłożyć spore pieniądze.” Do tego, że brzeskich urzędników nie dziwią pewne fakty z terenu miasta i gminy, zdążyliśmy już przez ostatnie lata przywyknąć, ale dziwi brak u pani Sitarz dociekliwości, wyrażającej się sięgnięciem do prawa budowlanego i sprawdzenia, czy rzeczywiście właściciele są w tej sprawie „nietykalni”, a naczelnik Dobranowski po wysłaniu do nich pism może spać spokojnie?

Dr Katarzyna Małysa-Sulińska, dokonując analizy niektórych postanowień prawa budowlanego: „W przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu technicznego obiektu budowlanego, organ nadzoru budowlanego powinien wydać decyzję nakładającą na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek zmiany nieodpowiedniego stanu technicznego tego obiektu. Decyzjami tymi są: (...), nakaz rozbiórki obiektu budowlanego i uporządkowania terenu (art. 67 pr. bud.), (...). Zaznaczyć należy, iż każdej z wskazanych powyżej decyzji – tak jak każdej decyzji administracyjnej – może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności.”

MOŻE ZOSTAĆ NADANY RYGOR NATYCHMIASTOWEJ  WYKONALNOŚCI.

„USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
Art. 91a Przepis karny
Kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązki właściciela lub zarządcy przy utrzymywaniu obiektu, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 92 Przepis karny
Kto (...)
2) nie spełnia, określonego w art. 70 obowiązek usunięcia uszkodzeń i braków stanowiących zagrożenie, ust 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenia środowiska,
3) utrudnia, określone ustawą, czynności właściwych organów, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej:
1) nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji właściwych organów; (...)”.

Czy powyższe nie obejmuje tematu ruder szpecących miasto i ich właścicieli? A może ich „nietykalność” jest podyktowana zgoła innymi uwarunkowaniami? Jednak bez względu na to, jaka jest przyczyna, nadal tkwimy w stanie niemożności."

(ndwr), Zb. Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com