Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Ignacego Piwowarskiego z Bucza koło Brzeska  (Aleksandra Pagacz-Pociask)  2015-06-30

Dnia 28 czerwca 2015 r. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Buczu trzech księży rodaków - ks. Ignacy Piwowarski (z diecezji tarnowskiej), ks. Stanisław Milewski i ks. Stanisław Szafraniec (obydwaj z diecezji częstochowskiej) - odprawili mszę św. z okazji swojego Złotego Jubileuszu Kapłaństwa.


Gospodarz parafii - ks. Ryszard Pluta - wraz z parafianami złożyli Jubilatom okolicznościowe życzenia i gratulacje. Dołączył do nich pan Grzegorz Wawryka - burmistrz Brzeska oraz dziekan dekanatu szczepanowskiego ks. Władysław Pasiut, który odczytał listy gratulacyjne dla księży Jubilatów nadesłane przez biskupa tarnowskiego - ks. bpa dr. Andrzeja Jeża i przez arcybiskupa częstochowskiego ks. dr. Wacława Depo.

* * * * *

Szczególne podziękowania za pracę duszpasterską skierowane zostały do Jubilata ks. Ignacego Piwowarskiego znanego duszpasterza "Solidarności" na ziemi sądeckiej, obecnie rezydującego w rodzinnym Buczu.


Złożyli je pan Marek Bugno z Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Glinik z Gorlic, pan Zdzisław Skwarek - przewodniczący Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ "Solidarność" z Krynicy-Zdroju oraz pan Krzysztof Kotowicz - z Zarządu Regionu Małopolski NSZZ "Solidarność".

W imieniu parlamentarzystów - posłów RP na Sejm - życzenia złożył pan prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki. Towarzyszyli mu pani Barbara Bartuś z Gorlic - posłanka na Sejm RP oraz pan Edward Czesak z Brzeska - poseł do Parlamentu Europejskiego.

Bardzo osobiste i wzruszające wyrazy wdzięczności za okazane wsparcie duchowe skierowała do ks. Ignacego Piwowarskiego pani Zuzanna Kurtyka, wdowa po tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej śp. Januszu Kurtyce, prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, którego zaangażowanie w przywrócenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych ks. Jubilat cenił najbardziej.


Na jubileusz ks. Ignacego Piwowarskiego przybyły ponadto liczne delegacje z parafii, w których pracował: z Szarwarku koło Dąbrowy Tarnowskiej, z Rzochowa - obecnie dzielnicy Mielca, z Lipinek koło Gorlic, z Berestu koło Krynicy-Zdroju oraz z Radgoszczy, którą reprezentował pan Marek Lupa - wójt gminy Radgoszcz oraz pan Jan Zuziak - przewodniczący Rady Gminy.

Przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Glinik z Gorlic przywieźli ze sobą sztandar "Solidarności", który ks. Ignacy Piwowarski ukrywał w okresie stanu wojennego. Ze swoim sztandarem przyjechali również strażacy z OSP w Bereście.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili muzycy z Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach - przyjaciele ks. Wiesława Multana: Grzegorz Majka - organista, Man Szczepańska - skrzypaczka i Julia Pabijan - flecistka.

50-lecie duszpasterstwa ks. Ignacego Piwowarskiego duszpasterza Solidarności na ziemi sądeckiej.

Po mszy św. i procesji z okazji odpustu parafialnego przyjaciele ks. Ignacego Piwowarskiego spotkali się w sali parafialnej. Po wspólnie spożytym obiedzie odśpiewali Jubilatowi tradycyjne "sto lat" oraz złożyli indywidualne życzenia. Popołudniowe spotkanie przy kawie było natomiast okazją do wymiany poglądów na temat bieżącej sytuacji społecznej i politycznej w Polsce. Swoimi opiniami podzielili się z zebranymi najpierw ks. Jubilat, następnie pan prof. Włodzimierz Bernacki, pan prof. dr hab. Mieczysław Ryba, pani Zuzanna Kurtyka i pani Barbara Bartuś.

Gości ks. Ignacego Piwowarskiego przyjął pod swój dach ks. Ryszard Pluta - proboszcz parafii Bucze. Za życzliwość i gościnę ks. Jubilat wraz ze swoimi przyjezdnymi przyjaciółmi złożyli na rzecz parafii ofiarę w kwocie 2000 zł.


Aleksandra Pagacz-Pociask,
Tarnów-Kraków


Z okazji Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. Ignacego Piwowarskiego ukazała się książka pt. "Ks. Ignacy Piwowarski w służbie Bogu, Ojczyźnie i ludziom" pod redakcją pani Aleksandry Pagacz-Pociask, współautorki monografii "Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii".(więcej »)


Przedmowę do książki o duszpasterstwie ks. Jubilata napisał jego uczeń - pan prof. dr hab. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorką wstępu jest pani Aleksandra Pagacz-Pociask, która zaprasza czytelników do zapoznania się z treścią publikacji w następujący sposób:

"Pięćdziesiąta rocznica Kapłaństwa księdza Kanonika Ignacego Piwowarskiego to wydarzenie wyjątkowe, które skłoniło Jego Przyjaciół i Uczniów do uczczenia jej w sposób szczególny, tj. do opracowania pamiątkowej księgi.

Jest ona świadectwem życia i pracy duszpasterskiej księdza Kanonika. Oparta została na wywiadzie z ks. Ignacym Piwowarskim, który chronologicznie odzwierciedla jego życiową drogę: dzieciństwo, okres edukacji i posługi kapłańskiej w 8 parafiach diecezji tarnowskiej: w Szarwarku, Rzochowie, Lipinkach, Tarnowie-Mościcach, Łącku, Bereście, Radgoszczy i w rodzinnej wsi Bucze koło Brzeska.

Ksiądz Jubilat był świadkiem wielu historycznych wydarzeń, których echa widoczne są na stronach tej publikacji. Swoje kapłaństwo rozpoczynał w czasie trwania Soboru Watykańskiego, który wprowadził historyczne zmiany w Kościele. Miał szczęście żyć i pracować w czasach Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego i naszego wielkiego rodaka - papieża Jana Pawła II. Był też świadkiem zmian ustrojowych w Polsce, w których miał swój aktywny udział.

Książka jest dokumentem minionych dni, zapisem myśli, uczuć i działań ks. Ignacego Piwowarskiego wyrażonych, w formie wspomnień, również przez Jego Przyjaciół i Uczniów. W ich tekstach - obok spraw codziennych dotyczących życia wiosek i miasteczek, w których ksiądz Jubilat pełnił posługę duszpasterską - na plan pierwszy wysuwa się umiłowanie przez Niego prawdy, nieugięta postawa wobec komunizmu, troska o wolność Ojczyzny i człowieka oraz wynikające z niej związki księdza Kanonika z działaczami opozycji demokratycznej.

W publikacji wykorzystane zostały także teksty źródłowe, artykuły prasowe i inne publikacje poświęcone sylwetce Jubilata. Kwerendy archiwalnej dokonano w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. Zamieszczone przypisy i bibliografia mają na celu wskazanie czytelnikowi źródeł, w których można szukać podanej informacji i ją ewentualnie poszerzyć. Księga pamiątkowa zawiera liczne listy gratulacyjne, wyróżnienia i fotografie ilustrujące życie i zasługi Jubilata dla społeczności, w których duszpasterzował.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy życzliwie odnieśli się do powstania tej książki, szczególnie autorom wspomnień o księdzu Kanoniku oraz mojej mamie Marii Pagacz, która opracowała wywiad z Jubilatem i zainspirowała mnie do zebrania dokumentacji. Wyrazy podziękowania składam osobom, które udostępniły dokumenty archiwalne i fotografie oraz sponsorom, którzy wspólnie sfinansowali druk niniejszej publikacji. Długa lista ich nazwisk zamieszczona została na stronie 4.

Ks. Ignacy Piwowarski pracował w różnych okolicznościach i z różnymi ludźmi, ale pozostał sobą, wierny swojemu powołaniu i zasadom Ewangelii. Jest niekwestionowanym autorytetem, charyzmatyczną osobowością, wspaniałym człowiekiem i księdzem. Jego nadzwyczajność tkwi w Jego zwyczajności, i to wyróżnia go spośród ludzi i innych kapłanów.

Dedykując tę książkę ks. Ignacemu Piwowarskiemu, pragnę w imieniu Jego Przyjaciół i Uczniów wyrazić w ten sposób wdzięczność za Jego ofiarność i oddanie, które cechują Jego Kapłaństwo. Żywię też nadzieję, że młodzież znajdzie w osobie księdza Kanonika wzór jak służyć Bogu, Ojczyźnie i ludziom."

Aleksandra Pagacz-Pociask,

Tarnów, 4 czerwca 2015 r.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com