Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Żwirownia w Maszkienicach - mieszkańcy nie dają za wygraną  (Obserwator)  2015-07-04

Żwirownia w Maszkienicach; mieszkańcy nie dają za wygraną, piszą petycję do Wójta, zbierają podpisy i proponują referendum !

W Maszkienicach trwa kolejna odsłona społecznego sprzeciwu obliczonego na zablokowanie niechcianej przez mieszkańców żwirowni. Została przygotowana petycja do Wójta i Rady Gminy Dębno, natomiast sołtys wsi wraz z grupą miejscowych aktywistów zorganizowali zbieranie podpisów mieszkańców sprzeciwiających się powstaniu kłopotliwej odkrywki. W petycji złożonej przez sołtysa wsi na Dziennik Podawczy Gminy Dębno, spory odsetek mieszkańców (320 podpisów - 30 % dorosłej populacji) daje wyraz swojemu głębokiemu zaniepokojeniu wobec planów inwestora Tadeusza D. z Marcinkowic oraz działaniom obecnych władz Gminy Dębno o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania finalnej decyzji w sprawie koncesji na eksploatację złoża położonego we wschodniej części tej miejscowości. W petycji mieszkańcy wyrażają swoje zrozumienie, że szybki rozwój infrastruktury drogowej i budownictwa w ostatnich latach wymaga wykorzystania zasobów naturalnych w postaci kruszywa, że wydobycie żwiru jest konieczne dla dalszego rozwoju gospodarczego ale podkreślają, że niestety wiąże się to również z nieodwracalnymi zmianami w środowisku oraz, że wydobycie kopaliny odbywa się kosztem istniejącej infrastruktury, ze względu na olbrzymie obciążenia i natężenie związane z transportem kołowym kopaliny i właśnie tego chcieliby oszczędzić sobie i swojej miejscowości.Mieszkańcy boją się również, że usunięcie warstwy kruszywa stworzy możliwości zanieczyszczenia warstwy wodonośnej co zostało wskazane w opracowaniu dr. Pulita w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno w roku 2010 ale przede wszystkim, że długoletnie działanie odkrywki pogorszy jakość życia ze względu na bliskość zabudowań, jak również spowoduje znaczący spadek atrakcyjności miejscowości w skali Gminy i Powiatu. Na szeroko lansowany w niektórych lokalnych mediach przez obecne władze Gminy Dębno, argument o korzyściach płynących ze żwirowni w sąsiedniej Gminie Borzęcin odpowiadają, że tamtejsze funkcjonują na obszarze o dużo większej powierzchni ( 102 km2 vs 81 km2) i znacznie mniejszym poziomie gęstości zaludnienia ( 81 osób /1 km2 vs 173 osoby / 1km2 ), dodając przy tym, że przy gęstości zaludnienia na poziomie 215 osób /1 km2, ich miejscowość jest zbyt mała aby przeznaczać część jej obszaru na hałaśliwą i szkodliwą działalność górniczą. Podkreślają również, że ten fragment o jednoznacznie rolniczo - rekreacyjnym charakterze wymaga ochrony a nie przekształcania w górnicze wyrobisko o bardzo wątpliwych i odpychających walorach estetycznych oraz uważają, że funkcjonujące już żwirownie w sąsiednich gminach powiatów; brzeskiego i tarnowskiego w sposób wystarczający zaspokajają zapotrzebowanie lokalnego rynku.

Jednocześnie podkreślają, że powitają z zadowoleniem inną formę działalności gospodarczej inwestora, która będzie bardziej przyjazna środowisku i nie będzie zaniżać standardów życia i bezpieczeństwa. Mieszkańcy zwracają się z apelem do Wójta Kozłowskiego i Rady aby w rzeczowej analizie rozważyć jaką cenę przyjdzie zapłacić społeczności Maszkienic za ewentualną zgodę na eksploatację tego złoża naturalnego a wobec wątpliwych korzyści i dużych kosztów społecznych wzywają obecnych włodarzy Gminy Dębno o podjęcie decyzji zgodnej z interesem społecznym, któremu społeczność dała wyraz podczas zebrania wiejskiego. Na argument o nielicznych zwolenników i niereprezentatywności zebrania, dołączają do petycji listę zebranych podpisów( 320) i mają nadzieję, że rosnąca liczba przeciwników spowoduje refleksję w kręgach rządzącej obecnie ekipy. Jednocześnie proponują aby w celu rozwiania wszelkich wątpliwości sięgnąć po narzędzie najbliższe ideałowi demokracji i poprzez głosowanie ludowe w zbliżającym się referendum wrześniowym dać społeczności możliwość ostatecznego i jednoznacznego wypowiedzenia się w tej drażliwej kwestii.

Maszkienice ; okolice planowanej odkrywki

Nie wiadomo kiedy wniosek inwestora zostanie poddany głosowaniu na sesji Rady Gminy Dębno, jednakże miejscowi aktywiści zapowiadają, że będą podejmowane kolejne działania mające na celu zablokowanie szkodliwego projektu. Przypominają, że opór społeczny zatacza coraz szerszy krąg ponieważ do grona niezadowolonych dołączyła oficjalnie miescowość Wola Dębińska przez teren której ma być skierowany transport kołowy z planowanej odkrywki. W tej miejscowości również odbyło się zebranie wiejskie z udziałem brzeskiego Starosty oraz przeprowadzono akcję zbierania podpisów (zebrano 312) przeciwko pomysłowi otwierania żwirowni i skierowaniu kolejnych ciężarówek przez gęsto zaludniony teren tej wsi.


Droga Wokowice - Wola Dębińska( widoczne pęknięcia jezdni)

Miejscowi aktywiści zauważają, że tak znacząca część społeczności Maszkienic sprzeciwia się tak dużej ingerencji w środowisko naturalne ponieważ obawia się również konsekwencji jakie ze sobą niesie planowany projekt odkrywkowy na terenie ich miejscowości. Mieszkańcy podkreślaną, iż odnoszą wrażenie, że w toczącej się sprawie interes ich miejscowości ma drugorzędne znaczenie dlatego zebrane podpisy maja stanowić kolejny klarowny, wzmocniony i znacznie bardziej reprezentatywny sygnał do obecnych władz Gminy Dębno o uszanowanie woli ogółu wyrażonego podczas zebrania wiejskiego. Najbliższa przyszłość da odpowiedź czy podjęte dotychczas akcje przyniosą oczekiwany efekt dla zdeterminowanych mieszkańców Maszkienic i Woli Dębińskiej.

Obserwator


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com