Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Płacimy w Brzesku za wodę coraz więcej, bo...  (Wacław Wodnik)  2015-07-05

Jak głosi Wikipedia, tradycja to „przekazywanie z pokolenia na pokolenie treści kultury (takich jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.”

Doniosłe dla jej współczesności i przyszłości. Zatem nim Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, aby dochować wierności tradycji, ogłosi jak co roku kolejną podwyżkę opłat za wodę i ścieki, przyjrzyjmy się sposobom myślenia i zachowania tejże zbiorowości, w świetle raportu z oceny nadzoru spółki zaprezentowanego na łamach portalu w „Białej Księdze”. czytaj »

Podsumowując, można stwierdzić, że wieloletnie zaniedbania i nieprzestrzeganie przez członków Organów Spółki procedur, tudzież regulaminów, doprowadziło do kompletnego bałaganu i braku przejrzystości finansowej tej spółki, szczególnie w kwestii kalkulacji wysokości opłat za wodę i ścieki. Żyjemy w państwie prawa, w związku z powyższym, wszyscy Obywatele naszego miasta powinni mieć pewność, że w kwestiach spornych z Władzami miasta czy ich jednostkami organizacyjnymi, będą traktowani jako Strona, a w stosunku do nich nie będą stosowane ceny monopolistyczne pozbawiające ich możliwości zwykłej ludzkiej egzystencji.”

To szósty z kolei punkt Podsumowania dokonanego przez autora Białej Księgi, w którym zwraca uwagę nie na „chwilowe” zaniedbania, bo te da się naprawić właściwie od ręki, ale na wieloletnie, a posprzątanie takiego bałaganu to już nie przelewki. Nie mam zamiaru wdawać się w szczegóły, jak do tego doszło, gdyż to pozostawiam osobistej lekturze zainteresowanych. Zwłaszcza w trakcie lektury protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej zwróćcie Państwo szczególną uwagę na wypowiedzi prezesa Zarządu i głównej księgowej Spółki. Przy takich kompetencjach i takiej postawie bądź co bądź głównych decydentów w przedsiębiorstwie nie ma się co dziwić, że ceny aż „się prosiły” o podwyżki.

Pierwszy z brzegu przykład, chyba mający znamiona działania na szkodę spółki, znajdziemy w protokole z dnia 17.05. vel 07.06.2010 r. Spółka ma 408 tys. złotych straty za I kwartał tego roku, a Zarząd proponuje podwyżkę płac dla pracowników. „Pani Augustyn mówi, że w sytuacji, kiedy spółka ma stratę, nie powinno być podwyżki, lecz wtedy, kiedy będzie zysk. W przedmiotowym głosowaniu stosunkiem 3 : 2 Rada pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o 4% podwyżkę, co daje średnio 110 złotych na osobę (spółka zatrudnia ponad 100 osób, czyli 110 zł x 100 osób x 12 mies.= 132 tys. złotych rocznie).” Przewodniczącym Rady Nadzorczej był w 2010 roku i jest nadal Bogdan Mariusz Dobranowski, który - co prawda - głosował przeciw, podobnie jak pani Augustyn, nie mniej jednak, propozycje podwyżki złożył Zarząd Spółki i po akceptacji Rady Nadzorczej, ową podwyżkę przyznał i udzielił – mimo tego, iż spółka zanotowała stratę, na co zwracała uwagę p. Augustyn.

Takich „kwiatków”, jak opisany wyżej, było więcej, co zostało ujęte w piątym punkcie Podsumowania: „Każda podwyżka wynagrodzeń dla pracowników, jest dodatnio skorelowana z podwyżkami cen wody i ścieków, a nie zawsze jest w pełni uzasadniona z aktualną sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki.”

Zmiany na lepsze, co wynika z protokołów, nie nastąpiły także za kadencji kolejnej Rady Nadzorczej, powołanej na XI Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, jakie odbyło się 2 czerwca 2011 roku. Znalazły się w niej następujące osoby: Bogdan Mariusz Dobranowski (przewodniczący), Stanisław Kolarz, Jan Kurkiewicz, Stanisław Rams i Mieczysław Sroka.

Żeby uściślić, jakie są kompetencje rady nadzorczej, sięgnijmy ponownie do Wikipedii: „Do obowiązków rady nadzorczej należy pełnienie funkcji nadzoru – rozumianego zazwyczaj jako sprawowanie bieżącej pieczy nad funkcjonowaniem osoby prawnej, nie może jednak bezpośrednio ingerować w kompetencje Zarządu. Rada nadzorcza swoją funkcję realizuje poprzez podejmowanie uchwał, wydawanie opinii, ocen odnoszących się do konkretnych sfer działania nadzorowanego oraz poleceń. Pomimo posiadania przez radę nadzorczą szerokich uprawnień, nie można przyjmować, że jest ona organem współzarządzającym podmiotem nadzorowanym.”

Jest rzeczą oczywistą, że osoby, które znajdą się w radzie nadzorczej, powinny posiadać odpowiednie kompetencje oraz uprawnienia, które można nabyć zdając państwowy egzamin przed komisją Ministra Skarbu Państwa. Z tego obowiązku (czytaj: egzaminu) zwolnieni są adwokacki i radcowie prawni, wpisani na listę okręgowej izby. Warto dodać, że w Radzie Nadzorczej RPWiK-u zasiadali w przeszłości i zasiadają obecnie radca prawny i adwokat, co tez daje wiele do myślenia, biorąc pod uwagę jakość pracy tego Organu. O tym, jak na przestrzeni ostatnich kilku lat działała Rada Nadzorcza RPWiK w Brzesku, dowiadujemy się z Podsumowania.

Jak wynika z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. w skład organów wchodzą:

Gładyś Zbigniew – prezes Zarządu,

Wolnik Jerzy – wiceprezes.

Franowska Zunica Małgorzata – prokurent,

oraz członkowie Rady Nadzorczej

Dolasiński Marek Tomasz,

Jastrząb Damian,

Rogóż Maciej,

Batko Wacław

Dobranowski Bogdan

dwaj pierwsi z wymienionych są prawnikami, dwaj pozostali są pracownikami RPWiK-u, zaś ostatni jest pracownikiem Urzędu Miejskiego w Brzesku).

Z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość niejednokrotnie wywoływała - uzasadnione bądź nie - emocje, o czym świadczą choćby wpisy na Forum tego portalu. W sprawie uposażenia Rady Nadzorczej brzeskiego RPWiK wywiązała się ciekawa dyskusja podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 11 lutego br., w którym uczestniczyli: Krzysztof Ojczyk – przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji, a zarazem przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku, Tadeusz Bąk – z-ca przewodniczącego (burmistrz Wojnicza), Bogusław Babicz – członek Zarządu Związku (radny Rady Miejskiej) oraz Grzegorz Wawryka – burmistrz Brzeska od 2008 roku.

Krzysztof Ojczyk był za określeniem sztywnej kwoty wynagrodzenia, a gdyby komuś to nie odpowiadało, nie musi zasiadać w radzie nadzorczej. Odmienne zdanie zaprezentował Bogusław Babicz, który optował za stawką procentową, argumentując, że Komisje Rady Miejskiej wnosiły o ustalenie wynagrodzenia w powiązaniu z wynikami Spółki, a ta ma dobre wyniki. Burmistrz Wawryka przyznał, że proponowana obniżka o 30% wynagrodzenia Rady Nadzorczej jest zbyt dużą obniżką, więc prosi o zachowanie zdrowego rozsądku przy podejmowaniu decyzji oraz o pozostawienie procentowego poziomu wynagrodzenia, zwłaszcza że ze swojego przedstawiciela, czyli Bogdana Dobranowskiego - przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest bardzo zadowolony. Zdaniem Krzysztofa Ojczyka 1200 zł dla przewodniczącego i 700 zł dla członka RN jest wynagrodzeniem godnym. Jego zdaniem jest wielu chętnych na te stanowiska, więc kto nie jest zainteresowany taką płacą, może zrezygnować. Na pewno znajdą się takie osoby, ale czy będą miały takie ogromne doświadczenie i wieloletnią wiedzę, jak na przykład obecny przewodniczący – nie ustępował Wawryka. Tadeusz Bąk poprosił o zastanowienie się nad celem obniżki, bo jego zdaniem, ceny wody nie ulegną zmniejszeniu. Należy przyjąć zasadę, że będą cięte wszystkie koszty, jak to się dzieje na przykład w spółkach węglowych, w których tnie się także wynagrodzenia zarządów i następuje redukcja płac. Dopiero wtedy można mówić o oszczędnościach, bo sama Rada Nadzorcza nie uratuje finansów Przedsiębiorstwa.

Uchwałą Nr III/1/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku z dnia 11 lutego 2015 roku ustalono, że przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a każdy z pozostałych członków RN otrzyma miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 42% minimalnego wynagrodzenia.

Ocenę tego wszystkiego pozostawmy Czytelnikom, natomiast ostatni wniosek z Podsumowania autora Białej Księgi nie brzmi optymistycznie: „Należy zastanowić się nad – ewentualnym – widmem grożącym Spółce, w przypadku nałożenia kary przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie praktyk monopolistycznych związanych z permanentną podwyżką cen wody i ścieków, nie do końca racjonalnie uzasadnionych i – co za tym idzie – wielotysięcznych kar finansowych do zapłaty przez Spółkę.”

Jest takie powiedzenie, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Nie wiem, jak te „sukcesy” RPWiK wyjaśnią Władze Brzeska, ale chyba czas Zarządu tej Spółki dobiegł końca, chyba że zgodnie z wieloletnią brzeską tradycją...


Wacław Wodnikcomments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com