Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nowe informacje dotyczące Stref Płatnego Parkowania w Brzesku.  (bap)  2015-07-09

Jak  informują czytelnicy, w dniu 1.07 b.r. radni uchwalili nową uchwałę dotyczącą Stref Płatnego Parkowania w Brzesku. Główne zmiany dotyczą ponownego rozszerzenia Stref Płatnego Parkowania (SPP). Nowe parkingi ustalono na ulicy Powstańców W-wy oraz na działce znajdującej się naprzeciwko UM przy ul. Głowackiego - teren dawnego cmentarza żydowskiego.

Jeżeli chodzi o nowy parking naprzeciwko UM, to ustanawianie parkingu na działce niemającej statusu drogi publicznej jest niezgodne z obowiązującymi uchwałami. Problem ten był już kilka razy sygnalizowany na tym portalu, między innymi w [1],[2].
Na tym parkingu 1-sza godzina ma być bezpłatna (nie wiadomo jak to będzie sprawdzane - parkometry?). Druga zmiana to OBNIŻENIE (!) stawki za abonament dla inwalidów (patrz komunikat BOSiR poniżej). Uchwała będzie obowiązywała 14 dni po ogłoszeniu jej w Dz.U.Województwa Małopolskiego.

[1] "Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku, cz. III i ostatnia?"
[2] "W nawiązaniu do artykułu o "handlarzach truskawek" na "starym placu targowym", o strefach parkowania"

(bap)


Komunikat z BOSIR-u

Od dnia 22 maja w Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku obowiązuje nowa uchwała NR IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku, która zmienia zasady korzystaniu z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP ).


Zmiany dotyczą oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz ogólnodostępnych miejsc parkingowych w SPP.


W Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku znajduje się 34 oznaczonych miejsc parkingowych dla osób posiadających międzynarodową kartę osoby niepełnosprawnej. Miejsca te są oznakowane w sposób podwójny tj. znakiem pionowym ( znak D-18, T-29 ) i znakiem poziomym ( P-20, P-24 ).Na tak oznaczonych miejscach parkingowych w SPP w Brzesku może bezpłatnie parkować:

  • osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym międzynarodową kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych,

  • osoba kierująca pojazdem, którym jest przewożona osoba o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się i posiadająca kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej,

  • pojazdy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek. Pojazdy te muszą być oznakowane kartą osoby niepełnosprawnej, która jest wystawiona na tą placówkę.

Kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

W przypadku korzystania z miejsc parkingowych ogólnodostępnych tj. poza oznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mają obowiązek uiścić opłatę parkingową na zasadach ogólnych.


W/W Uchwała również wprowadza udogodnienia dla kierujących pojazdami, którzy mają znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się i posiadają międzynarodową kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej oraz mają zarejestrowany samochód na swoje nazwisko. Osoby takie mają możliwość nabycia w BOK SPP abonamentu typu „I” dla osoby niepełnosprawnej w cenie 10 zł/ miesiąc ( po uprawomocnieniu się Uchwały NR XII/68/2015 Rady Miejskiej z dn. 1 lipca 2015 r. w cenie 3 zł / miesiąc), który pozwala na bezpłatne parkowanie na ogólnodostępnych miejscach parkingowych w SPP w Brzesku. Osoba parkująca w SPP, która posiada abonament typu „I” jest zobowiązane do umieszczenia za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym abonament typu „I” wraz z międzynarodową kartą osoby niepełnosprawnej eksponując ich zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie ich numerów i daty ważności.

Biuro Obsługi Klientów SPP informuje, że kontrolerzy SPP posiadają uprawnienia do kontroli zgodności dokumentów klientów, którzy korzystają z oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i klientów posiadających abonament typu „I”. Brak wystawienia za przednią szybą pojazdu dokumentów wskazanych powyżej będzie oznaczało nieuiszczenie opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych, a tym samym będzie uprawniało kontrolerów do wystawienia zawiadomień zobowiązujących kierowcę do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł.

BOK SPP przypomina wszystkim klientom strefy, że od dnia 01.07.2015 obowiązują nowe międzynarodowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 23 października 2013 r. (Dz. U. Poz. 1446), oraz zmianie ustawy z dnia 10 października 2014 r. (Dz. U. Poz. 1589).

Poniżej przedstawiamy druk nowej międzynarodowej karty dla osób niepełnosprawnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. poz. 870).

Awers:

Rewers:

Waldemar Pytka
Menadżer sportu
Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com