Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

11 sierpnia - Bezpłatne porady prawne  (RK) 

Projekty w realizowane przez Rodzinę Kolpinga

Rodzina Kolpinga wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych realizuje od kwietnia ubiegłego roku projekt „Seniorzy dla Demokracji”. Dzięki finansowaniu projektu ze środków unijnych działa Senioralny Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich Kolping.
Potrzebujący porady prawnej korzystają z bezpłatnych konsultacji. Wiele osób nie stać na płatną konsultację z prawnikiem za którą trzeba zapłacić. Często nie mogą liczyć na pomoc finansową, w tej kwestii, ze strony bliskich czy znajomych. W Punkcie działającym przy naszej Rodzinie niosąc bezpłatną pomoc prawną potrzebującym mieszkańcom miasta i powiatu dyżurują prawnicy, członkowie Rodziny Kolpinga.

Pomoc prawna w Punkcie to nie tylko konsultacje, ale także bezpłatne biuletyny - poradniki dostępne dla każdego w zależności od interesującego go tematu. Zawarte w nich informacje dotyczą spraw istotnych dla osób w starszym wieku. Są to m.in. zagadnienia związane z zaciąganiem kredytów, prawami konsumenta, pacjenta, świadczeniami przedemerytalnymi, prawem spadkowym i wieloma innymi. Biuletyny są dostępne w biurze Stowarzyszenia.

Aby skorzystać z bezpłatnej porady należy wcześniej zarejestrować się osobiście lub telefonicznie pod nr tel.14 68 62 302. Najbliższy dyżur prawnika będzie dnia 11 sierpnia tj. wtorek w godz. 16.00-20.00

Z myślą o seniorach korzystamy ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywność Społeczna Osób Starszych. Z tychże środków finansowany jest najnowszy projekt „Partycypacja przyjazna Seniorom”. We współpracy ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce będziemy działać na rzecz osób starszych z regionu, by zwiększyć ich świadomość na temat możliwości wpływania na to, co dzieje się w ich najbliższej okolicy. Zorganizujemy spotkania-kawiarenki obywatelskie, gdzie seniorzy spotkają się by rozmawiać o swoich problemach, na które napotykają w codziennym życiu w domu i w mieście i możliwościach ich rozwiązania. Już dziś zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, Kluby Seniora i członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ważnym wydarzeniem dla brzeskich Seniorów jest powołanie Gminnej Rady Seniorów. Jednym z wnioskodawców powołania takiej Rady byli członkowie Rodziny Kolpinga i Kolpingowskiego Klubu Seniora. Zadaniem Rady będzie m.in integracja brzeskiego środowiska osób starszych, wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności lokalnej oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz gminy. Tematowi Rad Seniorów będzie poświęcone szkolenie: Budowanie rad seniorów i innych form partycypacji i przedstawicielstwa seniorów w lokalnych strukturach samorządowych prowadzone w ramach projektu „Partycypacja przyjazna seniorom”, które przeprowadzi coach-specjalista doświadczony w pracy z osobami w wieku dojrzałym.

Do zapoznania się ze szczegółowym programem projektu zapraszamy do naszego biura przy ulicy Ogrodowej.

Informujemy także, że pomimo okresu wakacyjnego Seniorzy z Kolpingowskiego Klubu Seniora podejmują różne działania. Prowadzony jest m.in. kurs języka niemieckiego, a w najbliższym czasie odbędzie się kurs komputerowy.


Serdecznie zapraszamy mieszkańców Brzeska i okolic do włączania się we wszelkie działania jakie podejmuje Rodzina Kolpinga

Członkowie Rodziny Kolpinga

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com