Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Musztarda po obiedzie?  (Wacław Wodnik)  2015-09-03

Tym terminem określa się rzecz spóźnioną, już nieaktualną. Jednak w tym przypadku wydaje mi się, że sprawa się nie zdezaktualizowała, a z wielu względów może być przykładem, jak bardzo należy uważać na to, co się mówi i pisze.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2015 roku radna Barbara Borowiecka zwróciła się do Małgorzaty Cuber, redaktor naczelnej BIM, z zapytaniem, kim jest pan EMIL i z jakich materiałów korzystał, pisząc artykuł „Wybory do powtórki?”, który ukazał się w tym miesięczniku w kwietniu. Zdaniem radnej zamieszczone tam „nieprawdziwe informacje na temat przebiegu prac komisji rewizyjnej wpływają niewłaściwie na kształtowanie opinii czytelników. W protokole zespołu kontrolnego w żadnym zdaniu nie widnieje stwierdzenie, że skargę uznaje się za bezzasadną.”

A chodzi o zażalenie jednego z obywateli Jasienia na nieprawidłowości, jakie jego zdaniem miały miejsce w głosowaniu na sołtysa tej miejscowości. Ową skargą zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pod przewodnictwem Barbary Borowieckiej. A tak brzmi oprotestowany przez nią fragment artykułu EMILA: „Zanim doszło do podjęcia tej uchwały, powołany został kontrolny zespół, w skład którego weszli między innymi Barbara Borowiecka, Marcin Ciurej i Grzegorz Kolbusz. Skarga Jana Grozienia została uznana za bezzasadną, a w związku z tym przygotowany został projekt uchwały, według której wyniki wyborów sołtysa Jasienia należało uznać za ważne i obowiązujące. Taka uchwała miała być przegłosowana podczas specjalnej sesji Rady Miejskiej zwołanej na 18 marca br.”

Nie wiem, czy EMIL przeczytał protokół zespołu kontrolnego, czy nie, być może skorzystał tylko, podobnie jak ja, z protokołu Komisji Rewizyjnej z 17 marca 2015 roku: „Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Borowiecka stwierdziła, że skoro nie ma innych pytań, to podda projekt uchwały pod głosowanie. Jeżeli mamy duże wątpliwości, to proponuje projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu Pana JG. na uchwałę zebrania wiejskiego wsi Jasień w sprawie wyboru sołtysa, gdzie uznaje się protest za nieuzasadniony. Przewodnicząca poinformowała, iż Komisja Rewizyjna negatywnie opiniuje powyższy projekt uchwały i przekazuje sprawę do ostatecznego rozpatrzenia Rady Miejskiej na sesję w dniu 18 marca 2015 r.”

Tu radna ma rację. Taki błąd nie powinien mieć miejsca. Nieuzasadniony, a jak kto woli bezzasadny, był protest mieszkańca Jasienia, ale według uchwały zebrania wiejskiego tej miejscowości, a nie  według zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku. I tylko w tym miejscu EMIL popełnił błąd, gdyż tak podany tekst mógł sugerować, że tę bezzasadność wygenerowali przedstawiciele Komisji. Dalej w artykule „Wybory do powtórki?” mamy tylko „najprawdziwszą prawdę”, którą możemy stwierdzić, zapoznając się z protokołem Komisji Rewizyjnej bądź z protokołem sesji Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2015 roku, i porównując z tekstem.

Oprócz powyższego błędu także coś innego wywołało gwałtowną reakcję przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Ojczyka: „Przewodniczący, po zapoznaniu się z treścią tego artykułu, uważa, że tekst jest tendencyjny i nie zawiera prawdziwych informacji. Przynajmniej w części. (...) Uważam, że nie możemy dopuszczać do sytuacji, kiedy pisze się nieprawdę i tym samym chce się ośmieszyć innych, zwłaszcza kiedy wymienieni są tylko radni Prawa i Sprawiedliwości. Na to zgody być nie może, by ktoś zamiast faktów robił mity, czy jakieś polityczne rzeczy. Jeżeli osoba, która o tym pisała była na sesji i pisze nieprawdę, to źle o niej świadczy, a jeśli naprawdę jej nie było i dalej pisze nieprawdę to znaczy, że się nie nadaje na osobę, z którą redaktor naczelny BIM winien zawierać jakąkolwiek umowę w kwestii pisania artykułów.”

Te „polityczne rzeczy” w artykule „Wybory do powtórki?” to być może ten fragment, zresztą całkowicie zgodny z protokołem sesji: „Podjęcie uchwały unieważniającej wybory w Jasieniu poprzedzone były gorącą dyskusją, podczas której obie strony prześcigały się w przytaczaniu argumentów. Ciekawe było samo głosowanie, bo jego przebieg na pewno przejdzie do najnowszej historii gminy Brzesko. Otóż stosunkiem głosów 11 : 0 uznano, że wybory należy powtórzyć. W głosowaniu wzięło udział tylko 11 radnych – wszyscy z PiS. Nie uczestniczyli w nim pozostali radni, w tym 9 ze Wspólnoty Samorządowej i jeden z Platformy Obywatelskiej.” Czy te dane są nieprawdzie? A jeśli nie są, to w jaki sposób ośmieszają radnych Prawa i Sprawiedliwości?

Nie wiem, kto kryje się pod pseudonimami redaktorów, i nie mam  żadnego interesu w tym, żeby ich bronić, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden fragment wypowiedzi przewodniczącego Ojczyka: „Chciałby wiedzieć, kto pisze artykuły w Brzeskim Magazynie Informacyjnym, który jest finansowany z środków gminy Brzesko?” Odnoszę wrażenie, że szefowi Rady Miejskiej chodzi o to, żeby o działalności naszych gminnych władz wypowiadać się, jak o każdej zmarłej osobie, czyli albo dobrze, albo wcale.

To też musztarda po obiedzie, tylko z zupełnie innego powodu. Za RDN Małopolska: „Mamy pętlę na szyi – mówią brzescy radni. W tym roku do miejskiej kasy ze sprzedaży nieruchomości miało wpłynąć siedem milionów złotych. Do tej pory gmina uzyskała czterysta tysięcy. Nie trzeba ekonomisty, by zauważyć, że skoro w portfelu brakuje pieniędzy, to nie ma z czego wydawać. A Brzesko w tym czasie będzie musiało spłacać długi.” Tekst uzupełniają jeszcze wypowiedzi niektórych radnych: „Będziemy mieli mało pieniędzy na inwestycje” (Jarosław Sorys), „Na kredyty nie ma co liczyć, bo gmina zadłużona jest do granic możliwości. Nie możemy mówić, że nie ma problemu (Krzysztof Bogusz)”, całość ».

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku! Od ładnych kilkunastu lat na podstawie pewnej umowy jest Pan finansowany ze środków gminy Brzesko, dlatego chciałbym zapytać, kto odpowiada za doprowadzenie gminy do takiej sytuacji, jaka jest przedstawiona wyżej, bo chyba nie EMIL, PRUD czy WALP? Liczę na to, że Pańska odpowiedź będzie cechowała się rzetelnością i obiektywizmem, w dodatku nie będzie związana z żadnymi „politycznymi rzeczami”.

Wacław Wodnik
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com