Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Jednostka OSP w Przyborowie świętuje swoje 110-lecie istnienia  (pk)  2015-09-23

W niedzielę 27 września br. w Przyborowie zorganizowane zostały obchody 110-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Organizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna w Przyborowie wspólnie z Zarządem Gminnym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie, Wójtem Gminy Borzęcin Januszem Kwaśniakiem, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borzęcinie oraz Zespołem Szkół i Przedszkola w Przyborowie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyborowie powstała w 1905 roku. Z uwagi na ówczesną, ciasną drewnianą zabudowę mieszkańcy bardzo często walczyli z czerwonym kurem. Ich działania nie były skuteczne, ponieważ brakowało odpowiedniego sprzętu, jak również przeszkolonych ludzi. Na zebraniu wiejskim ówczesny wójt gromady Jan Pikulski oraz Władysław Gładysz przedstawili mieszkańcom propozycję utworzenia straży pożarnej. Mając na uwadze często występujące pożary, które były przyczyną wielu nieszczęść i tragedii, podjęto uchwałę o powołaniu jednostki w Przyborowie.

Pierwszym komendantem został wybrany założyciel, Jan Pikulski, który sprawował tę funkcję do 1921 roku. Na zebraniu założycielskim podjęto również uchwałę o zakupie sikawki konnej, węży, toporków, pasów, hełmów oraz umundurowania. Nie było pomieszczenia na sprzęt, postanowiono więc wyrównać dół obok potoku Szkło i tam wybudować remizę strażacką. Wkrótce remiza była gotowa. Obiekt służył strażakom długie lata.

W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Od pocisków artyleryjskich spłonęła większa część wsi Przyborów. Mieszkańcy po wojennej zawierusze postanowili oddać się w opiekę Św. Florianowi. Symbolem tego oddania, była drewniana kapliczka oraz figura świętego. Kapliczka ta po II wojnie światowej uległa częściowemu spaleniu. Aby ratować przed zniszczeniem figurę, wymurowano nową kapliczkę, która stoi po dzień dzisiejszy. W roku 1934 społeczeństwo Przyborowa ufundowało dla OSP sztandar. W czasie II wojny światowej większych pożarów nie zanotowano, ale straż poniosła ofiary w ludziach. W 1942 roku władze niemieckie przekazały straży motopompę DKW oraz zabudowany wóz konny z pełnym wyposażeniem w sprzęt gaśniczy. W 1943 wydały zgodę na budowę nowej murowanej remizy. Będący wówczas komendantem Wojciech Żurek, kierował przyborowską strażą do 1952 roku.

W 1952 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Przyborowie pozyskała od wojska pierwszy samochód marki Dodge. W dowód wdzięczności za działalność strażaków, Społeczeństwo Przyborowa w 1981 roku ufundowało dla OSP nowy sztandar.

W 1992 roku nowym komendantem został Stanisław Jurkiewicz a prezesem był Stanisław Grzyb. Funkcję tę sprawowali do 1996 roku. W latach 1996-2003 komendantem był Stanisław Myrlak a prezesem Zbigniew Mrówka. Dzięki przekazaniu nieodpłatnie przez właściciela Gospodarstwa Rybackiego w Przyborowie pana Mariana Tomalę podwozia Stara 244 RS i pomocy finansowej Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz karosacji w Kielcach, jednostka wzbogaciła się o nowoczesny samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę oraz linią szybkiego natarcia.

W roku 2013 samorząd gminy Borzęcin zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie funkcjonującej remizy OSP. Zmodernizowany obiekt, który stanowi obecnie Centrum Kulturalne Wsi i Remizę OSP, jest wizytówką miejscowości. Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie ze środków europejskich. Wartość zadania to ponad 2,5 mln złotych.

Obecnie komendantem jest Marcin Mroczkowski, a prezesem Sławomir Urbański.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com