Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  (Jarosław Dudek)  2015-11-10

Spotkanie edukacyjno - konsultacyjne
w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku

Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku i na zaproszenie stróżów prawa, w sali narad Komendy Powiatowej Policji w Brzesku odbyło się spotkanie dzielnicowych pracujących na terenie powiatu brzeskiego z przedstawicielami PCPR oraz panem Jerzym Szczepańcem – specjalistą i certyfikowanym superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto w spotkaniu uczestniczył naczelnik prewencji podinsp. Paweł Matura, przedstawiciel PCPR psycholog mgr Anna Rzepa oraz policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

Głównym celem spotkania było zacieśnienie współpracy w zakresie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Szczególną rolę w tych działaniach spełnia PCPR, aktywny przy udzielaniu wszechstronnej i kompleksowej pomocy ofiarom przestępstw związanych z przemocą w rodzinie. Ważnym punktem spotkania był panel dyskusyjny z udziałem dzielnicowych. To oni pierwsi docierają do rodzin, w których dzieje się krzywda któremuś z domowników i przy wykorzystaniu procedury „ Niebieska Karta” monitorują te rodziny. Wypracowano też nowe metody wspólnych działań w tych środowiskach, aby szybko do nich docierać i skutecznie rozwiązywać te problemy.

nadkom. Jarosław Dudek
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
KP Policji w Brzesku
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com