Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

65-lecie Koła Łowieckiego „Hubertus” w Brzesku  (Emilia Zydroń)  2015-11-17

Dźwięk trąbki myśliwskiej rozpoczął w piątek 23.10.2015r. Obchody 65-lecia Koła Łowieckiego „Hubertus” w Brzesku. Obchody rocznicowe myśliwi koła „Hubertus” wraz z żonami i zaproszonymi gośćmi, przyjaciółmi i sympatykami koła rozpoczęli mszą św. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jasieniu.Msza św. była bardzo uroczysta - na wstępie wprowadzono poczty sztandarowe, jeden koła „Hubertus”, drugi z zaprzyjaźnionego Koła „Łoś” z Bochni. Liturgię odprawił ks. Roman Majoch – myśliwy, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Okulicach. Msza św. była odprawiona w intencji wszystkich członków Koła Łowieckiego „Hubertus”.Homilia rozpoczęta słowami „Darz Bór” poświęcona była myślistwu, jego etyce oraz umiłowaniu przyrody. Stronę muzyczną Mszy św. uświetnili sygnaliści i trębacze. Zespół Okręgu Tarnowskiego PZŁ pod kierunkiem Kol. Liliany Nowak .

Część oficjalna Jubileuszu rozpoczęła się od powitania wszystkich zebranych w sali „Zajazdu Okocim” przy ul. Wesołej przez Kol. Jerzego Zydronia – Prezesa Zarządu Koła Łowieckiego „Hubertus”.Po powitaniu, Prezes wprowadził wszystkich zebranych w krótką historię Koła. Wspomniał, że sześćdziesiąt pięć lat to rocznica godna chwili refleksji nad ogromnym wkładem pracy, która przynosi z każdym kolejnym rokiem poprawę zagospodarowania obwodu łowieckiego, a myśliwi na bieżąco rozwiązują problemy szkód w uprawach rolnych, czuwają nad wyżywieniem zwierzyny oraz dbają o jej rozwój. Na koniec powiedział, że myśliwym trzeba się urodzić, a nade wszystko myśliwym trzeba umieć być.  Skarbnik Koła Kol. Michał Zydroń – przedstawił multimedialną historię Koła z komentarzem.

Życzenia z okazji Jubileuszu na ręce Prezesa Jerzego Zydronia złożyli m.in.
  • Starosta Brzeski Andrzej Potępa, który podziękował myśliwym za troskę i dbałość o naturę oraz podejmowanie działań mających na celu zachowanie i rozwój populacji zwierząt dziko żyjących.
  • Z-ca Burmistrza Jerzy Tyrkiel – odczytał i przekazał list gratulacyjny od Burmistrza Miasta Brzeska Grzegorza Wawryki
  • Prezes O.R.  P.Z.Ł. w Tarnowie – Kol. Roman Bukowski oraz
  • Sekretarz O.R. P.Z.Ł. w Tarnowie – Kol. Zbigniew Kącki gratulowali świetnej organizacji i skutecznego podtrzymania tradycji łowieckiej oraz życzył jego członkom pomyślności św. Huberta, bezpiecznych powrotów z polowań oraz kolejnych wielu lat owocnego działania na niwie łowieckiej.
  • Członek Zarządu Okręgowego PZŁ – Kol. Krzysztof Wrona
  • Wójt Gminy Gnojnik - Sławomir Paterek
  • Prezes B.Z.K. - Janusz Filip
  • Prezes K.Ł. „ŁOŚ” z Bochni. Kol. Jan Jeliński podziękował Kołu „Hubertus” za otwartość, gotowość do współpracy, kultywowanie tradycji łowieckich, działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, za szeroki wachlarz działalności łowieckiej, znacznie wykraczające poza polowania.
  • Prezes K.Ł. „MELSZTYN” z Zakliczyna – Kol. Stanisław Nosek
  • Łowczy K.Ł.”MELSZTYN” z  Zakliczyna  - Kol. Jan Świderski

Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Tarnowie udekorował odznaczeniami łowieckimi zasłużonych myśliwych.

ZŁOM
– najwyższe odznaczenie łowieckie otrzymał: Kol. Zbigniew Bonczar

Brązowy Medal Zasługi łowieckiej otrzymali:


Kol. Daniel Dadak
Kol. Stanisław Leśniak
Kol. Bogdan Fijałkowski
Kol. Robert Skurnóg
Kol. Michał Zydroń

Medal Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Tarnowskiego” otrzymali:

Kol. Bogdan Ciężak
Kol. Marek Reczek
Kol. Paweł Kopeć
Kol. Zdzisław Iwulski

Na zakończenie części oficjalnej mieliśmy przyjemność wysłuchać występu sygnalistów , którzy przy pomocy swoich instrumentów przedstawili pełną gamę sygnałów myśliwskich, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem wszystkich zebranych.Grupa sygnalistów zebrała gromkie brawa.

Po części oficjalnej i pamiątkowym zdjęciu odbył się „Bal Hubertowski”. W balu uczestniczyli zaproszeni goście oraz myśliwi wraz z rodzinami. Przy dźwiękach dobrej muzyki bawili się do białego rana.GALERIA ZDJĘĆ
(fot. Marek Szczupak)

Emilia Zydroń
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com