Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Czy wiesz, jaki jest adres i jak była nazywana przez okolicznych mieszkańców ta przedwojenna willa?  (Zb. Stós)  2016-02-22

Nie przypuszczałem, że zainteresowanie konkursem będzie tak duże. Prawie wszystkie odpowiedzi były prawidłowe.

Pytanie dotyczyło budynku przy ul. Starowiejskiej nr 1 w Brzesku, nazywanego "Staffówką".
Jeszcze w tym tygodniu postaram się zamieścić dodatkowe fotografie i informacje biograficzne
, jakie udało się uzyskać miedzy innymi przy pomocy czytelników, związane z pierwszymi właścicielami willi i ich spadkobierców.

Nagrody książkowe (Jan Gawlik "Wspomnienia z mojej Budy") ufundowane przez autora wylosowali:

Katarzyna Osadnik, Kraków
Agnieszka Kluska, Brzesko
Wiesław Mleczko, Jadowniki
Paweł Gajek, Kraków
Agata Palej, Brzesko


Bukiet kwiatów ufundowany przez Salon Kwiatowy "Bazzar"  wylosował Wiesław Grech z Brzeska a zestaw programów komputerowych dla maturzystów i kandydatów na studia wyższe ufundowany przez firmę Logic Computers przypadł Alicji Wolak z Brzeska.

Zbigniew Stós

Sprostowanie. Ogłaszając konkurs, nie  byłem w stanie zweryfikować wszystkich informacji, jakie do mnie dotarły. Takiej weryfikacji ma służyć właśnie ten  konkurs. Liczyłem na to, że czytelnicy uzupełnią moją wiedzę w temacie.

Dostałem już wiele informacji. Jedna z nich zmusza mnie do napisania sprostowania.  Nazwa willi pochodzi od nazwiska męża Zofii Filipkiewicz, córki właściciela willi. Zofia wyszła  za mąż za inżyniera z Browaru, który przybył do Brzeska ze Stanisławowa lub Lwowa. Nie udało się na razie potwierdzić informacji, czy ów inżynier był bratem czy kuzynem poety, o którym wspominam w treści ogłoszenia o konkursie. Oboje nosili to samo nazwisko i rodzice obu byli cukiernikami na wschodnich rubieżach Polski.

Bardzo przepraszam za zamieszanie. Zainteresowanie konkursem jest bardzo duże i mimo mylnych informacji, jakie podałem pierwotnie, wszystkie odpowiedzi są ... prawidłowe. Konkurs trwa i czekam na dalsze zgłoszenia.


Zb. Stós
7 luty 2016 r.

W Brzesku kilka budynków mieszkalnych, powstałych na przełomie XIX i XX wieku, otrzymało od mieszkańców miasta nazwy pochodzące od nazwiska bądź imienia ich głównych lokatorów. Stąd takie nazwy jak "Petersówka" (więcej »), "Pieniążkówka" (więcej ») czy "Michałówka" (więcej »).

Pytanie konkursowe (patrz tytuł) dotyczy kolejnej willinazywanej od nazwiska męża Zofii Filipkiewicz, córki budowniczego willi Romana Filipkiewicza - powiatowego inspektora budowlanego w przedwojennej Polsce. Mąż Zofii był inżynierem w Browarze. Istnieją niepotwierdzone na razie poszlaki iż inż. ten był bratem czy kuzynem znanego polskiego poety. (ten fragment zmieniono po informacjach otrzymanych od czytelników).


Lata okupacji niemieckiej

W czasie okupacji w willi znajdował się niemiecki gabinet lekarski.Lekarze niemieccy podczas podwieczorku
(są ubrani w galowe mundury Wehrmachtu - przypis Jarosław Rubacha)

W części willi mieszkał jeden z lekarzy niemieckich, który według niepotwierdzonych informacji "w dzień leczył Niemców a w nocy pomagał Polakom".

Po wojnie przez krótki czas mieściła się tu szkoła, a następnie były mieszkania komunalne. Obecnie budynek ten jest własnością osób w nim mieszkających.

Ogród przed budynkiem został rozparcelowany i znajduje się w rękach prywatnych.

Spośród osób, które przyślą prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe, rozlosuję nagrody książkowe (Jan Gawlik "Wspomnienia z mojej Budy") ufundowane przez autora, bukiet kwiatów ufundowany przez Salon Kwiatowy "Bazzar" (można wykorzystać na Dzień Kobiet) oraz zestaw programów komputerowych dla maturzystów i kandydatów na studia wyższe (zobacz ») ufundowany przez firmę Logic Computers.

Odpowiedzi należy przysyłać do dnia 20 lutego (włącznie) na adres mailowy <portal.brzesko.ws@gmail.com>  z dopiskiem "Konkurs".

Poza odpowiedzią należy także podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i nr telefonu kontaktowego (tel. tylko do mojej wiadomości). Proszę także podać swoje preferencje odnośnie nagrody. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi jednocześnie zgodę  na podanie przeze mnie na portalu brzesko.ws imienia i nazwiska osoby, która wylosowała nagrodę.

Niezależnie od konkursu bardzo proszę wszystkie osoby, które mogą uzupełnić historię związaną z tym budynkiem, jego przedwojennymi i wojennymi mieszkańcami oraz okresu, kiedy znajdowała się w nim szkoła, o kontakt na w/w skrzynkę mailową.

Zbigniew Stós
4 luty 2016 r.
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com