Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Urząd Miasta Brzeska i spółka Juko odpowiadają na petycję Doroty Hauben i maila Agaty Olejnik.  (bap)  2016-02-09

W odpowiedzi na petycję Doroty Hauben i maila w tej sprawie wysłanego do wiceburmistrza Jerzego Tyrkiela, zamieszczonych między innymi na portalu www.brzesko.ws, (czytaj »), sekretarz Urzędu Stanisław Sułek nadesłał do Agaty Olejnik wyjaśnienie zamieszczone poniżej, uzupełnione zdjęciami i różnego rodzaju zaświadczeniami wymienionymi w piśmie obecnego prezesa zarządu spółki Juko, zarządzającym schroniskiem w Bolesławcu (poniżej).

Zb. Stós


Gmina Brzesko dba o bezdomne i bezpańskie psy.

W odpowiedzi na treści zawarte w petycji pani Doroty Hauben wolontariuszki Fundacji im. Maćka Kozłowskiego Pan i Pani Pies informujemy, że Gmina Brzesko w 2016 roku zawarła umowy na przejęcie i utrzymanie bezdomnych psów ze schroniskami w Nowym Targu, Rzezawie i Bolesławiu (zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każda gmina zobowiązana do uchwalenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w którym ma wskazać schronisko, do którego będą przekazywane zwierzęta) i wszystkie te umowy są aktualne.
Dywersyfikacja taka jest zgodna z prawem i zabezpiecza właściwą opiekę bezdomnym psom przy optymalnym wykorzystaniu środków finansowych gminy. Umożliwia elastyczne zarządzanie problematyką bezdomnych psów w zależności od rokowań na adopcje konkretnego pieska.
Koszty utrzymania bezdomnych psów w 2014 r. wynosiły 103.062,84 zł. ( 59 wyłapanych psów), a w 2015 r. 99.787,11 zł, ( 53 wyłapane psy) z czego na pobyt psów w schroniskach przeznaczano kwoty odpowiednio 72 081,72 zł i 62 038,23 zł.Zauważalna tendencja spadkowa (choć jeszcze niewielka) jest efektem działań urzędu w zakresie zwiększenia adopcji zwierząt poprzez wdrożeniu przez gminę Brzesko programu, w którym m.in. proponuje się osobom, które podejmą się adopcji zwierzęcia przebywającego w kojcu na terenie bazy BZK, skorzystanie z tak zwanego Pakietu na Start, polegającego na wykonaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierzęcia oraz szczepieniu przeciwko wściekliźnie na koszt gminy Brzesko. Zabiegi te realizuje lekarz weterynarii zgodnie
z umową zawartą z Gminą Brzesko. Z „Pakietu na Start” ( koszt około 300 zł.) skorzystało w 2014 r. 10 osób, a w 2015 r. 36, w tym Fundacja Pan i Pani Pies w której działa Pani Dorota Hauben. Fundacja ta przejęła do adopcji pieski za łączną kwotę 5 300 zł .Inne fundacje czy towarzystwa opieki nad zwierzętami przejmowały do adopcji psy bezkosztowo, czyli gmina nie płaciła za przejęcie bezdomnych psów.
Zaznaczyć należy, że bezdomne zwierzęta po wyłapaniu z terenu gminy są okresowo (ok. 7-14dni) przetrzymywane w kojcach na bazie BZK, gdzie są zapewnione im dobre warunki pobytu. Lokalizacja tego punktu wyznaczonego już przed kilkoma laty zapewnia mieszkańcom gminy Brzesko – także właścicielom zaginionych psów – możliwość szybkiego i sprawnego odbioru zaginionych zwierząt a także daje możliwość adopcji już na wczesnym etapie (u tzw. źródła). Działalność ta pozytywnie oceniana jest przez mieszkańców gminy, którzy odbierali zaginione zwierzęta ,a także przez tych miłośników zwierząt, którzy dokonywali adopcji.
Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która przeznacza tak duże kwoty na godne bytowanie bezpańskich i bezdomnych psów, monitorując proces pobytu w schronisku .
Naszym obowiązkiem jest nie tylko dbać o dobro zwierząt ale również ograniczać koszty związane z realizacją Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy, poprzez dywersyfikację usług i kosztów z tym związanych.
W miesiącu listopadzie 2015 r. przeprowadzono negocjacje cenowe z kilkoma schroniskami dla bezdomnych zwierząt, które złożyły propozycje cenowe na obsługę Gminy. W ich wyniku Schronisko w Rzezawie zaproponowało jednorazowy koszt przejęcia i utrzymania jednego psa za kwotę 1900zł netto lub 6,50 zł netto za dobę, Schronisko w Racławicach jednorazowo za psa 1500zł netto lub 7zł netto za dobę, Schronisko w Bolesławiu jednorazowo za psa 1300zł netto (cena ta obejmuje także przewiezienie psa do Bolesławia), a Schronisko
w Nowym Targu, z którym to Gmina Brzesko od 2010 roku współpracuje, 5zł netto za dobę (plus koszty transportu). Współpraca ze schroniskiem w Nowym Targu układała się dobrze
(o czym mogą świadczyć opinie po wizytacjach w schronisku pracowników Gminy oraz Radnych), jednak ze względu na znacznie poszerzoną ofertę schronisk postanowiono zdywersyfikować przestrzeń do której kierowane są schwytane bezdomne psy, aby jak najszybciej znalazły nowych właścicieli.

Zaznaczyć trzeba, że przed przystąpieniem do zawarcia umów, pracownicy referatu GKiOŚ przeprowadzili wizję lokalną sprawdzając warunki, jakie proponują w/w schroniska dla bezdomnych psów wyłapanych i przekazanych do schroniska. Zapewniamy również, że schroniska te działają na postawie zgodnych z prawem wydanych zezwoleń. W załączeniu prezentujemy fotografie z Bolesławia – nowoczesnego schroniska z wybiegiem dla psów, zadbanymi kojcami zapewniającymi przyjazny pobyt zwierzętom. Sprawdzono także ilość adopcji (150 w 2015 r.).
W grudniu 2015 roku podjęto negocjacje ze schroniskami i fundacjami dotyczące przejęcia ze schroniska w Nowym Targu 22 psów do adopcji. W wyniku negocjacji zawarto porozumienie z Fundacją „Pan i Pani Pies”, w której jako wolontariusz działa Pani Dorota Hauben, iż w styczniu 2016 r. podpisze umowę z naszą Gminą, na przejęcie do końca lutego 2016 r. wszystkich 22 psów ze Schroniska w Nowym Targu (które uprzednio nie zostały adoptowane) za łączną kwotę 22 000 zł. Podobna sytuacja miała miejsce pod koniec stycznia br., gdy Gmina chcąc ograniczyć koszty pobytu oraz zapewnić psom możliwość szybszej adopcji, do której zobowiązało się schronisko w Bolesławiu, postanowiła przekazać mu 6 sztuk psów przebywających w Schronisku w Rzezawie. Schronisko w Bolesławiu poinformowało iż posiada sporo chętnych do docelowej adopcji zwierzaków i zaproponowało stawkę niższą o 200 zł za przejęcie jednego psa niż wcześniej zaproponowana przez Fundację Pan i Pani Pies.
Biorąc pod uwagę zarówno dobro psów jak i racjonalne i optymalne wydawanie środków publicznych postanowiono o ich przekazaniu do schroniska w Bolesławiu.

W związku z zarzutami wskazanymi w „apelu” wystąpiono do właścicieli schroniska o złożenie stosownych wyjaśnień. Pomimo ograniczonych możliwości etatowych opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie wykonywana jest na właściwym poziomie, zgodnym z etyką oraz dobrem bezdomnych zwierząt. Zauważalna w ostatnich dwóch latach aktywność w zakresie krytyki warunków w schroniskach dla zwierząt bezdomnych jest podyktowana nie tylko dobrem bezdomnego zwierzęcia ale jest wynikiem ostrej konkurencji pomiędzy podmiotami zajmującymi się bezdomnymi i bezpańskimi zwierzętami, które to instytucje korzystają ze środków publicznych (gminnych) na realizację swoich celów statutowych.

( )

Juko spółka z o.o.                                                                                                                                                                      Bolesław 09-02-2016
Ul. Piłsudskiego 54/40
42-400 Zawiercie

Urząd Miejski w Brzesku

Uprzejmie informuję, że oskarżenia pani Doroty Hauben względem naszej firmy są bezpodstawne i nieprawdziwie.
Nikt z zarządu spółki nie jest karany na dowód tego przesyłam zaświadczenie o niekaralności członków zarządu spółki tj. Krzysztof Otręba i Mariusz Jurczyk.
Pan Rafał Pałka w X 2015 zrezygnował z funkcji vice prezesa z powodów osobistych i  nie jest w zarządzie spółki i schroniska. Posiada jedynie część udziałów, lecz nie wykonuje żadnych funkcji w schronisku.
Zgodnie z załączonym wyrokiem sąd odstąpił od wymierzenia mu kary.
Załączam również protokoły z wizytacji schroniska przez przedstawiciela fundacji Pro Animals i Olkuskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w czasie kiedy pan Pałka Rafał był jeszcze w zarządzie spółki.
Działania tej pani mają charakter destabilizujący bardzo dobrą opinię o naszym schronisku.
Wszystkie zwierzęta w schronisku są sterylizowana bądź kastrowane, mają mikroczipy i są pod stałą opieką weterynarza.
Każde zwierzę, które jest przyjęte do schroniska jest fotografowane i umieszczone w bazie schroniska, a następnie umieszczone na stronie internetowej schroniska w celu odnalezienia właściciela bądź adopcji.
Każde zwierze ma założoną osobną kartotekę ze zdjęciem, numerem czipu, badaniami i opisem weterynarza, gminy w której został znaleziony i daty umieszczenia w schronisku.
Dołączam również protokół kontroli schroniska przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu z dnia 9-12-2015 roku.

Z poważaniem:
Otręba Krzysztof


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com