Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Interpelacja w sprawie niedopuszczenia do przeniesienia ŚDS z Brzeska do Łysej Góry   (Krzysztof Kolbusz)  2016-03-10

Radny Miasta Brzesko                                                                                         Brzesko 29-02-2016r.
 Grzegorz Kolbusz
Burmistrz Miasta Brzesko
 Grzegorz Wawryka

 Interpelacja

Szanowny Panie Burmistrzu zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu niedopuszczenia do przeniesienia Środowiskowego Domu Samopomocy z Brzeska do Łysej Góry. Zmiana lokalizacji tej placówki będzie jednoznaczna z pozbawieniem wielu niepełnosprawnych osób możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej. W ocenie pracowników może taka sytuacja dotknąć nawet połowę obecnych uczestników. Będzie to zaprzepaszczeniem w niektórych przypadkach jedenastu lat codziennej pracy, zmagań i trudów podczas nauki podstaw samodzielności. Przenosząc ŚDS do Łysej Góry, odbierzemy wielu osobom ich drugi dom, niekiedy nawet ważniejszy niż ich własny. Dla tych osób będzie to skutkowało ponowną izolacją społeczną, w której tkwili przez wiele lat, a tym samym pogorszeniem stanu zdrowia i skazaniem niektórych na samotność.
Lokalizacja ośrodka w Brzesku stwarza dogodne warunki do realizacji jednego z najważniejszych zadań działalności ŚDS, jakim jest rehabilitacja społeczna, co odbywa się m.in. poprzez trening załatwiania spraw urzędowych, trening budżetowy, trening uczący samodzielności w docieraniu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Bardzo ważnym atrybutem obecnej lokalizacji, o ile nie najważniejszym,  jest możliwość szybkiego przyjazdu karetki pogotowia w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, co nierzadko ma miejsce w tym ośrodku.
Pozbawienie możliwości udziału osób niepełnosprawnych w uczestniczeniu w zajęciach ŚDS jest równoznaczne z utratą przez nich wszelkich alternatyw na dalszą rehabilitację, ponieważ Środowiskowy Dom Samopomocy jest jedynym ośrodkiem na terenie naszego powiatu, do którego osoby te się kwalifikują (nie kwalifikują się do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej, ani nie są w stanie podjąć żadnej pracy).

Panie Burmistrzu naszym obowiązkiem jest ochrona osób chorych i niepełnosprawnych, czyli tych najsłabszych w naszym społeczeństwie. Nie możemy być obojętni na krzywdę tych już i tak wystarczająco doświadczonych i dotkniętych przez los osób.


Nie możemy bezczynnie stać z boku i patrzeć jak dzieje się krzywda ludziom najsłabszym, bo ważniejsza od nich jest ekonomia.

Moja interpelacja nie jest tylko wyrazem moich obaw, ale wynika ona z rozmów z wieloma pracownikami ŚDS – specjalistami z wieloletnim doświadczeniem oraz innymi ludźmi na co dzień pracującymi z osobami niepełnosprawnymi.


Liczę na to, że Pan Panie Burmistrzu oraz koledzy radni aktywnie włączycie się w działania mające na celu pomoc  i ochronę niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy poprzez pozostawienie obecnej lokalizacji ŚDS.


Od naszej postawy zależy przyszłość wielu ludzi.


Z poważaniem
................
(podpis)
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com