Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Odpowiedź Starosty Brzeskiego na interpelację Krzysztofa Kolbusza  (Andrzej Potępa)  2016-03-11

Z dużym zdziwieniem przyjąłem interpelację Pana Krzysztofa Kolbusza, Radnego Rady Gminy Brzesko do Burmistrza Brzeska, którą podał do publicznej wiadomości, zamieszczając na stronie internetowej. Interpelacja dotyczy cyt. „niedopuszczenia do przeniesienia Środowiskowego Domu Samopomocy z Brzeska do Łysej Góry”, czytaj »

Moje zdziwienie dotyczy zarówno treści jak i formy tej petycji. Zakładam bowiem, iż Pan Radny wie, że ŚDS jest jednostką organizacyjną Starostwa, a nie Gminy, a zatem nie podlega Panu Burmistrzowi. Pan Radny ma również pełną możliwość otrzymania informacji i wyjaśnień w Starostwie i powinien z tej możliwości skorzystać, zanim zdecyduje się na publikację niesprawdzonych i nierzetelnych informacji.

Jednocześnie pragnę poinformować Pana Radnego oraz Szanownych Czytelników portalu, iż nie ma jak dotąd żadnej decyzji dotyczącej przeniesienia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Przeniesienie ŚDS pojawiło się w koncepcji, która jest obecnie na etapie dyskusji i rozpoznawania możliwych scenariuszy rozwoju Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz Hospicjum, które mieszczą się na pierwszym i drugim piętrze tzw. „Starego Szpitala”.

Obydwie te placówki lecznicze przyjmują pacjentów ciężko lub wręcz terminalnie chorych, udzielając im profesjonalnej pomocy medycznej i niosąc ulgę w cierpieniu. Do dyspozycji pacjentów jest 44 miejsca w obydwu tych placówkach. Potrzeby są jednak zdecydowanie większe i niestety wielu cierpiących nie może liczyć na miejsce, gdzie mogliby godnie i bez cierpienia przetrwać swoje najtrudniejsze dni. Wiele rodzin apeluje o zwiększenie ilości łóżek na tych oddziałach, gdyż właściwe zaopiekowanie się osobą obłożnie chorą w warunkach domowych jest niemal niemożliwe, a z pewnością przysparza ogromnych wydatków i bardzo często wiąże się z koniecznością rezygnacji z pracy któregoś z członków rodziny.

Dlatego właśnie Zarząd Powiatu rozważa poszerzenie tej placówki o kolejne 15 – 20 łóżek, a jedynym miejscem, które na to pozwala jest parter budynku zajmowany obecnie przez ŚDS. Dodatkowe łóżka muszą się znajdować w tym samym budynku ze względu na infrastrukturę medyczną, sprzęt, pomieszczenia wspólne, windę, personel i wiele innych elementów, które są niezbędne do właściwej opieki nad chorymi. Poszerzenie zakresu świadczeń medycznych w PPZOL-u będzie się także wiązało z utworzeniem nowych miejsc pracy.

Mając świadomość, iż planowane poszerzenie PPZOL wiąże się z przeniesieniem ŚDS do innej lokalizacji, Zarząd Powiatu chce zaproponować taki obiekt, który nie tylko zrekompensuje niedogodności przeprowadzki, ale również pozwoli na poszerzenie działalności i stworzenie nowych miejsc dla niepełnosprawnych. Dlatego właśnie pomysł zlokalizowania ŚDS w budynku będącym własnością Powiatu Brzeskiego w Łysej Górze, gdzie powierzchnia sal, korytarzy, wysokość i przestronność pomieszczeń pozwala w komfortowych warunkach prowadzić zajęcia i terapię. Do dyspozycji jest również ogród oraz sala sportowa. Ponadto warunki lokalowe pozwalają na objęcie terapią dodatkowych 15 niepełnosprawnych, stwarzając w ten sposób szansę dla tych osób, które nie mogły dotychczas liczyć na miejsce w ŚDS. Zważywszy na fakt, iż znakomita większość uczestników ŚDS jest dowożona na zajęcia, a placówka dysponuje nowoczesnym autobusem, który został zakupiony z dofinansowaniem Starostwa, zmiana lokalizacji nie stwarza osobom niepełnosprawnym problemów z dostępnością. Wszystkie osoby zostaną dowiezione i odwiezione autobusem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Realizacja tych wszystkich planów zależy od bardzo wielu czynników i dziś trudno jednoznacznie powiedzieć kiedy, i czy w ogóle dojdzie do skutku. Dlatego publikowanie interpelacji bez zasięgnięcia informacji jest działaniem co najmniej nieodpowiedzialnym, zaś stwierdzenie iż osobom niepełnosprawnym wyrządzana jest krzywda – jest poważnym nadużyciem.

Andrzej Potępa
Starosta Brzeski


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com