Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Konferencja na temat przemocy w rodzinie  (bap)  2016-04-20

Służba zdrowia bardzo ważnym elementem walki z patologicznymi zachowaniami w środowisku rodzinnym

W dniu 19 kwietnia 2016 r. w Schronisku Młodzieżowym przy ul. Piastowskiej w Brzesku odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli służby zdrowia, a także kierowników ośrodków pomocy społecznej z obszaru powiatu brzeskiego. Konferencja dotyczyła przeciwdziałania przemocy w rodzinie i roli przedstawicieli służby zdrowia w takich działaniach. Roboczy tytuł spotkania to „Lekarzu, reaguj na przemoc”.

Spotkanie otworzył wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg, który podkreślił wagę współpracy wielu instytucji w walce z przemocą domową.

Następnie policjantka Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, st. sierż. Monika Lis, przybliżyła zebranym algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia symptomów przemocy w rodzinie, wskazując, że zgodnie z ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przedstawiciele służby zdrowia są uprawnieni do inicjowania procedury „Niebieska Karta”. Swe wystąpienie policjantka uzupełniła prezentacją multimedialna oraz filmem instruktażowym.W dalszej części konferencji Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Brzesku psycholog Aneta Rzepa i Małgorzata Hawryś, Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej PCPR Brzesko, przedstawiły zasady wydawania zaświadczeń lekarskich o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała w związku z użyciem przemocy w rodzinie oraz zasady wydawania zaświadczenia o stanie zdrowia dot. dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i zaświadczeń o stanie zdrowia rodziców zastępczych, więcej »

(bap)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com