Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Fragment protokółu z posiedzenia Komisji GF Rady Miejskiej w Brzesku  ( )  2007-03-22

Fragment Protokółu Nr 5 /2007

Z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej

w Brzesku odbytym

w dniu 22 marca 2007 roku.


Posiedzeniu komisji przewodniczył przewodniczący Mirosław Wiśniowski. Powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu radnych i gości zaproszonych , przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji , tak przedstawiony projekt porządku posiedzenia ,został przyjęty jednogłośnie jak niżej:


  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .

  2. Analiza trasy alternatywnej zjazdu z autostrady -drogi tranzytowej Warszawa-Krynica na podstawie koncepcji opracowanej przez Firmę Trans-Projekt .

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski , analiza pism wpływających do komisji projektów uchwał i informacji na sesję Rady Miejskiej w miesiącu marcu br.


Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji ,odbytego w dniu 21 lutego 2007 roku został przyjęty jednogłośnie .


Ad.2. Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski przedstawił na mapie 4 warianty alternatywne przebiegu trasy autostrady przez tereny gminy Brzesko. Studium nie jest decyzją administracyjną , ale jest przyjęte uchwałą Rady i nie stanowi podstawy do wydawania żadnych decyzji administracyjnych, jest tutaj pokazany dojazd ulicą Leśną .Pokazał plany przestrzenne z 1979 roku i 1994 roku , te plany są już nie ważne .Jeśli idzie o dokładniejszy przebieg autostrady mamy tutaj materiały ,które służyły do wydania wcześniejszej decyzji lokalizacyjnej pod sam przebieg autostrady .Ta decyzja została uchylona ,podawano wówczas dwie główne przyczyny uchylenia tej decyzji .Po pierwsze zarzucano w mediach ,że protest mieszkańców sołectwa Mokrzyska miał na to wpływ ,co nie dokońca jest prawdą .Zarzucono głównie fakt ,że w gminie Wierzchosławice jeden mieszkaniec nie został powiadomiony i to było podstawą do uchylenia całej decyzji .Natomiast jeśli idzie o same Mokrzyska -pan burmistrz przedstawił na mapie przebieg trasy autostrady przez sołectwo Mokrzyska .Mieszkańcy apelowali aby pewien łuk gdzie ma przebiegać autostrada wyprostować trochę , dokładnie w najwyższym punkcie o 50 metrów i to się udało projektant to uwzględnił i mieszkańcy są usatysfakcjonowani .Nie mamy aktualnych materiałów których firma TRANSPROJEKT przygotowywuje pod nową decyzję lokalizacyjną autostrady , natomiast rozmawiał wczoraj z projektantem Panem Dobranowskim na jakim etapie jest autostrada. Są przygotowane materiały pod lokalizację nowe, niewiele się różnią od tych ,tylko tym wyprostowaniem łuku w Mokrzyskach o 50 metrów co mieszkańcom już dużo daje i są złożone materiały o wydanie decyzji środowiskowej. Ile będzie trwało wydanie tej decyzji środowiskowej trudno powiedzieć, są informacje że może to trwać nawet 9 miesięcy i dopiero później będzie decyzja lokalizacyjna .Cały czas rozmawiając z GDDkIA jest mówione że od lat był zarezerwowany teren ulicą Leśną i Generalna Dyrekcja spotykała się i z mieszkańcami i z radnymi , my jeździliśmy do pana dyrektora Rapciaka w tym temacie . Generalna Dyrekcja jest inwestorem tej autostrady , mamy szczęście że chcą ją budować bo w innych gminach nie chcą budować dróg bo to jest interes gmin. Mamy również szczęście ,że na południe w kierunku Nowego Sączą mamy drogę krajową , aby się wpisywało w cały system dróg krajowych zgodzili się nam sfinansować połączenie E-4 z autostradą. Na początku było planowane ulicą Leśną ,ale odbyła się pewna konferencja w Tarnowie z udziałem posłów i dyrekcji Generalnej Dyrekcji , gdzie Pan dyrektor Rapciak wypowiedział się ,że jeżeli gmina przygotuje inny wariant to są otwarci na jego przemyślenie .Nie da się ukryć ,że niektórzy mieszkańcy stworzyli pewien komitet który wskazywał nową lokalizację .Kierując się również tą nową lokalizacją wskazaną przez mieszkańców daliśmy to fachowcom ,też firmie TRANSPROJEKT zlecenie ,które kosztowało gminę około 30 tysięcy złotych .Mapa którą otrzymali radni w materiałach pokazuje ogólny przebieg , niewiele się zmieniający w poszczególnych koncepcjach , a w niektórych w sposób zasadniczy .

Wariant pierwszy i drugi –łączy trasę autostrady ,przebiega przez tereny lasów państwowych ,tereny zakładu unasieniania zwierząt i dochodzi do czwórki, przebiega dalej do trasy sądeckiej ,czyli tworzy się tak jakby zachodnia obwodnica miasta. Te dwa warianty różnią się sposobem połączenia z czwórką .W pierwszym przypadku planowane jest skrzyżowanie wielopoziomowe bezkolizyjne ,na pewno wymagające większego obszaru terenu i większych nakładów .W drugim przypadku zachodnia obwodnica łączy się z czwórką przez skrzyżowanie skanalizowane ale z systemem sygnalizacji świetlnej. To są pierwsze dwa warianty ,które rozpatrują właściwie cała zachodnią obwodnicę miasta z przekroczeniem czwórki ,przekroczeniem wzniesienia przez tunel koło szpitala ,przekroczeniem ulicy Pomianowskiej i mostu na Uszwicy i włączeniem do drogi 75 na Nowy Sącz.

Wariant trzeci i czwarty – od poprzednich różni się zasadniczo ,tym że już odrzuca połączenie do drogi 75 i stanowi niepełną zachodnią obwodnicę miasta stanowi tylko jakby połączenie do drogi krajowej nr 4 .Tak jak w pierwszym przypadku przebiega przez tereny lasów państwowych i Zakładu Unasieniania Zwierząt .Ten wariant trzeci przewiduje również skrzyżowanie dwupoziomowe, wariant , czwarty przewiduje skrzyżowanie skanalizowane z systemem sygnalizacji świetlnej. Z tymi planami zapoznali się przedstawiciele lasów państwowych , zarząd Zakładu Unasieniania Zwierząt jak również mieszkańcy którzy tą koncepcję oglądali. Koncepcja została przesłana do Generalnej Dyrekcji ,gdyż oni są głównym inwestorem i zgodnie z wypowiedzią Pana dyrektora i ich intencją zastanowią się nad tą koncepcją ,jeżeli gmina coś takiego stworzy. Mnie osobiście wydaje się patrząc na koszty te warianty z tunelem przez wzgórze koło szpitala będą bardzo kosztowne ,i w pierwszym etapie że jeżeli mamy walczyć o zmianę dojazdu do autostrady to walczmy o inny wariant , bo jest kolosalna różnica w kosztach .Jeżeli zaczniemy mówić o wariancie nr 1 czyli tym z tunelem i skrzyżowaniem wielopoziomowym , generalny wyszacowano jego koszt łączny na 164 ml złotych , w tym koszty wykupu gruntów 5 ml ,koszty wykupu budynków 3.800 tys., koszty tunelu 96 ml złotych , koszt odcinka drogi 59 ml. Sam tunel kosztuje blisko 100 ml. Pewnie że jest to możliwe aby tunel został wybudowany , ale spójrzmy również na koszty . Drugi wariant ,ponieważ jest skrzyżowanie już nie takie rozbudowane , wielopoziomowe tylko w jednym poziomie skanalizowane ze światłami ,koszt jest 146 ml, natomiast również tutaj wchodzi tunel .Koszt jest troszeczkę niższy z uwagi na inne rozwiązanie tego skrzyżowania .Wariant III czyli ten bardzie rozbudowany ze skrzyżowaniem wielopoziomowym ,ale tylko do czwórki to jest koszt łączny 32 mln złotych. Wariant IV ,gdzie mamy skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną 23 mln 600 złotych.

Radny Krzysztof Ojczyk zapytał jaki przypuszczalnie byłby koszt wybudowania drogi ulicą Leśną.

Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski-odpowiedział , że takich informacji nie ma , ale należy brać pod uwagę że w tym przypadku teren jest zarezerwowany już dawno i będzie mniej do wykupu gruntów .

Następnie Pan Burmistrz przedstawił treść pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 maja 2005 roku dot. połączenia węzła Brzesko w ciągu autostrady A4 z drogą krajową nr 4 w Brzesku./pismo stanowi załącznik do protokołu./Z informacji jakie posiada wynika, że jest projektowana autostrada, jak i z tego co przekazał mu pan Dobranowski zjazd ul.Leśną został im zlecony i pracują nad tym ,natomiast GDDKiA zastanawia się po otrzymaniu tej koncepcji co z tym robić ,którą wybrać trasę. Wiele razy byliśmy w Generalnej Dyrekcji i prosiliśmy , że jest taka wola mieszkańców niech to przemyślą i przeanalizują ,ale ostateczna decyzja nie zależy od nas, my możemy wysyłać pewne sygnały i opinie , nam zależy na tym i cel jest jeden najważniejszy , jeżeli będzie funkcjonować autostrada abyśmy nie zostali bez zjazdu. Lokalizacja zjazdu jest istotna dla pewnych grup interesów ,ale jest też ważne aby ten zjazd był. Jest zagrożenie ,że jeżeli w tej chwili zostanie przerwane projektowanie ul.Leśną /co jest możliwe/ rozpoczną się przygotowania do inwestycji wg. nowej alternatywy , to może być tak że autostrada będzie funkcjonować , zjazd nie będzie wybudowany a my będziemy się bawić w protesty z mieszkańcami i innymi. Autostrada jest przewidziana do wybudowania do węzła na ulicy Gajowej, czyli w ramach autostrady jest projektowany cały węzeł do ulicy Gajowej .Jeżeli Generalna Dyrekcja nie dojdzie do konsensusu to autostradę wybudują i będzie jazda ul. Leśną w takim stanie jak jest.

Radny Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę, że wszyscy wiemy o tym ale obecnie jest etap konsultacji i tworzenia pewnych koncepcji ,projektów i uzgadniania ich. Jednym z ważnych interesów jest połączenie autostrady z Sączem .Jest dużo wybudowanych domów na ulicy Leśnej , przez 30 lat życie poszło znacznie do przodu , dlatego z gminy winien być sygnał jak widzimy rozwiązanie tej końcówki, bo później jak się okaże że wybuduje się ulicą Leśną i zaczną się wówczas protesty to zrodzi się pytanie gdzieśmy wówczas byli. Jeżeli mamy się decydować i dyskutować to zróbmy to raz i zamknijmy temat . Powiedzmy Generalnej Dyrekcji ,że miasto chce w tym miejscu budować , a oni mają czas aby się wypowiedzieć co dalej .Niech odpiszą że np. ze względu na zbyt wysokie koszty w tym miejscu budowy nie będzie , GD winna wiedzieć co my jako miasto oczekujemy .

Burmistrz Bogdan Dobranowski – wyjaśnił ,że inwestycja specjalnie została podzielona na dwa elementy ,czyli autostrada i zjazd z autostrady , bo zachodziła obawa że budowa autostrady może zostać wstrzymana .Jeżeli stanowisko gminy będzie takie ,że będziemy sobie życzyć aby budować wg. nowej wersji , to GD zgodzi się na to i będą się bawić z wykupywaniem gruntów, odrolnieniami , autostrada będzie funkcjonować a my nie będziemy mieć do niej dojazdu. W Bochni są problemy i GD nie chce budować tam zjazdu a my mamy ten komfort że chcą budować .

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził ,że warianty budowy zjazdu z tunelami można sobie podarować , bo takiego luksusu nikt nie ma i nie mamy się co oszukiwać .

Burmistrz Bogdan Dobranowski –przypomniał, że ul. Leśna jest drogą powiatową .

Radny Franciszek Brzyk –zapytał, czy w zarezerwowanym pasie na ul. Leśnej nie powstały w ostatnim czasie samowole budowlane, czy pas ten jest wolny od zabudowań?

Burmistrz Bogdan Dobranowski- odpowiedział, że były zarzuty ze strony mieszkańców którzy są bardzo aktywni ,on sam zna tylko 5 osób które biorą udział we wszystkich spotkaniach ,nie zna innych którzy by w tak radykalny sposób się wypowiadały że coś powstało niezgodnie z planami.W planach wyraźnie jest pokazane ,że jest pewna strefa zarezerwowana nie obejmująca tylko ulicy Leśnej , tylko poza ul.Leśną. Jest to pas który dolega do autostrady, tam nie miało prawa nic powstać .Jeżeli mieszkańcy występowali w tym pasie o remont czy np. przebudowę dachu otrzymywali odmowy. Sprawa jest dyskusyjna , burmistrz w poprzedniej kadencji czy to na zebraniach osiedlowych ,czy na posiedzeniu Rady Miejskiej prezentował stanowisko ,że jak ma nie powstać zjazd z autostrady to jest zdeterminowany robić wszystko aby powstał ulicą Leśną. Taka była również opinia komisji Gospodarki Komunalnej w poprzedniej kadencji. Może i nie było to rozważane na posiedzeniach Rady Miejskiej , nie ma uchwał intencyjnych , natomiast poprzednia komisja Gospodarki Komunalnej wydała taka opinię bo jej zażądała GDDKiA i taką opinię otrzymała.

Radny Stanisław Góra zapytała czy nowa wersja zachodniej obwodnicy byłaby finalizowana całkowicie przez GDDKiA , czy również miasto musi ponieść swoje koszty ?bo to jest bardzo ważne.

Burmistrz Bogdan Dobranowski odpowiedział ,że z tego co mówił pan dyrektor Rapciak wynika że jest on świadomy ,że jest to ich obowiązkiem .Jest to droga która ma łączyć dwie drogi krajowe i oni muszą to zrobić. Gdyby ten łącznik wpisywał się tylko i wyłącznie w sieć dróg gminnych to zachodzi obawa że wówczas by nas w koszty ujmowali. Jako gmina mamy tą komfortową sytuację że łączy to sieć dróg krajowych , to dzięki temu nie będziemy musieli tego robić. Pan dyrektor poinformował również że do 2013 roku , duże pieniądze na poszczególne zadania są już podzielone i do tego roku nie ma szans aby myśleć o propozycji tunelu .

radny Stanisław Góra pyta dalej - jeżeli chodzi o zjazd ul. Leśną, czy w tych latach byłaby gwarancja ,że te prace będą prowadzone?

Burmistrz Dobranowski odpowiedział, gmina nie jest inwestorem z informacji jakie posiadamy wynika ,że projekt ulicą Leśną został zlecony przez Generalną Dyrekcję do Firmy TRANSPROJEKT i ta dokumentacja jest robiona prawie że równolegle z dokumentacją autostrady .Były takie deklaracje ,że jeżeli będzie wszystko na czas to wybudują do czwórki prawie równocześnie z autostradą .

Radny Stanisław Góra –stwierdził ,że wobec tego mamy jasną sytuację,pewnie że ten wariant zachodniej obwodnicy jest wspaniały , ale wiąże się to z odroczeniem w czasie. Może być i tak że autostrada będzie funkcjonować a my dalej będziemy czekać na zjazd.

Burmistrz Bogdan Dobranowski –odpowiedział ,że budowa autostrady znacznie przeciąga się w czasie ,idealnie byłoby aby budowano autostradę i jednocześnie powstała alternatywa dojazdu do niej , ale z informacji jakie posiada przetarg na budowę do Szarowa już został rostrzygniety, prace są prowadzone i zbliża się do nas i może za dwa lata do nas dojdzie ,a my będziemy przygotowywać sobie ten alternatywny dojazd, jest zagrożenie że może przyjść autostrada a my nie zdążymy z przygotowaniem zjazdu .

Radny Franciszek Brzyk – stwierdził ,że jeżeli projekt budowy zjazdu ul. Leśną został zlecony, to wynika z tego i można wnioskować że podejście do tego alternatywnego zjazdu jest jakby wróżeniem z fusów , bo koszt dokumentacyjny nie jest taki mały .

Burmistrz Bogdan Dobranowski – odpowiedział ,że po tym stanowisku GD pomyśleliśmy ,że jeżeli ma nie być zjazdu to niech będzie on ul. Leśną. Ale jeżeli GD zaczęła się wypowiadać że jest jakakolwiek szansa w temacie aby roszczenia mieszkańców były spełnione to na tą koncepcję wydaliśmy nasze pieniądze, aby ktoś nie powiedział potem że my chcemy inaczej .

Radny Mirosław Wiśniowski –poinformował ,że od początku jest w komitecie protestacyjnym związanym z nową koncepcją i pewne rzeczy nie wyglądają tak jak pan burmistrz Dobranowski przedstawił komisji .Tym bardziej ,że było powiedziane że pewne uzgodnienia są słowne nie ma tego na piśmie .Cały czas jest okres oczekiwania ,tak to przyjęliśmy my jako mieszkańcy .To że są tam prace projektowe nad ulicą Leśną , słyszymy już od kilku lat bo 20 lat temu był to jedyny wariant a wówczas nie było mostu w Górce ,który przybliżył nam drogę Warszawa –Krynica i będziemy mogli z niej korzystać. Ogólny temat protestacyjny rozpoczął się w 2003 roku kiedy powstał komitet. Mieszkańcy doszli do wniosku ,skoro tak małą i wąską ulicą Leśną ma być prowadzony nie tylko zjazd z autostrady ale ciężki ruch tranzytowy , to my mieszkańcy się na to nie zgadzamy .Przez okres ponad 3 lat mieszkańcy wystosowali mnóstwo pism do większości ówczesnych parlamentarzystów .Wszyscy odpowiadali pisemnie że jest to koncepcja godna rozważenia ,że się zgadzają z mieszkańcami , tu radny przedstawił treść odpowiedzi od Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Janusza Sepioła do mieszkańców. Batalia o zjazd toczy się od kilku lat i z wypowiedzi ostatnio np. burmistrza Bigaja usiłuje się tutaj wprowadzać opinię publiczną w błąd, że rzekomo inwestorzy zagraniczni ,poprzez to że widzą tutaj konflikt społeczny boją się zaryzykować zainwestować na naszych gruntach chodzi o grunt w Jadownikach –Rędziny co nie jest prawdą ,bo gdyby była wola przede wszystkim pana burmistrza Musiała to dawno by się zdecydowano na kompromis, myśli że ten kompromis jest w jednej z tych alternatyw. Słusznie pan sołtys zapytał o koszty , tak się składa że mamy szanse ogromnego dofinansowania Generalnej Dyrekcji z pieniędzy unijnych na wybudowanie obwodnicy Brzeska. Natomiast nasza decyzja, uchwała, czy nawet wniosek intencyjny , związany tylko z częścią tego łącznika może spowodować kolejne zagrożenie ,że na tym terenie ludzie zaczną się budować i będzie problem nowych budynków i za kilka lat znowu będą przeszkody. Z takim czymś spotkaliśmy się przy budowie obecnej obwodnicy miasta ,miała ona inne plany rozmieszczenia na naszym terenie. Brak takiego konkretnego perspektywicznego myślenia ,czy to będą tereny związane ruchem tranzytowym czy obszarem przemysłowym spowoduje ,że będą to kolejne protesty mieszkańców i przykro będzie ,że przez następne cztery lata żaden potencjalny inwestor do nas nie przyjdzie. Mieszkańcy osiedla Kopaliny naprawdę są zdesperowani , są traktowani tak jak mieszkańcy osiedla Słotwina po macoszemu. Bardzo mała ilość inwestycji na tym terenie jest prowadzonych chociażby odciągający się termin budowy kanalizacji Jeśli my jako rada np. w tej chwili podejmiemy temat związany z decyzją wcześniejszej rady , bo tak jak pan burmistrz powiedział ,że wcześniejsza komisja Gospodarki Komunalnej była zgodna z panem burmistrzem Musiałem ,że należy wybrać koncepcję zjazdu ul. Leśną ,no to będzie podtrzymywanie tego konfliktu lokalnego .Jest wiele innych możliwości i o tym mieszkańcy wiedzą wybudowania chociażby blokowania decyzji środowiskowych planowanej koncepcji ,jeśli ona miałaby być tylko ul. Leśną myśli że do tego nie powinniśmy doprowadzić i zdecydować się na któryś z tych wariantów przedstawionych nam dzisiaj .Zachodzi pytanie który wariant ? najlepiej byłoby wybrać wariant z górnej półki z tunelem , będzie tylko wówczas pytanie w którym momencie Generalna Dyrekcja będzie w stanie go sfinansować, czy nasi parlamentarzyści pomogą nam w znalezieniu lobbingu w tym temacie .Radny ma dokumentacje wielu artykułów i pism skierowanych do różnych instytucji , głównie do pana burmistrza , odpowiedź prawie zawsze była na nie , dopiero w ostatnim czasie trochę się zmieniło że pan burmistrz Musiał zdecydował się na sfinansowanie tej koncepcji, którą dzisiaj omawiamy.

Burmistrz Bogdan Dobranowski ustosunkował się do wypowiedzi radnego Wiśniowskiego , radny stwierdził że cały czas się oczekuje na stanowisko ze strony gminy .Przecież to stanowisko pana burmistrza było jasne ,takie a nie inne .W chwili kiedy Generalna Dyrekcja dopuściła możliwość to zleciliśmy koncepcję alternatywną , to jest jasne stanowisko bo zjazd musi być. Jeżeli miałby się odciągnąć w czasie 10 czy 20 lat to róbmy to ul. Leśną. Jest to szansa dla rejonu ,dzieci i młodzieży które tutaj mieszkają. Radny użył sformułowania ,że ulica Leśna jest ulicą wąską, radny bierze pod uwagę tylko istniejącą jezdnię , poza istniejącą jezdnią jeżeli nie zdecydujemy się na cokolwiek będą jeździć tiry ,samochody do autostrady natomiast pas jest 3 razy szerszy niż obecny asfalt i jest on zarezerwowany. Dobrze że radny przytoczył pismo Pana Marszałka i że do wielu parlamentarzystów były skierowane pisma no i co z tego pisma wynika jakie stanowisko ?zróbcie tak żeby było dobrze , taka jest odpowiedź wszystkich. Jest to nasz problem ,oni się nie będą narażać żadnym wyborcom ,że jeżeli protestują to im nie powiedzą że nie mają racji , tylko zróbcie tak żeby mieszkańcy byli zadowoleni, i to radny przed chwilą przytoczył. Jest to żadne konkretne stanowisko, radny powołał się na stanowisko merytoryczne , merytoryczne stanowisko które podpisało część radnych polegało na tym że wnioskowano aby zmodernizować całkowicie ul. Leśną łącznie z chodnikami ,nie żeby dojazd był ul. Leśną tylko wybudować właśnie alternatywny zjazd. Czy my jesteśmy naiwni i będziemy liczyć ,że pan starosta zrobi z ulicy Leśnej bo jest ona w jego zarządzie , super extra drogę z wyposażeniem ,chodnikami itd. a oprócz tego Generalna Dyrekcja wybuduje nam ta drogę. Wydaje się że na dzień dzisiejszy i na szybko tak się zrobić nie da. Właściwie zrobić dwa dojazdy ,ale tylko tak naprawdę jeden z nich ma spełniać tą funkcję i to wynikało ze stanowiska merytorycznego. Padło stwierdzenie że gdyby była wola pana burmistrza na kompromis , to temat byłby już załatwiony , na nową koncepcję wydano przeszło 30 tysięcy złotych ,czy to nie jest dobra wola , są to środki z naszych podatków i nie musiał pan burmistrz tego robić bo nie jest on inwestorem tego zadania. Czy nie jest to wola , ryzykowanie przed komisją Rewizyjną że wydał te pieniądze z budżetu na nie swoje zadanie , jeżeli nie jest to wola burmistrza na kompromis i rozwiązanie sprawy to nie wie co radny Wisniowski nazywa kompromisem .

Radny wypowiada się za realizacją pełnej koncepcji , czytając koszty budowy należy sobie powiedzieć szczerze zapomnijmy o tym ,jeżeli w dniu dzisiejszym powiemy Generalnej Dyrekcji i pójdzie takie stanowisko z gminy ,żeby robić pełną zachodnią obwodnicę miasta Brzeska z tunelem przez górę koło szpitala to od razu będziemy odrzuceni .Jeżeli chcemy załatwić aby zjazd był alternatywą i nie chcemy być odrzuceni to skupmy się tylko na dojeździe do drogi nr 4, będzie to miało większe szanse powodzenia .A w jaki sposób można interesy mieszkańców zabezpieczyć ,należy zlecić plan przestrzenny na drugą część i w tym planie przestrzennym blokować tereny za 10,20 czy 30 lat , i zablokować tereny pod dalszy dojazd z tym tunelem w co nie wierzy ,że państwo będzie na tyle mocne ze wybuduje taki tunel.

Radny Jerzy Tyrkiel- mając pewne doświadczenie w kontaktach z Generalną Dyrekcją stwierdził ,że zlecenie koncepcji zjazdu ul. Leśną jest odpowiedzią na to w jakim kierunku rozsądnie jest iść .Jako przykład podał Bochnię która stara się o zjazd , odpowiedź Dyrekcji jest krótka wyłożyć 50 ml złotych z budżetu miasta i się tym zajmą.

Radny Stanisław Góra zapytał czy GD wie coś na temat tych nowych koncepcji. Radnego zastanawia ,czy w chwili kiedy byśmy się zdecydowali na konkretne rozwiązanie to GD zdecyduje na co chce wyłożyć pieniądze .Załóżmy że padnie wariant ul.Leśnej , zapytał czy kiedyś w perspektywie bo wcześniej czy później ruch tranzytowy będzie się musiał przez Brzesko przebić , czy wówczas będzie możliwość od ulicy Leśnej połączyć się z droga krajową ,jest to sprawa przyszłości ale kiedyś musi to być rozwiązane , dot. połączenia z Sączem.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził ,że nie będziemy mieć aż takiego szczęścia aby otrzymać 160 ml złotych na budowę autostrady w Brzesku, należy o tym zapomnieć ,ale ostatecznie przyjąć wskazanie i stanowisko że jednak łącznik do czwórki .W najtańszej wersji koszt budowy autostrady 23 ml to rozwiązanie będzie funkcjonowało przez najbliższe 50 lat a sam ruch nie będzie malał tylko rosnąć .Rozumie ,że jeżeli dyrektor Rapciak otrzymał od burmistrza pismo ,to rada poprzez swoje komisje wypowiedziała się również , nie oszukujmy się mieszkańcy i tak będą protestować i blokować ,ale jeżeli uda się w sposób racjonalny ich przekonać ,może warto ponieść wysiłek i puścić to mimo wszystko bokiem ,bo autostrada też nie powstanie za dwa lata i będziemy wiedzieć na którą alternatywę GD się zdecyduje. Jeżeli GD nie wyraża zgody ,to niech napisze że się nie zgadza ,ale aby to było na piśmie. Oni wskazali sobie zjazd ul. Leśną bo od 30 lat tak się mówiło .Może należałoby podjąć uchwałę intencyjną , ale taką aby ich nie zrazić i móc zaakcentować i dać im do wyboru konkretny wariant III lub IV z dojazdem do czwórki , tak aby ich zobligować do konkretnej odpowiedzi .

Komisja omówiła temat związany z wielkością ceny gruntów na Pomianowskim Stoku po wybudowaniu autostrady i propozycji zjazdu z tej autostrady.

Radny Jerzy Tyrkiel zwrócił uwagę, że na Pomianowskim Stoku będzie kilkadziesiąt budynków , natomiast w przypadku lokalizacji tego zjazdu w tym miejscu o którym mowa są 4 posesje, te wielkości są nieporównywalne .W tej chwili jest ogromne szaleństwo na rynku budowlanym ,materiały budowlane mają kosmiczne ceny ,dla radnego usztywnienie stanowiska Generalnej Dyrekcji jest usztywnieniem stanowiska firmy ,która ma do wydania pewne pieniądze z budżetu i do wykonania konkretną robotę. Jakiekolwiek dodatkowe propozycje w sytuacji kiedy gwałtownie rosną ceny materiałów i robocizny i nie ma komu wykonywać tych prac jest odbierane jako zagrożenie w realizacji projektu .Temat jest pod dużym znakiem zapytania jeżeli zaczniemy coś zmieniać. Zwrócił się z zapytaniem do burmistrza jakie są obecnie możliwości zablokowania zjazdu na ul.Leśnej.

Burmistrz Bogdan Dobranowski odpowiedział ,że osoby które protestują nie będą w ogóle stronami w postępowaniu administracyjnym mieszkają poza zasięgiem postępowania administracyjnego .Jeżeli udowodnią ,że raport oddziaływania na środowisko jest zrobiony źle i niekorzystnie i mają w tym interes prawny to zostaną uznani wówczas za stronę .

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – uważa ,że Pan Dyrektor Rapciak ostatecznie winien się wypowiedzieć na piśmie że zjazd winien być ulicą Leśną bo w przeciwnym wypadku nie otrzymamy pieniędzy , i wtedy jest sprawa jasna.

Burmistrz Bogdan Dobranowski odpowiedział ,że jest stanowisko o którym mówi pan przewodniczący ,radni się z nim dzisiaj zapoznali ,chyba że się zmieniło od 2005 roku .

Radny Mirosław Wiśniowski stwierdził ,że to stanowisko GD jest już nie aktualne. Dopiero po tym piśmie została rozdzielona budowa autostrady od zjazdu po protestach związanych z wykupem gruntów. Ponadto radny poinformował, że wielokrotnie z panem burmistrzem i mieszkańcami był na rozmowach u pana dyrektora Rapciaka , z wizyty generalnie wynikało jedno że gmina zdecyduje jaką koncepcję Generalna Dyrekcja będzie realizować , zresztą to pan Dobranowski dzisiaj powiedział.

Burmistrz Bogdan Dobranowski zapytał radnego Wiśniowskiego skąd ma wiadomości że to stanowisko jest nie aktualne , od razu przesądza o tym .

Pismo jest aktualne i nikt go nie zmienił . W swoich wypowiedział pan burmistrz cały czas podkreślał że inwestorem jest GDDKiA i oni zdecydują w sposób ostateczny biorąc pod uwagę również finanse i czas którędy zrobić. My możemy wyrażać opinię , ale nie pozwoli przypisywać sobie słów ,których nie powiedział. Możemy wysłać opinie Rady Miejskiej, Burmistrza ale my decyzji nie podejmujemy i w dyskusji tego nie stwierdził .

W przypadku zmiany może być tak że Generalna Dyrekcja zaproponuje nam wykup wszystkich gruntów i cały ciężar wykupu spadnie na gminę , winni oni grunty wykupić ale mogą powiedzieć że mają na ul.Leśnej grunty już wykupione , a starosta chce im te grunty przekazać natomiast gminę nie będzie stać aby te grunty wykupić.

W tej chwili na salę posiedzenia komisji przybył zaproszony Starosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg –komisja zapytała Pana Starostę czy Powiat ma coś przeciw temu aby zjazd do autostrady był ul. Leśną?

Pan Starosta odpowiedział że powiat nie ma nic przeciwko , wręcz nie wyobraża sobie aby takiego zjazdu nie było , jest to element napędowy dla potencjalnych inwestorów do zainwestowania w naszym powiecie i gminie.


Po dyskusji komisja podjęła wniosek:

Komisja Gospodarki Finansowej wnioskuje do Pana Burmistrza o przygotowanie pisma do GDDKiA w Krakowie , w sprawie zajęcia stanowiska do przedstawionych koncepcji zjazdu z autostrady /wersja alternatywna/.
Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący


(...)

Przewodniczący Komisji

Gospodarki Finansowej Rady

Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Mirosław Wiśniowski


protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com