Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Rolniczy handel detaliczny – szansa dla małych gospodarstw  (Paweł Wojciechowski)  2016-05-10

Rada Ministrów przesłała do konsultacji publicznych projekt ustawy dotyczący ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Wprowadza on zmiany w szeregu ustaw regulujących kwestie związane ze sprzedażą przez rolników żywności przetworzonej z surowców pochodzących z ich własnej uprawy, hodowli lub chowu. Najważniejszą modyfikacją jest wprowadzenie do polskiego prawa nowego pojęcia tzw. rolniczego handlu detalicznego (RHD), czyli możliwości sprzedaży konsumentowi finalnemu, bez udziału pośrednika, niewielkich ilości przetworzonej żywności - informuje ekspert CA KJ dr Paweł Wojciechowski.

Ustawodawca w nowej regulacji zdecydował się wykroczyć poza zakres dostaw bezpośrednich, ograniczonych wyłącznie do produktów rolnych nieprzetworzonych. W rezultacie RHD obejmie zarówno żywność pierwotną, jak i żywność przetworzoną.

Co ważne, w projekcie przewidziano także modyfikację zakresu kompetencji organów urzędowej kontroli żywności. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności w odniesieniu do produktów sprzedawanych w ramach RHD powierzony został Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


- W projekcie ustawy przełamany został zatem obecny podział kompetencji pomiędzy IJHARS, odpowiedzialną za kontrolę jakości, a innymi inspekcjami, które kontrolują bezpieczeństwo żywności. Można mieć więc nadzieję, że nowa ustawa będzie stanowić dobry początek w oczekiwanym od dawna procesie konsolidacji kilku inspekcji realizujących urzędowe kontrole w Polsce - ocenia ekspert.

Niezwykle ważne dla podjęcia działalności w ramach RHD są także propozycje nowych przepisów podatkowych - zauważa - w projekcie przewiduje się zwolnienie z podatku dochodowego w odniesieniu do przychodów nieprzekraczających narastająco w skali roku 40 tys. zł, zaś po przekroczeniu tego limitu rolnik będzie mógł opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego niewątpliwie przyczyni się do większego zainteresowania rolników przetwarzaniem produktów uzyskiwanych we własnym gospodarstwie.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian z pewnością będzie stanowić istotną zachętę dla tysięcy rolników prowadzących niewielkie gospodarstwa do rozpoczęcia samodzielnego przetwarzania swoich produktów, a beneficjentami zmiany będą nie tylko rolnicy, ale także konsumenci, którzy mogą spodziewać się większego zróżnicowania na rynku produktów spożywczych - uważa Wojciechowski.

Paweł Wojciechowski
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com