Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wiadomości sprzed lat.  (bap)  2016-06-26

Poświęcenie kościoła w Okocimie pod wezwaniem św. Trójcy, ze znacznym nakładem trudów i funduszów przez p. J. Getza, właściciela dóbr i browarów piwnych w Krakowie i w Okocimie, w czystym gotyckim stylu, z ciosowego kamienia z gruntu wybudowanego, odbyło się w dniu 18 czerwca b.r.; poczem bezpośrednio w dniu 20 b.m. nastąpił w tymże kościele obrzęd zaślubin córki fundatora, panny Róży Goetz z p. Pfauem, chorążym okrętu liniowego, synem powszechnie znanego i poważanego ś.p. starosty Pfaua.

Xx. kanonicy Wąsikiewicz i Rosner, przy stosownych przemówieniach, dopełnili tych obydwóch aktów religijnych, a śpiewy choralne pod kierunkiem p. Rychlinga z Krakowa wykonane, przyczyniły się wiele do podniesienia świetności uroczystości weselnej.

źródło: "Czas” Nr 140, 23.czerwca 1885, str. 2 ( pisownia oryginalna)

Ogłoszenia Sądu Grodzkiego w Radłowie

Zg. 4/46 ; P. 1681k
Na wniosek Wiktorii z Urbańskich Białek w Borzęcinie wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego FRANCISZKA BIAŁKA, syna Jakuba i Wiktorii z Urbańskich małżonków Białków, urodzonego dnia 17-go maja 1910 roku w Borzęcinie, który powołany 1 września 1939 roku do 16 pułku piechoty w Tarnowie, miał zginąć pod Pszczyną.
Sąd wzywa, aby każdy, ktokolwiek miałby wiadomość o zaginionym, doniósł Sądowi do dnia 1 września 1946 roku, gdyż po tym terminie orzeknie Sąd ostatecznie o wniosku.

* * * * *

Zg. 2/46 ; P. 1680k
Na wniosek Zofii  ze Smoleniów Puskarz w Dołędze koło Szczurowej wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego JAKUBA PUSKARZA, syna Jana i Marii z Łazarzów, urodzonego 12 maja 1906 w Wał Rudzie, aresztowanego i wywiezionego przez gestapo w dniu 29 stycznia 1943 do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Sąd wzywa, aby każdy, ktokolwiek miałby wiadomość o zaginionym, doniósł o tym Sądowi do dnia 1o sierpnia 1946 roku, gdyż po upływie tego terminu orzeknie Sąd ostatecznie o wniosku.

* * * * *

Zg. 1/46 ; P. 1679k
Na wniosek Marcina Grzesika wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego JANA GRZESIKA syna Marcina i Marii, urodzonego 21 listopada 1915 roku w Strzelcach Wielkich, pow. Brzesko. który jako kapral 3 pułku ułanów miał zginąć 2 września 1939 roku i pochowany został na cmentarzu w Woźnikach koło Lublińca.
Sąd wzywa wszystkich kto mógłby udzielić wiadomość o zaginionym, aby w terminie do 1 września 1946 roku udzielił Sądowi wiadomości, gdyż po upływie tego terminu Sąd ostatecznie o wniosku.

* * * * *
Zgł. 3/46 ; P. 1682k
Na wniosek Stefanii z Dulianów Środowa w Niwce wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego KAROLA ŚRODAWĘ, syna Wojciecha i Anny z Hęcińskich, urodzonego dnia 15-go grudnia 1915 roku w Rudce, gminy Wierzchosławice, zamieszkałego w Niwce, powiat Brzesko, który powołany w dniu 1 września 1939 roku do 16 pułku piechoty w Tarnowie, miał zginąć pod Pszczyną..
Sąd wzywa, aby każdy, ktokolwiek miałby wiadomość o zaginionym, doniósł Sądowi do dnia 1 września 1946 roku, gdyż po tym terminie orzeknie Sąd ostatecznie o wniosku.

źródło: "Dziennik Polski”, nr 136, 18 maja 1946, str. 11 (pisownia oryginalna)


Co ma PGR w Okocimiu do Nowej Huty?

Wiemy coraz więcej o budującym się mieście – Nowej Hucie. Zwolna zaczynamy dostrzegać zarysy całych osiedli, ulic, widzimy jak wielki wpływ ma ta budowa na stary Kraków i okoliczne wsie. Ale wciąż odkrywamy nowości. Bo na przykład: Czy wszyscy wiedzieli że powstanie Nowej Huty będzie miało wpływ na uprawę marchwi gdzieś, dajmy na to, w Okocimiu?
W naszym kraju nastała już epoka planowania. Już dziś wiemy mniej więcej, jak będzie wyglądał ruch uliczny w Nowej Hucie – dzięki ścisłym okolicznościom znane nam są już fakty, które dopiero nastąpią. W nowym mieście zamieszka około 100.000 ludzi trzeba będzie dostarczyć żywność wszelkiego rodzaju i to oczywiście żywność z terenów położonych jak najbliżej Nowej Huty, czyli z województwa krakowskiego, między innymi z Okocimia
Dlaczego znowu z Okocimia ? Dlatego, że w Okocimiu jest także Państwowe Gospodarstwo Rolne. Piszemy Także, bo nazwa Okocim złączyła się na zawsze z marką „ Piwo Okocimskie”. Tymczasem w Okocimiu jest nie tylko piwo. W Okocimiu prowadzi się wzorową hodowlę zbóż, i roślin przemysłowych. hodowlę koni, bydła świń, drobiu. W związku z budową Nowej Huty przed tym gospodarstwem- podobnie jak przed innymi ośrodkami tego typu- staną nowe zadania.

Dawniej te ziemie pszenno- buraczane i żytnio-ziemniaczane były prywatną własnością, tzw.”Majątkiem” okocimskiego barona Goetza. Po przejściu pod zarząd państwowy stworzono tutaj ośrodek kultury rolnej. M.in. wprowadzono hodowlę zbóż selekcjonowanych, to jest zbóż wysokiej jakości używanych później do wysiewów w spółdzielniach produkcyjnych. Osobliwością gospodarstwa jest hodowla koni rozpłodowych. Powszechnie był niegdyś hodowany – zwłaszcza w okolicach podgórskich - tzw. „koń polski” lub „nowosądecki”, popularny i uniwersalny konik zdatny do wszelkich robót. W czasie pierwszej i drugiej wojny światowej rasa ta wyginęła prawie doszczętnie. Zadaniem okocimskiej hodowli jest jej powtórne rozpowszechnienie.
Wysoko postawiona jest uprawa buraków cukrowych i rzepaku. I tutaj rozpoczyna się sprawa marchewki … i Nowej Huty.
Już w niedługim czasie trzeba będzie na wielką skalę zorganizować wyżywienie tego miasta, a więc dostawę chleba, nabiału i mięsa, jarzyn. Wzorowe PGR Okocim odegra w tych dostawach poważną rolę. Tymczasem nie wystarczy tu ziemi ani środków na uprawę zbóż selektywnych, roślin przemysłowych, a wić artykułów nieprzeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji oraz na hodowanie koni, bydła i świń i drobiu jednocześnie. Dlatego trzeba będzie zdecydować o ujednoliceniu produkcji - właśnie uwzględniając przyszłe potrzeby budującego się miasta. Prawdopodobnie największe powodzenie będzie miała uprawa jarzyn i hodowla drobiu. Oczywiście są to uwagi natury jak najogólniejszej, agronomia jest nauką skomplikowaną. Niemniej jest to zagadnienie gospodarki rolnej całego woj. Krakowskiego.

Jako przykład wybraliśmy okocimskie PGR, gdyż jest to ośrodek najbardziej pod tym względem typowy, prowadzący w tej chwili bardzo rozległą zróżnicowaną (co również znacznie obciąża i utrudnia administrację PGR-u). Poza tym, pod względem produkcji należy do najlepszych ośrodków.
Ludzie PGR-u to przeważnie obywatele dużym uświadomieniu politycznym. Świadczy o tym przekroczenie norm przez przodowników J. Karnasia, J. Olchową, M. Staska, K. Tyrkhę i innych. Są to pierwsi spośród tych, którzy przez naukę i coraz dalej idącą mechanizację pracy na roli tworzą nowy u nas typ – socjalistycznego robotnika-pracownika umysłowego.

( Mróz)

źródło: „ Dziennik Polski" nr 129, 11.V.1951, str.3 (pisownia oryginalna)


Powiat Brzesko przekroczył 90 proc. rocznego planu dostaw zboża.

Powiat Brzesko jako 68 w kraju a 11 w woj. Krakowskim przekroczył 90 proc. rocznego planu obowiązkowych dostaw zboża, dzięki współzawodnictwu międzygromadzkiemu podjętemu przez 209 gromad dla uczczenia programu wyborczego Frontu Narodowego.
Już 30 września wykonały swe zobowiązania gromady: Szczepanów, Sterkowice, Niwka gm. Radłów. Rząchowa gm. Szczurowa, Okocim i inne

źródło: "Dziennik Polski" nr 256, 25.X.1952, str.2 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Tadeusz Drabant

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com