Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Potrzeba pragmatyki służbowej dla lekarzy okręgowych.  ("Głos Lekarzy")  1907-05-01

Ustawa krajowa z 5. października 1906 Dz. u. kr. Nr. 146 oddala władzę dyscyplinarną nad lekarzami okręgowymi Wydziałowi krajowemu i wprowadziła nawy stopień kary dyscyplinarnej, mianowicie przeniesienie lekarza na własny koszt do innego okręgu (Patrz Nr. 2 "Głos lekarzy" z r. 1907).

Po raz pierwszy, zdaje się zastosowano ten nowy rygor dyscyplinarny do lekarza okręgowego w Czchowie dra Janczy'ego a w sprawie tej otrzymujemy od osób wiarygodnych informacye, zasługujące na opublikowanie, aby każdy z lekarzy okręgowych dowiedział się, jakie dobrodziejstwa nowa ustawa przynieść mu może.

Otóż dr. Janczy był na tyle nieprzezornym. że wdał się w walkę polityczną podczas wyborów i popierał kandydatów opozycyjnych, czem naraził sobie p. starostę i innych prowincyanalnych potentatów. Na tle tego antagonizmu posypały się różne oskarżenia na dra Janczy'ego, a Wydział krajowy po myśli S 15 wspomnianej ustawy pismem z dnia 30. lipca 1907 L. 73.761 zawiadomił go o wytoczeniu śledztwa dyscyplinarnego, do którego przeprowadzenia wydelegował sekretarza p. Władysława Słomkowskiego. W dniu 13. sierpnia br. zjawił się ten urzędnik śledczy nasamprzód u starosty, gdzie 3 dni zabawił, a nastpnie przeprowadził przesłuchanie w ten sposób, ze dra Janczy'ego z rzekomymi oskarżycielami wcale nie skonfrontował. ani tez świadków, przez oskarżonego podanych, nie wezwał.

Na podstawie takiego dochodzenia Wydział krajowy uchwałą z dnia 20. sierpnia br. L. 82656 przenosi dra Janczy'ego za karę z Czchowa na drugi kraniec Galicyi, do Dobrowód w powiecie zbaraskim i poleca mu objąć tę prasadę do dni 30 pod zagrożeniem utraty tejże.

Dr. Janczy przebywa w Czchowie w powiecie brzeskim już od lat 12, wyrobił sobie pewną praktyk prywatną i nabył realność. Przeniesienie się o kilkadziesiąt mil (mila polska liczyła w tamtych latach ok. 8.5 km, stąd odległość ok. 400 km określono jako kilkadziesiąt mil - przypis Zb. Stós) równowałoby się zupełnej ruinie materyalnej. To też dr. Janczy bynajmniej do wezwania Wydziału krajowego zastosować się nie myśli i nadal w Czchowie pozostanie, a ponieważ z osiadłym tam od dawna lekarzem  żaden kolega konkurować się nie odważy, pozostanie posada okręgowa w Czchowie, na którą już konkurs rozpisano, nieobsadzona, na czem ludność okręgu szkodę poniesie.

Jeżeli porównamy daty przytoczone, zadziwić musi nadzwyczajny pośpiech, z jakim dyscyplinarne dochodzenie przeprowadzono i wyrok wydano. Sam zaś sposób dochodzenia przez urzędnika, nie mającego żadnego pojęcia o stosunkach lekarskich, pomijającego nadto świadków odwodowych, nie konfrontującego oskarżonego z oskarżycielami. wskazuje, że Wydział krajowy wobec lekarzy okręgowych nie myśli trzymać się norm, przyjętych powszechnie w tego rodzaju śledztwach i wskazanych względami bezstronności i sprawiedliwości.

Sprawą dra Janczy'ego powinna się zająć Izba lekarska i Tow. Samopomocy, a ogół lekarzy w kraju powinien również uiyczyć mu solidarnego poparcia. Nie można przecież dopuścić, aby lekarzy okręgowych bez należytego udowodnienia im winy i bez dopuszczenia oskarżanemu wszelkich środków obrany przerzucano od Krakowa pod Zbaraż i rujnowano ich egzystencye.

Lekarze muszą żądać, aby do nich także stosowano normy dyscyplinarnego postępowania, powszechnie przyjte, a ustalenie tych norm w osobnej pragmatyce służbowej dla lekarzy okręgowych staje się kwestią naglącą.

Może w tej ważniej sprawie zechce zabrać głos także komitet lekarzy okręgowych.

Od byłego posła i członka Izby lekarskiej zachodnio - galicyjskiej, dra Bernadzikowskiego, otrzymujemy w powyższej sprawie artykuł, który poniżej zamieszczamy.

źródło: "
Głos Lekarzy" 1907 R.5 nr 18 (pisownia oryginalna
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com