Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Bankructwo jednej z brzeskich spółek  (bap)  2016-08-11

Jak informują czytelnicy portalu, Sąd Rejonowy w Tarnowie wydział Gospodarczy ogłosił upadłość likwidacyjną Małopolskiej Wytwórni Maszyn spółka z o.o. w Brzesku (d. ZNTSiS).

Zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym, wyznaczony został już syndyk masy upadłości, który - pod nadzorem Sędziego komisarza - będzie prowadził całość procesu upadłościowego. Z chwilą ogłoszenia upadłości, dotychczasowe kierownictwo spółki traci prawo zarządu. Całość majątku, w tym wszelkie aktywa, nieruchomości, maszyny i urządzenia, należności, wierzytelności, środki pieniężne, itd.  przejmuje syndyk masy upadłości, który następnie dokona planu podziału masy i – po uzyskaniu zgody Sędziego komisarza – będzie mógł zaspokajać wierzycieli, wg kolejności przewidzianej w prawie upadłościowym i naprawczym.


Skoro zarząd Spółki zdecydował się złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, to znaczy, że zaistniały takowe przesłanki. Jedną z nich mogła być utrata płynności finansowej oraz zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.

Niewątpliwie w takiej sytuacji, powstaje zasadnicze pytanie: co dalej z pracownikami?

Na dzień dzisiejszy Spółka zatrudnia nieco ponad 200 pracowników. Czy wszyscy stracą pracę? Tego nie wiemy … Ilu z nich może znaleźć zatrudnienie w nowym podmiocie gospodarczym, który – ewentualnie – mógłby powstać na bazie dotychczasowego majątku Spółki, zakładając, że znajdzie się nowy nabywca?  Na to pytanie również nie znamy dzisiaj odpowiedzi.

Zważywszy, że proces upadłościowy jest procesem długotrwałym i może potrwać nawet kilka lat, odpowiedź na powyższe pytania, możemy poznać dopiero za jakiś czas.


(bap)
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com