Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Odszedł na emeryturę  (Emilia Zydroń)  2016-08-11

ODSZEDŁ  NA  EMERYTURĘ !

W dniu 07 sierpnia 2016 r. w niedzielę o godz. 1215 w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej w Gromniku odbyła się uroczysta msza święta którą odprawił ks. dr  Andrzej Jedynak. Nie byłoby  w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że była to pożegnalna msza św. Ks dr Andrzej Jedynak przeszedł na emeryturę.

W Gromniku ks. Andrzej  spędził 18 lat będąc proboszczem tej Parafii. Dał się poznać jako człowiek sympatyczny, odpowiedzialny, wrażliwy, wyrozumiały i skromny, a co bardzo ważne umiejący współpracować z każdym.

Po mszy św. żegnali Go przedstawiciele władz i instytucji gminnych, młodzież szkolna, Społeczność Parafialna, przyjaciele ze szlaków turystycznych,Dębicka Solidarność, Instytucje Kościelne, Uniwersytet III Wieku z Brzeska oraz osoby indywidualne których przyjaźń zyskał idąc swoim szlakiem przez życie m.in. z Pilzna, z Tymbarku, z Rzeszowa i wielu wielu innych.

Ludzie Ci dziękowali MU za – ukazywanie gdzie odnaleźć Boga, za wskazówki jak być dobrym człowiekiem, za uśmiech, który dodawał sił, za umiejętność obcowania z przyrodą  i wskazówki jak dawać radę na szlakach turystycznych, za każdy gest życzliwości. Dziękowano za głoszenie słowa Bożego i sprawowanie świętych sakramentów, za gorliwość i zapał z jakim oddawał się wspólnocie, wreszcie za korzystną zmianę Gromnika - „Wiele pracy i serca włożyłeś , aby nasza świątynia i jej otoczenie były coraz piękniejsze „. Nie mogę nie wspomnieć o skarpie przykościelnej kwitnącej od wiosny do późnej jesieni, która wyróżnia obejście oraz zachwyca przejeżdżających. Było wiele ciepłych słów wdzięczności, kwiatów ale przede wszystkim łez. Parafianie żegnali swego dobrego przyjaciela, przewodnika, opiekuna – ojca.
Ks. dr  Andrzej Jedynak urodził się  w 1946 r. w Porąbce Uszewskiej w pow. Brzesko. Ukończył IV – te Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie. Po maturze uznał że Jego powołaniem jest  służba Bogu i ludziom. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po I roku seminarium o naszego bohatera upomniała się armia. Trafił do Brzegu nad Odrą do wojsk saperskich. Dwu letni pobyt w wojsku nie zmienił raz obranego celu młodego alumna. Przez okres służby wojskowej wypracował wiele cech, które przydały się w dalszej nauce i drodze kapłańskiej {wytrwałość, dążenie do celu, upór } i wiele innych. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa J. Ablewicza. Pierwsza Parafia z jaką się zetknął to Zawada koło Nowego Sącza. Tu zetkną się  z PTTK – Oddział Beskid  w Nowym Sączu. Tu poznał ludzi z którymi do dziś pozostaje  w zażyłej przyjaźni, ludzi na których zawsze może polegać. Do dziś pełni obowiązki kapelana tego Oddziału. Ponadto ukończył kurs przewodników oraz kurs pilotów turystyki zagranicznej.

Druga Parafia to Łączki Brzeskie gdzie pracował przez okres 2 lat i 2miesięcy „ krótko było ale spotkałem,tam wspaniałego proboszcza, który wywarł na mnie ogromny wpływ” tam będąc uzyskał stopień magistra na KUL-u.

W 1976 r. trafił do Parafii Tymbark gdzie rozpoczął studia doktoranckie  w Krakowie. Następna Parafia to Pilzno - gdzie pracował przez okres 4 lat.

W 1983 r. Władze Diecezjalne powierzyły Mu probostwo  w Chotowej – gdzie służył Bogu i ludziom przez 15 – lat. W tym okresie obronił pracę doktorską. W Chotowej ks. Andrzej nie był tylko proboszczem, to budowniczy Chotowej. Wykonywał nie tylko pracę duszpasterską ale był społecznikiem wielkiej miary. Ludność tej miejscowości tak bardzo polegała na ks. Andrzeju, że czyniła go przewodniczącym wszystkich prawie przedsięwzięć np. komitetu gazowego, wodociągowego, budowy szkoły, telefonizacyjnego (Chotowa – pierwsza miejscowość stelefonizowana w pow. dębickim ), budowy mostów i wielu innych.

Naczelnym zadaniem, którym każdy proboszcz się szczyci to budowa kościoła. Poza kościołem wybudował kaplicę na cmentarzu,ogrodzenie kościoła i cmentarza. Dla gospodyń z Chotowej i okolicy zorganizował na plebanii kursy pieczenia i gotowania.

Lata 1998 – 2016 – Probostwo w Gromniku. Nie będę opisywać zadań dokonanych przez te 18 lat ks.dra Andrzeja bowiem wydał książkę swojego autorstwa pt. „Rok po Roku” w której udokumentował swoją pracę. Książka ta posiada 304 stronice, warto do niej zaglądnąć i przekonać się samemu, że to prawdziwy tytan pracy,ogromny patriota i skromny kapłan.

Za swoją działalność został odznaczony :

1.Srebrny Krzyż Zasługi – przyznany przez Prezydenta R.P.

2.Grosz Ziemski – nadany przez Starostę Tarnowskiego
3.Odznaczenie Ministerialne - nadane przez Min. Oświaty i Edukacji Narodowej
4.Odznaczenie Ministerialne – nadane przez Min. Sportu i Turystyki
5.Grawerton – przyznany przez Prezydenta Nowego Sącza
6.Złote Jabłko Sądeckie – nadane przez Starostę Nowego Sącza

Ponadto ks. dr Andrzej może się poszczycić kilku nastoma pozycjami książkowymi w których porusza jakże ciekawą tematykę, wspomnę chociażby:

1.Parafia wśród lasów – historia parafii Chotowej

2.Wdzięczność jest pamięcią serca
3.Gromnik – historia parafii Gromnika
4.4 tomowe dzieło historyczne – Porąbka Uszewska. Dzieje wsi i parafii.
5.Z wiejskiej zagrody na stolicę biskupią – obszerne dzieło o biskupie Wojnarowiczu w Tarnowie w latach rabacji chłopskiej i powstania Krakowskiego oraz wiele, wiele innych.

Pan Bóg najlepiej zna Jego trud i starania, umartwiania, radości i osiągnięcia. To człowiek wyjątkowy o nietuzinkowej osobowości. To człowiek wielkiej wiary. Niezmiernie aktywny i twórczy. Księga Koheleta mówi „ Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod Niebem”. Niech Niebo swą łaską i swą pomocą wspomogą Cię przez długie lata.

Niech Twój patron św. Andrzej ma Cię w swojej opiece, a św. Jan Paweł II będzie dumny ze swego sługi Andrzeja, który tak umiłował naszego Ojca Świętego.

Szczęść Boże w dalszym życiu i wypełnianiu swojego powołania.

Na koniec wszyscy wierni zebrani w kościele gromkim głosem zaśpiewali „ Życzymy, życzymy ….. i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa ……...”

Takiego Syna – Kapłana wydała Ziemia Porąbki Uszewskiej.
Księże Andrzeju jesteśmy z Ciebie dumni.

Emilia Zydroń


Aktualizacja: W dniu 21 stycznia 2018 r. ks. dr Andrzej jedynak został Kawalerem Orderu Św. Stanisława, więcej»
26 stycznia 2016r.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com