Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Ksiądz mgr Józef Giera kończy 80 lat  (Wojciech Legutko)  2016-08-20

Ksiądz mgr Józef Giera były i zasłużony proboszcz dwóch parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku - Słotwinie ( 1984-1994) i pw. św. Józefa Rzemieślnika w Maszkienicach ( 1994-2006) obchodzi 80 te urodziny.

Ksiądz Józef Giera urodził się 22 VIII 1936 w Łęce Szczucińskiej k/Szczucina, jako syn Władysława i Marii z d. Furgał. Szkołę podstawową ukończył w Szczucinie a następnie edukację kontynuował w Technikum Administracji Gospodarczej, które ukończył złożeniem egzaminu maturalnego w roku 1953. W dniu dniu 18 IX 1954 po osiągnięciu wymaganego wieku osiemnastu (18) lat wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i rozpoczął studia teologiczne. Sześć lat później, po ukończeniu studiów uzyskał tytuł magistra i dnia 26 VI 1960 otrzymał w Tarnowie święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Karola Pękali. W tym samym czasie otrzymał propozycję podjęcia pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jednak podjął decyzję, że swoje powołanie będzie realizował w pracy duszpasterskiej. Jako wikary pracował w następujących parafiach: Moszczenica (1960-1962), Biecz (1962-1976), Bochnia - parafia św. Mikołaja(1976-1984). W Bieczu oraz Bochni był również Katechetą Szkół Średnich.(źródło: www.parafia-slotwina.pl)


Ksiądz Józef pierwszy etap swojego powołania realizował jako wikary i katecheta szkół średnich w Bieczu ( 1962 -1976) oraz Bochni ( 1976 -1984). W roku 1984 po śmierci ks. Stanisława Pękały został mianowany przez biskupa Jerzego Ablewicza proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku- Słotwinie. W ciągu całej dekady kontynuował dzieło poprzednika, jakim było wykończenie wnętrza przebudowanego kościoła. Obecny wystrój i wyposażenie kościoła w Brzesku - Słotwinie jest w dużej mierze zasługą księdza Józefa. Najważniejszym wydarzeniem z tego okresu pracy była konsekracja kościoła dokonana w dniu 09 .03 1986 przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.

W roku 1994 został niespodziewanie mianowany przez biskupa Józefa Życińskiego proboszczem parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Maszkienicach. W Maszkienicach podjął wiele działań w aspekcie materialnym jakim było przede wszystkim doprowadzenie do ukończenia budowy nowej kaplicy cmentarnej (1995), odnowa budynku kościelnego i malowanie wnętrza kościoła a także renowacja zabytkowych organów firmy Schlag & Sohne. W aspekcie duszpasterskim najważniejszym wydarzeniem za czasów jego proboszczowania było przygotowanie parafii do Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa w roku 2000. W roku 2006 zgodnie z prawem kanonicznym po osiągnięciu wieku emerytalnego (70 lat) ksiądz Józef Giera złożył rezygnację która została przyjęta przez biskupa Wiktora Skworca. Po zakończeniu pracy w Maszkienicach ksiądz Józef Giera powrócił do rodzinnego miasta Szczucina.

Obecnie mieszka w domu rodzinnym, jest rezydentem i udziela pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Marii Magdaleny w Szczucinie. Ks. Giera jest z zamiłowania historykiem i badaczem dziejów ziemi szczucińskiej. Okazjonalnie na prośbę władz oświatowych miasta Szczucina w ramach projektu edukacyjnego „Małopolska - moje miejsce na ziemi - moja mała Ojczyzna” , prowadzi wykłady dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz lekcje historii dla dzieci szkolnych w okolicznych szkołach.

Ksiądz Józef Giera jako proboszcz w ciągu ponad 20 lat pracy dobrze zasłużył się dla rozwoju dwóch parafii w Brzesku - Słotwinie i Maszkienicach i z racji tego zajmuje w ich historii znaczące miejsce. Jednocześnie jego skromny sposób bycia, niezabieganie o dobra materialne dla siebie zjednały mu szacunek i sympatię parafian, dla których przez wiele lat starał się być przede wszystkim duszpasterzem i przewodnikiem duchowym.

Wojciech Legutko
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com