Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Proszą o nadanie nazwy „Społecznej Solidarności” nowemu rondu i zachodniej obwodnicy Brzeska  (bap)  2016-09-26

Poniższy apel, podpisany przez 11 mieszkańców miasta, do Burmistrza i Starosty wysłany został ponad miesiąc temu. Ponieważ w tym apelu pada moje nazwisko, chciałem wyjaśnić, że o tej inicjatywie dowiedziałem się przypadkowo kilka dni temu, a treść pisma poznałem dopiero wczoraj, kiedy otrzymałem go w mailu z prośbą o zamieszczenie na portalu.

Zbigniew Stós


Mieszkańcy Brzeska
Brzesko, 22.08.2016 r.
ul. Wiejska, Leśna, Zacisze,
Poprzeczna, Wiosenna


                                    Rada Miasta Brzeska
                                    Rada Powiatu Brzeskiego
                                    ul. Głowackiego 51
                                    32-800 Brzesko


Zwracamy się prośbą o nadanie nazwy „Społecznej Solidarności” nowemu rondu i zachodniej obwodnicy Brzeska – łącznika z węzłem autostradowym.

              Począwszy od 2001 r. mieszkańcy miasta rozpoczęli społeczne konsultacje w sprawie zmiany lokalizacji zjazdu z autostrady, który miał przebiegać w pierwszej wersji ulicą Solskiego, a ostatecznie został przeniesiony na ulicę Leśną w Brzesku. Ulica Leśna przebiega przez  jednorodzinne osiedla mieszkaniowe; oraz w pobliżu os. Jagiełły, które ma ok. 4000 mieszkańców. Problem ten dotyczył zatem około 6-7 tys. mieszkańców, a więc istotną sprawą było przenieść ruch na obrzeża miasta.

    Mieszkańcy ulicy Wiejskiej, Leśnej, Zacisze, Poprzecznej, Wiosennej przy wsparciu społeczności miasta i kilku radnych z wielkim zaangażowaniem i solidarnie przystąpili do konsultacji z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w Krakowie oraz samorządami gminy i powiatu Brzeska. Trwało to wiele lat i wymagało od osób angażujących się determinacji i wytrwałości.

    Świadomi byliśmy, że przeprowadzenie zjazdu z autostrady przez osiedla mieszkaniowe lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie pogorszy dotychczasowe warunki życia mieszkańców, doprowadzi do wzmożenia ruchu i hałasu, zatrucia powietrza, zniszczenia dróg i poboczy. Równocześnie znacząco utrudni komunikację pieszą i samochodową na tych terenach.
Pamiętając ogromne zaangażowanie wielu mieszkańców społeczności brzeskiej w sprawie przyszłego zjazdu, w tym także tych, którzy już zmarli jak śp. Ewa Werewka, Kazimierz Wyczesany, Józef Stanisław Przybyło, chcemy pozostawić ślad następnym pokoleniom, że wspólne działanie społeczne ma sens i przynosi dobre owoce.

Dodać trzeba, że solidaryzowali się z nami i wspierali swymi działaniami rodacy z Brzeska mieszkający w Krakowie, w Poznaniu i USA tj. prof. Janina Wyczesany, Tadeusz i Maria Tuzlowie oraz Zbigniew Stós, właściciel witryny internetowej.

Podkreślając wartość solidarnej działalności społeczeństwa brzeskiego, jego troskę o roztropne wyznaczenie ważnego i ruchliwego szlaku komunikacyjnego, o bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców-cieszymy się i gratulujemy władzom samorządowym, że udało się doprowadzić do końca budowę I etapu zjazdu z autostrady zachodnimi obrzeżami miasta.

Nadanie nazwy ,,Społecznej Solidarności” dla nowo wybudowanego ronda i zachodniego zjazdu z autostrady jest zatem w pełni uzasadnione gdyż znajduje odzwierciedlenie w genezie powstania tego obiektu. Z pewnością nazwa ta zachęcać będzie kolejne pokolenia do angażowania się w projekty społeczne, uczestniczenia w realizacji zadań związanych z rozwojem miasta i gminy.

Lidia Góra, (...)
Janina Drużkowska-Cader, (...)
Marian Styrna, (...)
Czesław Żółtek, (...)
Migda Władysława, (...)
Mirosław Wiśniowski, (...)
Janina Przybyło, (...)
Barbara i Konrad Górczewscy, (...)
Adela i Emil Bielowie,(...)

Do wiadomości:  Grzegorz Wawryka Burmistrz Brzeska
                            Andrzej Potępa Starosta Brzeski
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com