Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Czy Rada Miejska zmieni system rejestracji głosowań na sesjach i komisjach?  (Zb. Stós)  2016-12-02

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (30 listopada) Grzegorz Kolbusz złożył interpelację na ręce Burmistrza Grzegorza Wawryki, w której zawnioskował o "wprowadzenie nowego elektronicznego, jawnego systemu głosowań imiennych podczas obrad sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń komisji merytorycznych". (patrz treść Interpelacji poniżej).

Inicjatywa nie jest nowa, bo temat ten był poruszany przez internautów na przełomie 2004/2005 r. a w marcu 2005 roku, ówczesny radny Krzysztof Ojczyk zwrócił się z interpelacją pisemną do Burmistrza Jana Musiała: "..., aby w protokołach z obrad sesji rady miejskiej w Brzesku odnotowywane były informacje, jak każdy radny wypowiadał się w danej sprawie, na tak lub na nie i wstrzymał się od głosu. W mojej opinii takie publikowanie głosowań zgodne by było z duchem programu "przejrzysta gmina", do której przystąpiła gmina Brzesko."

Na sesji RM, odbytej w dniu 30 marca 2005 roku, Radna Agata Brzeska-Lebiecka, nazwała tę propozycję "skandaliczną": "... radny Ojczyk jest człowiekiem młodym ale widzę że system komunistyczny i totalitarny chyba wyraźnie go skaził, że takie metody chce nam tutaj wprowadzać pod obrady sesji". Całość wypowiedzi obojga radnych zamieszczam poniżej.

Wystąpienie radnej Lebieckiej nie było zaskoczeniem, ale to, że żaden z pozostałych radnych, szczególnie tych z opozycji,  nie podjął tematu, wielce mnie zdziwiło.

Tym razem, kiedy Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Krzysztof Ojczyk a radni klubu z którego się wywodzi mają w radzie większość, to nie powinno być problemów ze zmianą Statutu Gminy i wprowadzenie odpowiednich zmian. Chyba że z upływem czasu Krzysztof Ojczyk zmienił swój punkt widzenia w temacie, a pozostali radny nie poprą tej inicjatywy.

Jak można łatwo sprawdzić w Internecie, rejestrowanie imiennego głosowania radnych jest coraz bardziej popularne w Polsce i stosuje je od wielu lat znaczna liczba rad samorządowych (nie tylko miejskich).

System elektronicznego głosowania oczywiście kosztuje, ale kto powiedział, że od razu trzeba kupować każdemu radnemu tablet?
Tymczasowo wystarczy przygotować przed każdą sesją i komisją imienne karty do głosowania, na których radni będą mogli stawiać "krzyżyki".

Ciekawe, jak potoczą się dalej losy tej interpelacji?

Zbigniew Stós

Radny Miasta Brzesko                                                                      Brzesko30-11-2016r.Brzesko30-11-2016r.
Grzegorz Kolbusz

Burmistrz Miasta Brzesko
Grzegorz Wawryka

Interpelacja

Szanowny Panie Burmistrzu składam wniosek o wprowadzenie nowego elektronicznego, jawnego systemu głosowań imiennych podczas obrad sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń komisji merytorycznych.
Obecna forma głosowania jawnego sprawia, że większość obywateli nie jest świadoma tego, jak działają wybrani przez nich radni. Uważam, że mieszkańcy gminy powinni mieć możliwość łatwego uzyskania informacji na temat głosowania ich przedstawicieli we władzach samorządowych. Wprowadzenie głosowania za pomocą elektronicznych urządzeń, którego wyniki – podawane wraz z informacją, jak głosowali konkretni radni – będą udostępniane do publicznej wiadomości - przyczyni się to do zwiększenia odpowiedzialności radnych, a tym samym do zapewnienia, iż wszelkie decyzje podejmowane będą z należną troską o mieszkańców.


Protokół nr XXIX/2005

Z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku, odbytej w dniu
30 marca 2005 roku w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku,
ulica Głowackiego 51

Obradom sesji przewodniczył radny Lech Pikuła przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku.
W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych.

            Radna radny

            1.Brzeska-Lebiecka Agata
            2.Czarnik Marian
            3.Drużkowska-Cader Janina
            4.Dudziński Krzysztof
            5.Grodny Zdzisław
            6.Kądziołka-Kukurowska Anna
            7.Knaga Edward
            8.Klimek Leszek
            9.Kramer Jadwiga
            10.Kubas Józef
            11.Kucia Maria
            12.Kusiak Jan
            13.Mastalerz Zbigniew
            14.Milewski Stanisław
            15.Ojczyk Krzysztof
            16.Pasierb Tadeusz
            17.Pikuła Lech
            18.Sproski Kazimierz
            19.Stachowicz Barbara
            20.Turlej Stanisław
            21.Warzecha Apolonia

            Ponadto udział w sesji wzięli:
            1.Burmistrz Brzeska Jan Musiał
            2.Skarbnik Gminy Wanda Prus
            3.Sekretarz Gminy Bogusław Babicz
            4.Radca prawny UM Edward Pietrus
            5.Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski
            6.Osoby zaproszone na posiedzenie sesji wg. załączonych list obecności.

(...)

Ad.10.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na te interpelacje i zapytania.

Interpelacje złożyli:

Radny Krzysztof Ojczyk interpelacja pisemna

Wnosi, aby w protokołach z obrad sesji rady miejskiej w Brzesku odnotowywane były informacje, jak każdy radny wypowiadał się w danej sprawie, na tak lub na nie i wstrzymał się od głosu. W mojej opinii takie publikowanie głosowań zgodne by było z duchem programu "przejrzysta gmina", do której przystąpiła gmina Brzesko.
Mieszkańcy sa zainteresowani, chcą wiedzieć, nie wynika to z protokołów obrad sesji jak dany jego wyborca lub reprezentant głosuje i jakie stanowisko zajmuje .Są podawane w zbiorze wyniki głosowań, w innych gminach i miastach taka praktyka jest stosowana, jest to słuszne gdyż pamięć bywa ulotna, a tak to będzie łatwiej przytoczyć komukolwiek jak w danej sprawie radny głosował i jak się wypowiadał Jest to uwaga słuszna, prośba do pana burmistrza o zajęcie stanowiska i wprowadzenie zarządzeń lub sposobu .Można to zrobić gdyż u nas głosowania idą albo jednomyślnie, albo 13 :8. (...)

(...)

Dyskusja:

Radna Agata Brzeska-Lebiecka odniosła się do propozycji złożonej przez radnego Ojczyka a dot. odnotowywania w protokołach sesji wyników głosowania imiennie. Ta propozycja jest skandaliczna, radny Ojczyk jest człowiekiem młodym ale widzi że system komunistyczny i totalitarny chyba wyraźnie go skaził że takie metody chce nam tutaj wprowadzać pod obrady sesji. W Konstytucji wyraźnie pisze że żyjemy ciągle w Rzeczpospolitej Polskiej, która jest demokratycznym państwem prawnym. Organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa. Ustawa o samorządzie gminnym mówi że uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów i taka jest zasada głosowania w demokratycznym państwie prawnym chyba że ustawa stanowi inaczej. Mandat radnego jest mandatem wolnym, mieszkańcy mają swój rozum i nie potrzebują pomocy radnego w wytykaniu tego co inni robią. W swoich populistycznych zapędach nie widzi się belki wymogów, więc ze składaniem tych wszystkich propozycji należy zachować umiar. Głosowanie imienne może być tylko i wyłącznie wtedy kiedy ustawa tak przewiduje. Ustawa nie przewiduje tego aby wyraźnie po nazwisku wskazywać osoby, które głosowały w taki czy inny sposób. Radna Lebiecka nie wstydzi się swojego głosu bo nie jest związana żadnymi instrukcjami wyborców, zgodnie zresztą z ustawą o samorządzie gminnym ona za to poniesie odpowiedzialność przed jej wyborcami i pomocy radnego Ojczyka w tym zakresie nie potrzebuje.

(...)

Radny Krzysztof Ojczyk w odniesieniu do wypowiedzi radnej Lebieckiej jest zdumiony tak ostrą repliką na jego propozycje. Radny czyta wszelkie dokumenty regulujące te kwestie. Takie praktyki są prowadzone w innych samorządach, mieszkańcy również chcą aby tak było. Radnego zaskoczył ostry ton radnej Lebieckiej on jako radny słucha mieszkańców, a to czy te propozycje są rozsądne czy nie to rozstrzygną to wyborcy wcześniej czy później. Mieszkańcy chcą mieć informacje i w tym wszystkim nic nie normalnego a przynajmniej niezgodnego z prawem nie widzi.

(...)

Radny Krzysztof Ojczyk (...) Radny ponownie odniósł się do swojego wniosku i wypowiedzi radnej Lebieckiej dot. imiennego odnotowywania w protokołach sesji głosowania poszczególnych radnych. W innych samorządach taka praktyka jest stosowana, a mieszkańcy chcą wiedzieć jak kto głosował.

Artykuły związane z tematem:

Zbigniew Stós "Dlaczego Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk rżnie głupa?" 2017-01-24

Krzysztof Ojczyk "W odpowiedzi do artykułu "Dlaczego Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk rżnie głupa?" 2017-01-25


Zbigniew Stós "Komentarz do odpowiedzi Krzysztofa Ojczyka" 2017-01-26


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com