Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

11 grudnia (niedziela) - XXX Memoriał Kręglarski im. Władysława Piotrowskiego  (TKKF "Sokół" w Brzesku) 

XXX Memoriał Kręglarski
im. Władysława Piotrowskiego

TKKF „Sokół” w Brzesku, Małopolskie TKKF oraz Zarząd Osiedla „Okocimskie” zapraszają wszystkich kręglarzy na XXX Memoriał Kręglarski im. Władysława Piotrowskiego, który odbędzie się w dniu 11 grudnia 2016  r. na kręgielni przy ulicy Browarnej 13a.
Turniej im. Władysława Piotrowskiego jest II (ostatnią) eliminacją w cyklu Grand Prix TKKF w kręglach klasycznych.

Starty zawodników odbędą się według następującego harmonogramu:
11 grudnia 2016 r (niedziela).

• godzina  9.00 eliminacje i finał dzieci i młodzieży,
• godzina 12.00 eliminacje kat. open
• godzina 17.00 finał kat. open (system pucharowy)

Szczegóły dotyczące Turnieju znajdują się w regulaminie.

Z kręglarskim pozdrowieniem „Dobry rzut”

Zarząd TKKF „Sokół” w Brzesku
Małopolskie TKKF
Zarząd Osiedla „Okocimskie”

REGULAMIN

XXX MEMORIAŁU KRĘGLARSKIEGO
IM. WŁADYSŁAWA PIOTROWSKIEGO


1.     ORGANIZATOR: TKKF Sokół Brzesko, Małopolskie TKKF, Zarząd Osiedla „Okocimskie”


2.     MIEJSCE TURNIEJU:  Kręgielnia BOSiR, ul. Browarna 13 a, 32-800 Brzesko


3.     TERMIN:11.12.2016 r.

                                                                                             

Zgłoszenia zawodników przyjmowane pod nr tel. 509-543-238; mail: tkkf.sokol.brzesko@gmail.com lub bezpośrednio w dniu turnieju, najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej !!!


4.     KATEGORIE WIEKOWE


Niedziela, 11 grudnia 2016 r.


*od godz. 9.00
     - dzieci (ur. po 01.07.2005)

 

- młodziczka / młodzik (ur. 01.07.2002 – 30.06.2005)


 - juniorka / junior mł. (ur. 01.07.1998 – 30.06.2002)


*OPEN w godz. 12.00-17.00 (może startować każdy zawodnik od kategorii wiekowej łodzik/młodziczka).


* FINAŁ OPEN (rozgrywany systemem pucharowym)  godz. 17.00

 

5.     WARUNKI UCZESTNICTWA
- turniej indywidualny, bez podziału na amatorów i czynnych zawodników, dostępny dla wszystkich chętnych
- obowiązuje strój i obuwie sportowe (zamienne)

- osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w turnieju.
- w dniu turnieju każdy uczestnik własnoręcznym podpisem potwierdza akceptację regulaminu.
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju kręglarskim
- WPISOWE: 10 zł –KATEGORIA OPEN
                    BEZPŁATNIE – KATEGORIE DZIECI I MŁODZIEŻY

6.     CELE TURNIEJU
- popularyzacja kręglarstwa
- promowanie aktywnego wypoczynku

7.     SPRAWY FINANSOWE
- Koszty organizacji i prowadzenia turnieju ponosi organizator
- Koszty dojazdu, wyżywienia, wpisowe, ubezpieczenia zawodnicy pokrywają we własnym zakresie


8.     ZASADY TURNIEJU:

   - start zawodników odbywa się w kolejności zgłoszeń

   - turniej w systemie blokowym – po 4 zawodników
- ZACZYNAMY O GODZ. 9.00. Kategorie dzieci i młodzieży startują naprzemiennie.
-
w kategoriach dzieci i młodzieży zawodnicy oddają po 40 rzutów do pełnych (po 10 na każdym torze w czasie 4 minuty/tor)
- w kategorii OPEN zawodnicy oddają w eliminacjach po 60 rzutów do pełnych (po 15 na każdym torze w czasie 6 minut/tor),
a 8 zawodników i 4 zawodniczki z najlepszymi wynikami z eliminacji awansuje do finału.


9.    Finał odbywa się systemem pucharowym (2x15 rzutów), gdzie przegrywający zawodnik odpada z dalszej rywalizacji.

-Punkty do klasyfikacji GRAND PRIX Gminy Brzesko w kręglach klasycznych przyznawane są zawodnikom na podstawie miejsc uzyskanych w eliminacjach.
PUNKTACJA DO KLASYFIKACJI GRAND PRIX:

 

Miejsce

Ilość punktów

Miejsce

Ilość punktów

1

25

11

10

2

22

12

9

3

20

13

8

4

18

14

7

5

16

15

6

6

15

16

5

7

14

17

4

8

13

18

3

9

12

19

2

10

11

20 i kolejne

1

 

10.       POSTANOWIENIA OGÓLNE


·      Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania sprzętu do gry niezgodnie z regulaminem

·      Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju

·        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązuje się do powiadomienia zawodników o wprowadzonych zmianach

·      Każdy z zawodników przed rozpoczęciem turnieju potwierdza zgłoszenie własnoręcznym podpisem, co jest warunkiem przystąpienia do rozgrywek oraz akceptacją regulaminu

·       Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada

·      Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, nie ponosi on odpowiedzialności

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com