Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

W odpowiedzi do artykułu "Dlaczego Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk rżnie głupa?"  (Krzysztof Ojczyk)  2017-01-25

W odpowiedzi na wpis PANA STÓSA  Z DNIA 24 STYCZNIA PN. „DLACZEGO PRZEWODNICZĄCY RADY KRZYSZTOF OJCZYK RŻNIE GŁUPA?”

Skoro pan Stós tak uważa, że  „Rżnę głupa” , to niech sobie tak dalej uważa. Nie będę mu w tym przeszkadzał. Jest także osobą starszą i mądrzejszą nie tylko ode mnie, więc nie będę mu przypominał co to znaczy słowo kultura.

Co do treści pisma, tak jak powiedziałem na sesji Rady Miejskiej w Brzesku 28 grudnia 2016r., wystąpiłem pisemnie do Nadzoru Prawnego Wojewody o opinię w zakresie możliwości imiennego glosowania przez radnych i w tym zakresie nigdy swego zdania nie zmieniłem. Do dnia dzisiejszego odpowiedź jeszcze nie nadeszła.


Dla osób, niezorientowanych przypomnę, że w 2005 roku kiedy składałem interpelację o rozważenie możliwości wprowadzenia imiennego głosowania przez radnych, podyktowane to było przyjęciem przez Gminę Brzesko programu „przejrzysta gmina”, który to program miał przeciwdziałać szeroko pojętej korupcji w Polsce. Wówczas pojawiały się w mediach doniesienia, że także w samorządach ma to swoje odzwierciedlenie np. poprzez głosowania imienne radnych. Stąd moja interpelacja.


Poza obraźliwymi wówczas pod moim adresem wypowiedziami innych radnych, nie pamiętam,  aby Pan Stós – skoro jest tak mocno zainteresowany tym zagadnieniem , wystąpił do Wojewody z zapytaniem, czy w ogóle jest to możliwe i czy jest to zgodne z prawem?. Mógł to także uczynić w ciągu ostatnich 12 lat.


Ja natomiast, aby rozwiać swoje wątpliwości w 2005 roku osobiście rozmawiałem w Nadzorze Prawnym Pana Wojewody czy takie głosowanie byłoby zgodne z prawem. Odpowiedź brzmiała, że radni mogą podejmować decyzje w oparciu o zapisy, które są zawarte w ustawie. Skoro głosowanie imienne dopuszczone jest jako wyjątek przy procedurze odwoływania odpowiednio: Wójta, Burmistrza, Prezydenta, to w innych przepadkach powinno się ono odbywać zwyczajowo poprzez podniesienie ręki.

Jest zatem pytanie dlaczego w innych samorządach jest możliwe stwierdzenie, kto i w jaki sposób głosował?. Dzieje się tak ponieważ wprowadzane są w samorządach dość drogie systemy do głosowania, np. poprzez zakup odpowiedniego oprogramowania, laptopów tabletów i komputerów.

Burmistrz może zaproponować takie rozwiązanie, ale mogę sobie zaraz wyobrazić „właściwe” wpisy na forach internetowych, że radni nie mają na co wydawać pieniędzy, itp.?


W tym przypadku jak się wydaje, życie wyprzedziło przepisy prawa, gdyż nie słyszałem, aby prawo się zmieniło, jego wykładnia lub interpretacja, co ma często miejsce chociażby, tak jak w przypadku opłat parkingowych w soboty.


Ponieważ wielokrotnie padło pytanie o możliwość dokonania stosownych zmian w Statucie Gminy , stąd też moje wystąpienie do Pana Wojewody.


I jeszcze ostatnia kwestia, którą chcę poruszyć. Od nikogo z radnych nie usłyszałem, aby ktoś był przeciw zmianom w Statucie  Gminy co do głosowania jawnego. Więc stawianie tez, że ktoś się boi jest moim zdaniem całkowicie oderwane od rzeczywistości i nie wiem czemu ma służyć ?.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
Krzysztof Ojczyk

Od admina: Postaram ustosunkować do tej odpowiedzi, ale trudno to zrobić przed wypiciem porannej kawy.

Zbigniew Stós


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com