Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

CO MAJĄ WYDZWANIAĆ DZWONY W BRZESKIEJ ŚWIĄTYNI  (Lud katolicki)  1924-10-26

CO MAJĄ WYDZWANIAĆ DZWONY W BRZESKIEJ ŚWIĄTYNI

Dnia 5 września odbyła się w naszej parafji piękna rozrzewniająca uroczystość poświęcenia dwóch nowych dzwonów w miejsce zabranych w czasie wojny przez Austrjaków.

Dzięki zapobiegliwości ks kan. Mazura udało się największy dzwon uratować, a teraz wspólnym wysiłkiem miasta Brzeska i całej parafji sprawić dwa nowe, łącznej wagi 400 kg.

Aktu poświęcenia dokonał ks.kan.katedralny Sitko z Tarnowa, kanclerz Konsystorza biskupiego, w asystencji miejscowego duchowieństwa. On też przemówił do zebranych, napełniających szczelnie świątynię tłumów, bardzo pięknie i podniośle, nawołując do miłości Boga i bliźniego, które to największe przykazania ustawicznie przypominać będą te nowo poświęcone dzwony. Sumę celebrował ks. poseł Czuj.

W uroczystości wzięła udział cała parafja z przedstawicielami wszystkich władz miejscowych i organizacyj na czele. Straż honorową pełniły straże ogniowe z Brzeska i Brzezowca – Słotwiny.

Nowe dzwony, dołączone do starego dzwonu na wieży, będą symbolem nawiązania obecnych czasów do czasów minionych. Oby także były symbolem nowego, lepszego życia w zgodzie i harmonii nie tylko na terenie parafji brzeskiej, ale całej Polsce, aby były zapowiedzią łączności i jedności wszystkich warstw i stanów społecznych u nas we wspólnej pracy ku jaśniejszej przyszłości.

Święto przysposobienia wojsk

Dnia 12 bm. Odbyła się tu podwójna uroczystość: Obrony powietrznej Państwa i przysposobienia wojskowego młodzieży. Po nabożeństwie, celebrowanem przez ks. posła Dr Czuja, ruszył pochód do Sokoła, gdzie przemawiali: Dr Cyga, prezes Sokoła i ks. poseł  Dr Czuj. Przygrywała muzyka wojskowa z Tarnowa. Wszystkie szkoły, stowarzyszenia, straż pożarna z Brzeska i Słotwiny wzięły udział w uroczystości. Na czele komitetu stał dyr. gimnazjum Kaz. Missona.

Po południu odbyły się ćwiczenia gimnastyczne młodzieży gimnazjalnej pod kierunkiem dyr. Gimnazjum.

Uczestnik

źródło: „Lud Katolicki” nr 44,26.X.1924 str 7/8 (pisownia oryginalna)
 
Nadesłał: Tadeusz Drabant


Aktualizacja: 19 stycznia 2017 r.

W nawiązaniu do informacji dotyczącej poświęcenia (5 września 1924 r.) w kościele pw. św. Jakuba dwóch dzwonów w miejsce zabranych przez Austriaków podczas I wojny światowej., chciałbym dodać, że „żywot” tych nowych dzwonów nie był długi.

Jak podaje ks. Stanisław Piech - „W roku 1941 Niemcy zabrali wszystkie trzy dzwony, jeden z roku 1904 o wadze 802 kg i dwa znacznie mniejsze sprawione w 1924 roku. Jeden z nich ważył 387 kg, a drugi 228.” („Życie religijne w okresie okupacji niemieckiej” [W:] Brzesko. Dzieje miasta i regionu, Opracowanie zbiorowe pod redakcją Feliksa Kiryka i Jana Lacha, Brzesko 2006, str. 718)Jan Burlikowski w Kronice Miasta Brzeska 1385 – 1944 zamieścił w tomie 5 na str. 95 zdjęcia zdejmowania tych dzwonów z wieży kościelnej, chociaż w podpisie jest błędnie podany rok, a mianowicie wiosna -1943.


Jacek Filip
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com