Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Co słychać w „Kolpingu”?  (MD)  2017-03-17

W ostatnim czasie w Rodzinie Kolpinga wiele się działo. Szczególnie uprzywilejowaną grupą byli SENIORZY. Brali oni udział w projektach: „Rękodzieło – uczymy się od siebie nawzajem” „Kolpingowski Program Wsparcia Seniorów” , „Z pożytkiem dla seniora”.

Ponieważ tematyka projektów była różnorodna każdy mógł znaleźć coś dla siebie :

1. Zajęcia w ramach projektu „Rękodzieło…” adresowane były do tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie robótek ręcznych. Pod okiem krawcowej z kilkudziesięcioletnim stażem uczono się lub doskonalono umiejętność szycia na maszynie. W ramach wymiany doświadczeń z innymi Kolpingowskimi Klubami Seniora działającymi przy Rodzinach Kolpinga była okazja do uczestnictwa w warsztatach z tzw. decoupagu – bardzo modnej ostatnio techniki zdobienia przedmiotów oraz warsztaty robienia biżuterii.

2. Z bezpłatnego kursu komputerowego mogli skorzystać seniorzy w projekcie „Z pożytkiem dla seniora” Komputer to dziś narządzie wręcz niezbędne – nie tylko ludziom młodym czy aktywnym zawodowo. Osoby starsze chcą także korzystać z możliwości jakie daje korzystanie z komputera – a szczególnie z Internetu. Znajdowanie interesujących informacji, kontakt z rodziną – dziećmi, wnukami , którzy często są daleko. Wiele osób ma w domu komputer, ale nie wie jak się nim posługiwać i nie ma kto poświęcić im czasu - stąd propozycja takiego kursu.
Ważną formą wsparcia było także bezpłatne poradnictwo prawne – w temacie tym Rodzina Kolpinga ma już wieloletnie doświadczenie i zaufanie mieszkańców miasta i okolic. Bardzo wiele osób korzysta z takich porad – spotkanie z prawnikiem czy radcą prawnym może rozwiać wiele wątpliwości w czasem błahych z pozoru sprawach, a jeśli jest możliwość nieodpłatnego otrzymania takiego wsparcia to należy skorzystać.

3.W ramach projektu „Kolpingowski Program Wsparcia Seniorów” osoby, które włączyły się w uczestnictwo mogły skorzystać ze szkoleń n.t. pozyskiwania środków finansowych na działania adresowane do osób starszych w środowisku jest wiele osób potrzebujących pomocy także tej finansowej choćby drobnej. W czasie takiego szkolenia uczestnicy dowiedzieli się jak organizować środki na taką pomoc – często są pomysły na działanie, ale nie ma funduszy na ich realizację …Jedną z możliwości pomocy ma być „obiad dla seniora” – nowa usługa w ramach której osoby starsze, samotne, mające niewiele na swoje utrzymanie byłyby zapraszane na właśnie taki niedzielny obiad, który jest okazją także do porozmawiania, zmotywowania do wyjścia z domu osobę samotną – pokazania jak można sobie nawzajem pomagać. Kluczem do sukcesu takiego przedsięwzięcia ma być pozyskanie funduszy na takie „wyjścia” Drugim ważnym punktem w programie projektu był kurs opiekunów osób starszych – uczestnicy kilku dziesięciogodzinnego kursu, który prowadziła pielęgniarka z kilkudziesięcioletnim stażem zapoznali się szczegółowo z wieloma zagadnieniami dotyczącymi nie tylko opieki nad fizycznie chorującymi osobami – pielęgnacją, niesieniem pomocy w cierpieniu, ale także odpowiedniego podejścia do takich osób od strony psychicznej, mentalnej. Uświadomili sobie,że opieka nad osobą chorą wymaga szerokiej wiedzy, dobrej woli, poświęcenia czasu i życzliwości i nie może się sprowadzać tylko do „usług pielęgnacyjnych pomocy w zadbaniu o higienę osobistą itp.”
Aby sprawdzić się w praktyce po ukończeniu kursu uczestnicy mieli możliwość wolontaryjnej pomocy w miejscach gdzie przebywają osoby starsze z różnymi dolegliwościami np. Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym czy Hospicjum.
Ponieważ w Austrii działa ośrodek dziennego pobytu osób starszych założony i prowadzony przez tamtejsze „Rodziny Kolpinga” kilka osób z kursu w ramach projektu miało możliwość wyjechać i zobaczyć jak wygląda praca i życie osób starszych w takim środowisku.

4. W ramach warsztatów kolpingowskich na temat Encykliki „ LAUDATO SI” Ojca Świętego Franciszka promowano  chrześcijański odpowiedzialny, ekologiczny styl życia.
Encyklika jest listem Papieża Franciszka do świata, do ludzi dobrej woli i zaproszenie do rozmowy nt. kształtu świata jako naszego wspólnego domu – domu ludzi i wszystkich innych Stworzeń.  Tekst Encykliki można znaleźć m.in. tutaj »

Prowadzącym był o. Stanisław Jaromi – Franciszkanin od lat działający w Ruchu Ekologicznym św. Franciszka z Asyżu,który powstał w Krakowie, jako odpowiedź na ogłoszenie św. Franciszka będącego patronem ekologów.

KOLPING TO TAKŻE POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM.

I. W ofercie dla osób do 29 r.ż. biernych zawodowo w ramach projektu zapewniamy :
  • Określenie predyspozycji zawodowych w ramach Indywidualnego Planu Działania
  • wsparcie pośrednika pracy, doradcy zawodowego;

Do wyboru dla uczestników proponujemy 3 możliwości nabrania doświadczenia zawodowego:
1. staże zawodowe (4-cy)
2. staże zawodowe w ramach bonu stażowego (6 m-cy)
3. kursy (darmowe) m.in.
  • kursy językowe z certyfikatami,
  • kursy komputerowe ECDL certyfikowane
  • kursy kwalifikacji zawodowych np. prawo jazdy, operatora koparko-ładowarki, wózki widłowe, spawacza, księgowości (w czasie odbywania kursu przysługuje dodatek szkoleniowy)

Ponadto zapewniamy – zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe
Oferty pracy;

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW :

Nowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie zawodowe, atrakcyjna praca
Zapraszamy na stronę projektu, zobacz »

II. Drugą propozycją jest projekt adresowany do kobiet po 50 r.ż. mieszkających na terenie powiatu brzeskiego

 W ramach projektu można skorzystać z:
  • bezpłatnych szkoleń celem zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych np.: opiekunka osób starszych, księgowa, pracownik administracyjno-biurowy.
Istnieje również możliwość zrobienia kursu prawa jazdy kat B lub innego kursu wybranego przez Uczestniczkę projektu;
  • płatnego 3- miesięcznego stażu w zawodzie np.: cukiernik, pomoc kucharza, sprzedawca, pracownik biurowy, opiekunka osób starszych i wielu innych;
  • zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 lub 12 miesięcy w zawodzie m.in.: sprzedawca, specjalista ds. sprzedaży, opiekunka dziecięca lub osób starszych, pracownik biurowy itp.
Dodatkowo każda Uczestniczka projektu może skorzystać ze szkolenia komputerowego
Zapewniamy również bezpłatne doradztwo zawodowe oraz prawne, zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe, catering podczas zajęć.

Oferta projektowa dla osób bezrobotnych jest aktualna i wciąż prowadzimy nabór dlatego zapraszamy do naszego Stowarzyszenia i Centrum Wsparcia w Brzesku przy Kościele św. Jakuba i N.M.P. Matki Kościoła (Dom Katechetyczny im. bł. K. Kózkówny I p. )
Tel. 14/68-62-302 ; 512 718 654

Kilka zdjęć z naszych działańPrzypominamy o naszym nowym adresie – Dom Katechetyczny im. bł. K. Kózkówny (1 piętro) przy kościele św. Jakuba i N.M.P. Matki Kościoła.

Członkowie Rodziny Kolpinga i Kolpingowskiego Klubu Seniora

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com