Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

25 i 26 marca 2017r. Studenci UTW w Brzesku zwiedzali perełki Górnego Śląska.   (Emilia Zydroń)  2017-04-05

25 i 26 marca 2017r. Studenci UTW w Brzesku zwiedzali perełki Górnego Śląska.

Wycieczkę rozpoczęto od Pszczyny, gdzie w pierwszej kolejności zwiedzaliśmy hodowlę żubrów. Przewodnik poinformował nas, że żubry z pszczyńskiej hodowli miały ogromne znaczenie w ocaleniu gatunku. Podczas polowania w Puszczy Białowieskiej, książę Jan Henryk XI Hochberg ustalił z gospodarzem carem Alexandrem II zamianę 20 jeleni z pszczyńskich lasów na cztery białowieskie żubry. Byk i 3 krowy przyjechały na Śląsk pociągiem do przewozu węgla. Taki był początek trwającej 151 lat hodowli żubrów na Górnym Śląsku. Do I wojny światowej przypadł najbardziej korzystny okres w hodowli. Stado liczyło wówczas 74 osobniki. Pierwsza wojna – nastąpił ogromny spadek populacji. Wystarczy wspomnieć, że w 1921r. w lasach pszczyńskich pozostało 5 żubrów, z których przetrwało 3 w tym 2 najważniejsze dla współczesnej populacji – Planta i Plebejer. W 1996r. w Jankowicach utworzono rezerwat przyrody Żubrowisko – gdzie żubry bytują na powierzchni 750 ha lasów. Od 2008r. pszczyńskie żubry można oglądać także w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w parku pszczyńskim. Imiona żubrów linii pszczyńskiej rozpoczynają się od Pl. Dziś żyje w Polsce około 1200 osobników – połowa w Puszczy Białowieskiej. W ntej zagrodzie oprócz żubrów mogliśmy zobaczyć, muflony, jelenie, daniele, sarny oraz kilka gatunków ptaków: pawie, kaczki różnych gatunków, gęsi, łabędzie i inne.

Po przejściu niewielkiej odległości parkiem dotarliśmy do Zamku w Pszczynie – dawnej rezydencji magnackiej. Pierwotny zamek prawdopodobnie został wzniesiony w XI lub XIIw. przez  książąt piastowskich. Przez pewien czas te ziemie były częścią Małopolski. Następnie były pod panowaniem Śląska, później zarządzali ziemią pszczyńską Czesi, książęta cieszyńscy, możnowładcy węgierscy, ród Prominitzów (Biskup Baltazar z Wrocławia) w latach 1765-1846 książęta Anhalt Cöthen – Pless, po nich pałac stał się własnością Hochbergów z Książa. Hans Heinrich XI najdłużej panujący dokonał znacznej rozbudowy zamku i przyczynił się do kształtu i wyglądu budowli – architektura francuska. Za jego czasów zamek gościł ważne osobistości łącznie z cesarzem Niemiec. W 1907r. po jego śmierci zamkiem zarządzał jego syn Hans Henrivh XV. Jego zona angielka nazywana Daisy uważana była za najpiękniejszą kobietę epoki. W czasie I wojny światowej w Zamku mieściła się kwatera armii niemieckiej. Mieszkał tu cesarz Wilhelm II. Po wojnie i odrodzeniu się państwa polskiego zamek nadal należał do Hochbergów. Ostatni z właścicieli (od 1938r.) Hans Heinrich XVII przyjął obywatelstwo polskie i walczył w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. II wojna światowa szczególnie potraktowała tę budowlę – nie zniszczyli jej Niemcy, ani Sowieci. Już w 1946r. utworzono  tu muzeum. Prezentuje głównie pałacowe wnętrza i wyposażenie oraz elementy z kolekcji Hochbergów. Wyposażenia te są w dużej mierze oryginalne z przełomu XIX i XX w. Korytarze  oraz inne wnętrza przedstawiają niesamowite ilości trofeów myśliwskich z upolowanej zwierzyny z kraju jak i z zagranicy.
W piwnicach zamku zwiedzaliśmy zbrojownię. Prezentowane tam zbroje pochodzą od XVIw. do początku XXw. Dziś w zamku organizowane są m.in. koncerty muzyki kameralnej.
W Katowicach zwiedziliśmy 2 bardzo charakterystyczne osiedla Giszowiec i Nikiszowiec. Autorami tych osiedli byli wybitni architekci z Berlina. Emil i Georg Zillmann. Zabudowę Giszowca wzorowali na projektach chał wiejskich. Stojące obok siebie 2 budynki nigdy nie wyglądały tak samo. Na terenie Giszowca były zbudowane również budynki łaźni, pralni, magla, jadłodajni, piece chlebowe, kantyna, szkoły powszechne,  sklepy itp. Pochodzący ze wsi górnicy mieli się tu czuć jak u siebie na wsi. Wokół domków oczywiście jest mnóstwo zieleni.
Nikiszowiec – tu wybudowano trzykondygnacyjne ceglane bloki (familoki) z wewnętrznymi dziedzińcami, na których mieszkańcy mieli do dyspozycji chlewiki, komórki i piece do wypieku chleba. Poza mieszkaniami zbudowano m.in. sklepy, szkoły, pralnie, suszarnie. Wybudowano 9 takich budynków połączonych przewiązkami. Osiedla te były przeznaczone dla górników i ich rodzin.

W następnej kolejności zwiedzaliśmy Muzeum – browar w Tychach. Pierwsze zapiski o tyskim browarze pochodzą z 1613r. - kiedy to browar należał do pszczyńskiego rodu Promnitzów. Od tego słynnego rodu w 1861 r. przejął browar i jeszcze w tym samym roku rozpoczął budowę nowego zakładu z warzelnią, chłodnią, słodownią, młynem, suszarnią i lodownią Jan Henryk XI książę pszczyński. Po 1945r. po wyzwoleniu browar się gruntownie modernizował, następstwem tego był ogromny wzrost produkcji. Od 1996r. Browar Książęcy przejęły 2 zagraniczne firmy i w 1999r. Tyskie Książęce połączyły się ze spółką Lech Browary Wielkopolskie, tworząc Kompanię Piwowarską. Przez ten cały czas browar ulegał rozwojowi, a piwo Tyskie zdobywało nowe rynki zbytu. Pani przewodnik opowiedziała nam historię tego browaru, pokazała licznie zgromadzone eksponaty. Ponad 2 godz. atrakcji, kontakt z prawdziwą produkcją. Przewodnik oprowadzała nas po terenie browaru, zabytkowej warzelni, liniach rozlewniczych znajdujących się w nowej części browaru. Na koniec film 3 d. Degustacja świeżego piwa. Świetne piwo Tyskie, ale nasze „Okocimskie” najlepsze!!!Kolejną perełką ziemi śląskiej to Muzeum Sanktuaryjne Matki Boskiej Piekarskiej. Przewodniczka oprowadzając nas po pomieszczeniach muzeum opowiedziała nam bogatą historię Cudownego Obrazu i 350 – lecie kultu jakim jest on otoczony. Eksponowane pamiątki sięgają swym pochodzeniem czasów króla Jana III Sobieskiego, który zmierzając z odsieczą pod Wiedeń modlił się w drewnianym kościółku, który był niegdyś w miejscu dzisiejszej bazyliki. Ponad to wystawę upiększają liczne wizerunki Matki Boskiej Piekarskiej, ukazujące zmiany jakie dokonywały się w wyglądzie tej ikony. Ponadto podziwiać można wiele pamiątek m.in. wota ofiarowane przez Ojca Świętego – złoty różaniec, stułę oraz świecę z herbem papieskim. Następnie udaliśmy się na mszę św. do bazyliki. Tu również z homilii dowiedzieliśmy się ciekawych informacji.

Kolacja i nocleg w hotelu „Olimpijski”.

Nazajutrz wyruszyliśmy w dalszą trasę, tym razem zwiedzaliśmy kopalnię srebra oraz kopalnię węgla kamiennego. Zabytkowa kopalni srebra w Tarnowskich Górach to unikatowa atrakcja turystyczna na skalę europejską. Znajduje się przy ulicy Szczęść Boże 81. Długość trasy turystycznej to 1740m. z czego 270m. przepłynęliśmy łodziami podziemną sztolnią. Przewodnik w sposób interesujący opowiadał nam o przeszłości tej kopalni oraz gwarkach - górnikach,  którzy często pracowali od lat chłopięcych i ponad siły. Obok kopalni znajduje się skansen maszyn parowych. Te eksponaty bardzo zainteresowały męską część wycieczki. Zwiedzaliśmy również Sztolnię „Czarnego Pstrąga” znajdującą się pośrodku Parku Repeckiego w Tarnowskich Górach. Zwiedzanie polegało na przepłynięciu łodziami 600m. odcinka  (od szybu Ewa do szybu Sylwester). Były momenty grozy, łódki bowiem przechylały się niebezpiecznie w jedną i w druga stronę. Następnie przejazd do Zabrza i zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Węgla Guido. W czasie ponad 2 godz. wraz z panią przewodnik przemierzyliśmy trasę przeznaczoną zwiedzającym. W dół zjechaliśmy szybem kolejowym z 1931r. z prędkością 4m/sek. Zwiedzanie podziemnych korytarzy samo w sobie było bardzo ekscytujące. Mogliśmy zobaczyć trud pracy górnika XIX i XXw.Wszystkie wymienione powyżej miejsca, które były dane nam zwiedzić oraz wysłuchać ciekawych o nich historii zachwyciły nas. Pogłębiły nasza wiedzę z zakresu historii, geografii oraz innych nauk. Jesteśmy bardzo wdzięczni organizatorom, którzy doskonale wpisali się w temat „Poznaj Swój Kraj”.

Emilia ZydrońGALERIA ZDJĘĆ
(fot. Marian Słupski)


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com