Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Kolejna książka Lucjana Kołodziejskiego, Te Deum laudamus.  (Władysław Kurtyka)  2017-04-19

Lucjan Kołodziejski, Te Deum laudamus. 80 lat parafii NMP Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym

Niemalże w rok po wydaniu książki 80 lat parafii NMP Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym 1936 –2016, jej autor, Lucjan Kołodziejski, pod auspicjami swojej parafii opublikował kolejną książkę pt. Te Deum laudamus (Ciebie Boże chwalimy). Autorowi przyświecała myśl, aby obiema publikacjami udokumentować dzieje parafii, przygotowania i przebieg uroczystości związanych z jubileuszem, a także upamiętnić wspólnotę wiernych z Borzęcina Dolnego.

Książka wydana w kwietniu 2017 r. przyciąga wzrok bogactwem kolorowych fotografii, na których wielu parafian odnajdzie siebie lub kogoś z rodziny. Treści w niej zawarte podzielone są na dwie części. W pierwszej części autor zamieścił obszerne informacje o przygotowaniach do jubileuszu. Czytelnik dowiaduje się, jak budowano nowy ołtarz, jak montowano koronę z jagiellońskimi orłami i liliami andegaweńskimi na wieży kościoła oraz kto zaprojektował i wykonał witraże w prezbiterium.

Następnie autor zdaje relację dzień po dniu z przebiegu jubileuszu 80-lecia istnienia parafii oraz zapoznaje czytelnika z życiem owej wspólnoty. Autor przybliża między innymi dożynki parafialne z ubiegłego roku oraz pobyt i grupy Włochów w parafii podczas odbywających się w lipcu 2016 roku Światowych Dni Młodzieży. Wymienia parafian, którzy zgodzili się ugościć pielgrzymów, koordynatora i wolontariuszy współpracujących z Parafialnym Komitetem Organizacyjnym. Omawia wycieczki zorganizowane przez parafię od 2010 r. Dokumentuje zwyczaj śpiewania majówek na Przymiarkach. Jakże swojskim, a zarazem ludzkim akcentem są prezentowane zdjęcia z ogródka księdza proboszcza.W drugiej części książki, którą nazwałbym historyczną, Lucjan Kołodziejski przybliża wybrane fakty z dziejów Borzęcina Dolnego. Niektóre z nich czasowo bardzo odległe (o karczmie, szkole, moście na Uszwicy), inne bliższe czasowo, jak choćby o przedszkolu, zagładzie Romów, czy też losy zamieszkujących w Borzęcinie Żydów, którzy zginęli podczas okupacji hitlerowskiej. Sądzę, że prezentowana książka dla parafian z Borzęcina Dolnego, ale też dla wszystkich czytelników, którzy po nią sięgną, będzie znakomitą lekturą odsłaniającą kotarę przeszłości. Czytelnicy, którzy poszukują korzeni rodzinnych, niewątpliwie skorzystają z informacji w niej zawartych. Książka ta, jak wolno mi przypuszczać, jest pokłosiem zainteresowań Autora, historyka z zawodu, dla którego szczególnie ważne są dzieje małych ojczyzn.

Lucjan Kołodziejski znany jest szerokim kręgom czytelników, bowiem od lat publikuje liczne artykuły, które omawiają szerokie spektrum zagadnień z przeszłości Borzęcina Dolnego i Górnego, a także bliższej i dalszej okolicy.

Władysław Kurtyka


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com