Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zniesienie myta powiatowego  (Słowo Polskie)  1903-09-11

Zniesienie myta powiatowego

Brzesko. (Dyrekcya domen i lasów. - Zniesienie myta powiatowego).

Dnia 23 maja b. r. wybuchł pożar w Mokrzyśce, wsi powiatu brzeskiego, który zniszczył doszczętnie 28 domów, wraz z budynkami  gospodarczymi. Pożar powstał w czasie dla rolnika najgorszym, to też nic dziwnego, że położenie Pogorzelców było rozpaczliwe.

Dwaj posłowie brzeskiego powiatu Olszewski i Żyguliński zwrócili się do rządu o pomoc, a wynikiem ich starań było udzielenie przez ministerstwo rolnictwa w porozumieniu z ministeryum spraw wewnętrzych, w dniu 15 maja zezwolenia na pobranie potrzebnego drzewa budulcowego a pobliskich lasów rządowych.

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie odstąpiono wykonania tej sprawy krajowej dyrekcyi domen i lasów. Tak jak wiele innych krajowych c. k. iustytucyj bolejąc ogromnie nad niepotrzebnym według swego zdania uszczerbkiem skarbu państwa, zdecydowała się dopiero z końcem czerwca wystosować do wydziału Rady powiatowej brzeskiej odezwę. Zadaniem jej było w pierwszym rzędzie wpłynąć na wydział do przedstawienia pogorzelcom, iż pobieranie drzewa z lasów rządowych po zniżonej cenie jest połączone z wielkiemi trudnościami i że choć rząd, litując się, nad ich losem, przyznał pewne ulgi, to niegrzecznie jest wykorzystać tę słabość władzy centralnej - lecz o wiele lepiej i taktowniej zwrócić się do właścicieli lasów sąsiednich - do rodaków, którzy powinni mieć również czułe serce na nędzę ludzką. Wreszcie zarządziła dyrekcya, że, gdyby pogorzelcy przedstawień tych zrozumieć nie chcieli, ma Wydział zbadać ile sztuk drzewa, tudzież jakiej grubości i długości potrzebować będą. Cel tego zarządzenia jest łatwo zromiałym. Dyrekcya, biorąc miarę z swej szybkości w załatwianiu spraw była pewną, iż nim Wydział to wykona, pogorzelcom sprzykrzy się mieszkać  pod stropem niebieskim i zaczną, z rzekając się zniżki, kupować drzewo po zwykłej cenie.

Wydział powiatowy, zrozumiawszy ten delikatny zamiar, postarał się coś w ciągu dni 7 ów wykaz przedłożyć, z prośbą, aby ze względu na zbliżające się zbiory, których plonów biedni ludzie nie będą mieli gdzie pomieżcić, tudzież ze względu na zbliżającą się zimę, dyrekcya zechciała nałożony na siebie obowiązek, jak najszybciej wykonać. Dwa pełne miesiące upłynęły; przez dwa miesiące dyrekcya milczy, jak zaklęta. To lekceważenie już nietylko obowiązków urzędowych, lecz ludzkich ta  niesłychana obojętność na nędzę ludzką wywołała w całym powiecie niebywałe rozgoryczenie i oburzenie. Rada powiatowa dała temu wyraz na posiedzeniu d. 3 b. m., uchwalając wnieść zażalenie do ministerstwa.

Dodatkowo donoszę, że znaczna część pogorzelców zgodnie z rachubą dyrekcyi, materyał budowlany zakupiła, naturalnie bez zniżki. Kilku jednak czeka uporczywie na załatwienie, chcąc się przekonać, za ile lat dyrekcya pogodzi się z zarządzeniem, mającem podkład humanitarny i za ile lat potrafi sama ludzkością tchnący akt zreferować. Rada powiatowa brzeska na wspomnianem posiedzeniu uchwaliła znieść myto powiatowe z dniem 1 stycznia 1904, tudzież zwrócić się do Wydziału krajowego o przedłożenie sejmowi wniosku do uchwalenia zniesienia myt krajowych.

źródło: Słowo Polskie, 11 września 1903 r. nr.423 str.3 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

27 czerwca 2013 r.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com