Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Koło Związku Inwalidów Wojennych w Brzesku w latach międzywojennych.  (Zb. Stós)  2017-08-22

Koło Związku Inwalidów Wojennych w Brzesku w latach międzywojennych.

Dzięki działaniom podjętym przez Marka Białkę, wieloletniego współpracownika portalu, udało się uratować dla potomności nieznaną zupełnie brzeskim historykom fotografię przedstawiającą działaczy Związku Inwalidów Wojennych w Brzesku. Zdjęcie zostało zrobione na przełomie lat 1920/1930.

Jan Burlikowski w swojej Kronice Miasta Brzeska 1385-1944 w ogóle nie wspomina o istnieniu takiego Związku. Dlatego dla wielu osób interesujących się historią miasta jest to duża niespodzianka. Związek Inwalidów Wojennych w Polsce, z siedzibą w Krakowie, został powołany w pierwszym kwartale 1919 r. Kiedy powstało Powiatowe Koło w Brzesku - nie wiadomo.

Zarząd Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych w Brzesku

Jedyną marginalną wzmiankę na temat istnienia takiej organizacji w Brzesku znalazłem w monografii "Brzesko. Dzieje Miasta i Regionu" [1]. Autorzy monografii, omawiając działalność ruchu ludowego w powiecie brzeskim, podali między innymi nazwisko Józefa Kuklińskiego, jednego z działaczy tego ruchu, i wspomnieli tylko, że był on byłym sędzią z Brzeska, i że  po roku 1921 był prezesem Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych, dodając także, że inwalidzi wojenni już na początku 1921 r. domagali się m. in. "przywrócenia utraconych procentów niezdolności do pracy [i] zabezpieczenia bytu [...] wdowom i sierotom po poległych, tudzież matkom, które straciły synów, jedynych swoich żywicieli", ([1], str.470).

Przeszukując internet oraz archiwalne materiały zamieszczone na portalu brzesko.ws , niewiele udało mi się znaleźć informacji o widocznych na zdjęciu osobach. Nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach zostali ranni i jak potoczyły się ich dalsze losy. Mam nadzieję, że zamieszczona fotografia i szczątkowe informacje, jakie udało mi się odszukać, zainspirują osoby, które miały lub mają styczność z rodzinami widocznych na zdjęciu działaczy Klubu Związku Inwalidów Wojennych w Brzesku.

Stanisław Klecki, w 1928 r. mąż zaufania BBWR (*) w Biesiadkach. Stanisław Klecki mieszkał w Biesiadkach pod numerem 174. Jego żona najprawdopodobniej zmarła w 1971 r. Jak wynika z dotychczasowych informacji, do jakich udało mi się dotrzeć, małżeństwo Kleckich miało kilkoro dzieci: Stanisława, Helenę, Różę, Teresę. Wnuczkę Lidia z rodziną mieszkała na początku lat 70. XX w. w miejscowości Turnov (obecnie Czechy). Inni wnukowie tp Ryszard i Zbigniew, Ula, Iza. Być może miał także rodzinę w mieście Detroit, USA. Nie wszystkie informacje o dzieciach i wnukach są zweryfikowane, ale podaje je z nadzieją, że tym sposobem szybciej uda się dotrzeć do potomków Stanisława Kleckiego i tym samym do innych pamiątek pozostałych po nim samym.

Stanisław Klecki z Biesiadek

Józef Kukliński, sędzia z Brzeska, po 1921 r. prezes Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych [1]. Działał także w  Towarzystwie Opieki nad Młodzieżą Szkół Średnich w Brzesku [3].

Józef Kukliński sędzia z Brzeska

Michał Dudek z Brzeska. W latach 20. XIX w. prowadził zakład elektryczny w Brzesku [3] a także kinematograf "Zorza" [4]. W 1928 r. był razem z baronem Goetzem mężem zaufania BBWR w Brzesku. ([1] str.476.)

Michał Dudek z Brzeska

Wojciech Moskal, (Łętowice? - moja sugestia na podstawie [2]).

Wojciech Moskal

Antoni Pająk - brak jakichkolwiek informacji.

Antoni Pająk

Józef Wolsza, (Mokrzyska? - moja sugestia na podstawie [2]).

Józef Wolsza

Stanisław Woźniczka ze Szczurowej - prezes Koła Inwalidów Wojennych (w latach?). Działał też w Związku Chłopskim utworzonym przez połączenie Polskiego Związku Ludowego i PSL-Lewicy w maju 1924 r., w 1928 r. członek PSL "Piast", potem Zjednoczenie Ludowe. ([2], str. 477).  Pisywał także korespondencje do gazety "Przyjaciel Ludu" (patrz tutaj », i tutaj »)
(Mógł pochodzić z Woli Przemykowskiej - moja sugestia na podstawie [2]).

Stanisław Woźniczka ze Szczurowej

Wszystkie osoby, które mogłyby uzupełnić podane informacje dotyczące działalności Związku Inwalidów Wojennych w Brzesku,  jak i dane biograficzne jego członków, proszę o kontakt mailowy na adres <portal.brzesko.ws@gmail.com>.

Zbigniew Stós


Piśmiennictwo i przypisy.

[1] "Brzesko. Dzieje miasta i regionu". Opracowanie zbiorowe pod redakcją Feliksa Kirka i Jana Lacha
[2] Tadeusz Drabant, "Lista strat" w latach 1914-1918, miejsce poboru: Brzesko, brzesko.ws »
[3] Jan Burlikowski, "Kroniki Miasta Brzeska 1385-1944"
[4] Biznesy w Brzesku w 1929 roku, brzesko.ws »
 
(*) Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego (BBWR) – organizacja polityczna okresu międzywojennego w Polsce utworzona w roku 1927 przez Walerego Sławka. Skupiała drobniejsze ugrupowania polityczne i grupy mniejszości narodowych, a także zwerbowała kilku posłów z Polskiej Partii Socjalistycznej i PSL „Piast”. (pl.wikipedia.org)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com