Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zmiana na stanowisku zastępcy prezesa brzeskich Wodociągów  (Zb. Stós)  2017-09-04

Zmiana na stanowisku zastępcy prezesa brzeskich Wodociągów

Rada Nadzorcza spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brzesku dokonała zmiany na stanowisku zastępcy prezesa Zarządu. Od dnia 5 września 2017 roku obowiązki te obejmie Marek Białka.

Marek Białka - zastępca prezesa Zarządu RPWiK w Brzesku

Jak wyjaśnia nowy wiceprezes - zgodnie z Umową Spółki, osobę na stanowisko prezesa Zarządu rekomenduje Gmina Brzesko, jako największy udziałowiec. Z kolei zastępcę prezesa Zarządu rekomenduje drugi - co do wielkości posiadanych udziałów - Wspólnik, tj. Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji, w skład którego wchodzą gminy: Brzesko, Dębno, Wojnicz oraz Zakliczyn. Na podstawie udzielonej rekomendacji tychże wspólników Rada Nadzorcza powołuje skład Zarządu .

Marek Białka ma 45 lat. Ukończył studia magisterskie na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego organizowanych wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie mechanizmów funkcjonowania strefy EURO oraz absolwentem studiów podyplomowych w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na kierunku Business Intelligence & Controlling. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych.

Od 1987 roku związany zawodowo z Browarem Okocim S.A. (obecnie Carlsberg Polska S.A.) gdzie zaczynał pracę jako młodociany pracownik w zawodzie elektryka, a następnie przeszedł niemalże wszystkie szczeble kariery zawodowej – począwszy od referenta do menedżera sprzedaży. W latach 2001-2003 prowadził własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem w zakresie zarządzania i marketingu. W latach 2003-2006 pracował w Browarze Grybów, gdzie pełnił funkcję dyrektora handlowego, a następnie prezesa Zarządu. Od 2006 roku prowadził własną działalność oraz zajmował się inwestycjami kapitałowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 2009-2012 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku głównego specjalisty. Od 2012 roku był Likwidatorem spółki Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie sp. z o.o. w likwidacji.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu oraz nadzorze właścicielskim i korporacyjnym nad spółkami prawa handlowego. Uczestniczył w wielu szkoleniach o tematyce związanej z organizacją, zarządzaniem, marketingiem, zamówieniami publicznymi, itp. Realizował wiele projektów o charakterze restrukturyzacyjnym oraz innowacyjnym. Prowadzi wykłady i szkolenia dla kandydatów do rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, a także dla aplikantów notarialnych przy Okręgowej Radzie Notarialnej w Krakowie.

Był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A., członkiem rady nadzorczej Tarpom S.A., członkiem rady nadzorczej spółki PKS Nowy Targ sp. z o.o. wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Krakowskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. a także p.o. prezesem Zarządu tej Spółki. Był także członkiem rady nadzorczej Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. Na przełomie 2014/2015 pełnił funkcję likwidatora spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A. w likwidacji. Obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej spółki ECO-GNOJNIK sp. z o.o. oraz wiceprzewodniczącym rady nadzorczej spółki TAURON-EKOSERWIS sp. z o.o.

Marek Białka jest żonaty i ma troje dzieci. Pasjonuje się muzyką, filmem i fotografią. Od ponad dwudziestu lat gra w miejskiej orkiestrze dętej (d. Browar Okocim).  Pełni również wiele funkcji społecznych. Od dwunastu lat jest stałym współpracownikiem portalu brzesko.ws, na którym można znaleźć ponad 250 jego ciekawych publikacji, artykułów, reportaży a także wywiadów o sporym znaczeniu historycznym dla regionu brzeskiego.

Ze swojej strony życzę Mu wytrwałości na tym niełatwym stanowisku, bo wiem, choćby z niektórych dotychczasowych wpisów na Forum tego portalu, że nie wszyscy są mu przychylni.

Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com