Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Czy i dlaczego nazwa ulicy Wincentego Zydronia musi zostać zmieniona na ul. Ciepłą?  (Zb. Stós)  2017-10-23

Czy i dlaczego nazwa ulicy Wincentego Zydronia
musi zostać zmieniona na ul. Ciepłą?

W 18. punkcie programu najbliższej sesji brzeskiej Rady Miejskiej, która ma odbyć się w środę 25 października, przeczytałem ze zdziwieniem, że radni mają głosować nad zmianą nazwy ulicy Wincentego Zydronia na ulicę Ciepłą.

Jak się dowiedziałem, inicjatorem tej zmiany jest Przewodniczący Zarządu Osiedla Brzezowieckie, na terenie którego znajduje się ta ulica i zarazem Radny Miejski Grzegorz Kolbusz, który w ramach "dobrej zmiany" postanowił się wykazać i zebrał podpisy mieszkańców paru domów, stojących przy tej ulicy, pod petycją domagającą się zmiany nazwy.

Następnie wysłał w dniu 18 sierpnia 2017 r. pismo do Burmistrza Wawryki, w którym napisał: Szanowny Panie Burmistrzu, w związku z kierowanymi do mnie zapytaniami zwracam się do Pana z prośbą o wystąpienie do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z prośbą o opinię czy nazwa ulicy „Wincentego Zydronia” zlokalizowanej na osiedlu „Brzezowieckie” spełnia przesłanki ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W zaistniałej sytuacji Burmistrz nie miał wyjścia i dziesięć dni później wystosował w tej sprawie pismo do IPN o opinię. Odpowiedź IPN, która przyszła do urzędu w dniu 10 października była jednoznaczna: Nazwa ta podlega normom art. 1 i art, 6 Ustawy i powinna zostać zmieniona. całość »  Z załącznika tego pisma, który informuje, co można przeczytać o Wincentym Zydroniu na stronie IPN, zobacz » wynika, że główną jego winą było to, iż karierę robił jako członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, którego mutacja "kolaborowała" z PO, a wcześniej z rządem Mazowieckiego.

Dwa tygodnie wcześniej, dokładnie w dniu 26 września 2017 r. (miesiąc po tym, jak dostał pismo z Brzeska) IPN przesłał do Urzędu Wojewódzkiego pismo "zawierające wykaz ulic w województwie małopolskim, które w opinii IPN spełniają normy art. 1 i art. 6 przywołanej wyżej ustawy". Dalej w tym trochę pokrętnie napisanym piśmie możemy przeczytać, że na liście tej wskazano nazwę "Wincentego Zydronia" jako sprzeczną z ustawą. całość »

Może się mylę, ale sądzę, że gdyby nie nadgorliwość i sztubactwo radnego Kolbusza, to zarówno IPN jak i Urząd Wojewódzki nie zainteresowaliby się nazwą tej ulicy. Teraz, kiedy mleko się już rozlało i chcąc uniknąć sytuacji, w której to wojewoda zgodnie z uchwałą ma obowiązek wydać zarządzenie zastępcze i nadać nową nazwę – zgodną z duchem ustawy, Przewodniczący Zarządu Osiedla Brzezowieckie ustalił z mieszkańcami nową nazwę ulicy.

W kilkusetletniej historii Brzeska było wielu ludzi "nie propagujących komunizmu lub innego ustroju totalitarnego" wartych uhonorowania przez nazwanie ulic w mieście ich nazwiskiem. Ale mamy demokrację i mieszkańcy sześciu domów zdecydowali, że ma to być ul. Ciepła. Pewnie dlatego, że nikt im nic mądrzejszego nie zaproponował. Jeszcze nie jest za późno, aby zastanowić się nad inną nazwą.

Dziwię się tylko,że nic w tej sprawie nie zrobiło Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej i członkowie powiatowego ZSL.

Zbigniew Stós

P.S. Informacja dla Grzegorza Kolbusza

O zasługach Wincentego Zydronia dla Brzeska można przeczytać w "Kronikach Powiatu" Jana Burlikowskiego oraz w protokole z dnia 15.03.2006 r., kiedy to Rada Miejska głosowała za uhonorowaniem tych zasług przez nadanie jego imienia jednej z ulic w Brzesku. Wincenty Zydroń według osób, które go znały (był wśród nich także mój ojciec), był porządnym człowiekiem i dobrze przesłużył się ziemi brzeskiej.

Należał do tej kategorii ludzi, którzy realizują się poprzez działania na rzecz innych.

Przed wojną działał w Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej w Okocimiu, więcej ». W okresie międzywojennym był działaczem Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "Miarka", której członkowie w czasie okupacji nieśli pomoc ludności i pomagali ruchowi oporu w powiecie. Wincenty Zydroń działał w SL „Roch” i Batalionach Chłopskich. Po wojnie, kiedy jako działacz chłopski pełnił wiele funkcji w województwie a potem w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu, miał wkład w lokalizacji Fabryki Opakowań Blaszanych w Brzesku (starały się o tą lokalizację Bochnia i Brzesko), w budowie Zakładu Wytwórni Pasz "Bakutil" a także w pozyskaniu pieniędzy na budowę ..... obecnego budynku Rady Miejskiej i Powiatowej.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com